Importinkasso

Om ditt företag importerar varor från utlandet är importinkasso en säkrare betalningsform än vanlig förskottsbetalning. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill veta mer om tjänsten importinkasso.

Om importinkasso

Med importinkasso kan du undvika förskottsbetalning. Istället betalar du, eller accepterar en växel, då de dokument som du och köparen kommit överens om har levererats till din bank.

Dina fördelar:

  • Säkrare än förskottsbetalning.
  • Du betalar först när banken har fått dokumenten.
  • Ett inkasso kan göra det lättare för säljaren att lämna en leverantörskredit till dig som köpare

Hur fungerar importinkasso?

Importinkasso innebär att säljaren sänder varan samt skickar dokumenten och eventuellt en växel till sin bank. Säljarens bank sänder i sin tur dem vidare till Nordea som underrättar ditt företag. Som köpare får du tillgång till dokumenten när du betalar inkassot eller på annat sätt bekräftar ditt betalningsansvar.

Uppge din bankförbindelse för säljaren redan när du gör din beställning. På så sätt försäkrar du dig om att dokumenten når Nordea utan omvägar.

Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill veta mer om importinkasso.