Importinkasso

Med importinkasso kan du undvika förskottsbetalning. Istället betalar du, eller accepterar en växel, då de dokument som du och köparen kommit överens om har levererats till din bank.

Importinkasso innebär att säljaren sänder varan samt skickar dokumenten och eventuellt en växel till sin bank. Säljarens bank sänder i sin tur dem vidare till Nordea som underrättar ditt företag. Som köpare får du tillgång till dokumenten när du betalar inkassot eller på annat sätt bekräftar ditt betalningsansvar.

Uppge din bankförbindelse för säljaren redan när du gör din beställning. På så sätt försäkrar du dig om att dokumenten når Nordea utan omvägar.

Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill veta mer om importinkasso.

Dina fördelar:

  • Säkrare än förskottsbetalning.
  • Du betalar först när banken har fått dokumenten.
  • Ett inkasso kan göra det lättare för säljaren att lämna en leverantörskredit till dig som köpare

Faktablad 

Faktablad ImportinkassoÖppnas i nytt fönster

Exportinkasso

Exportinkasso innebär att din kund betalar direkt eller accepterar en växel innan kunden får tillgång till varan. Du som säljare har kvar både den kommersiella och politiska risken. Däremot bevakas uppdraget fortlöpande av en bank i köparens land som också påminner köparen om betalningen skulle dröja.

Dina fördelar:

  • Säkrare än betalning i efterskott.
  • Med rätt frakthandling, får köparen tillgång till varan först efter betalning eller accept av växeln.
  • Du hanterar själv dina inkasson via Trade Finance Global.
  • Gemensamma internationella regler används i stora delar av världen.

Blanketter och faktablad

Uppdragsbrev Exportinkasso (eng)Öppnas i nytt fönster

Faktablad ExportinkassoÖppnas i nytt fönster