Vad händer med ditt företag om du skiljer dig?

Här berättar Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist vad lagen säger och vad du bör tänka på som gift företagare.

Många vill separera sitt privat- och arbetsliv och därför är det viktigt att du som företagare vet vilka avtal som behövs för att trygga dig och ditt företag. Är du gift och företagare finns det flera tillfällen då det kan vara klokt att ha satt sig in i vad lagen säger så du har möjlighet att agera så det blir som du vill. 
– Jag ser ofta att företagare är så fokuserade på sitt bolag att de lätt bortser från familjejuridiken. Att inte tänka efter före kan få förödande konsekvenser, inte minst privatekonomiskt. Mitt råd är att ta professionell hjälp av en familjerättsjurist. Detta för att ditt företag, som kan vara ditt livsverk, inte ska påverkas i framtiden, säger Caroline Törnquist, familjerättsjurist på Nordea. 

Ett äktenskapsförord är färskvara och bör ses över med jämna mellanrum. För att uppdatera eller ta bort ett äktenskapsförord måste man aktivt skriva och registrera ett nytt. Det förutsätter att båda makarna är överens och går inte att göra ensidigt. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara registrerat hos Skatteverket. 

Äktenskapsförord

När man upprättar ett äktenskapsförord rekommenderar jag att gå igenom båda makars situation så äktenskapsförordet inte blir till nackdel eller fördel åt endera makes håll. Kanske ska den i äktenskapet som inte äger företaget ha annan egendom som sin enskilda, säger Caroline Törnquist.  

Caroline Törnquist 280x180

Nedan listar vi när det är viktigt att som företagare ha äktenskapsförord

När du inte vill att aktierna i företaget delas hälften med din make/maka vid skilsmässa 

När man är gift äger vardera make som huvudregel sin egendom och ansvarar för sina egna skulder. Vid en skilsmässa, eller dödsfall, görs det en bodelning där vardera make har rätt till hälften av den totala nettoförmögenheten i äktenskapet, den så kallade giftorättsandelen. Viktigt att vara medveten om är att värdet av aktierna ingår. Vill man inte ha det så kan man reglera att viss eller all egendom ska utgöra enskild egendom, och det gör man genom att skriva ett äktenskapsförord. Det betyder då att dessa inte ingår i bodelningen eftersom det inte räknas som tillgångar som utgör giftorättsgods.

Ett aktieägaravtal räcker oftast inte för att skydda mot hälftendelning vid skilsmässa

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan delägarna i ett bolag och reglerar framförallt hur företaget ägs och hur det ska styras. Ett vanligt villkor i ett sådant avtal är att aktierna i bolaget ska utgöra respektive ägares enskilda egendom. Många företagare tror att det räcker med ett aktieägaravtal för att också reglera vad som gäller i deras äktenskap men det stämmer inte. Ett aktieägaravtal måste i de allra flesta fall kompletteras med ett äktenskapsförord för att villkoret om enskild egendom ska uppfyllas. Har man inte gjort det har den äkta make/makan rätt till hälften av nettovärdet på aktierna vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. 

När du vill att företagets utdelning ska utgöra enskild egendom

Som ägare har du både rätt till eventuella nuvarande såväl som framtida vinster i ditt företag. Den vanligaste formen av utdelning är att bolaget delar ut hela eller delar av tidigare vinster. Ett bolag kan även ge en extrautdelning till aktieägarna. En extrautdelning skulle kunna bero på att bolaget sålt av en verksamhet eller en annan tillgång som gör att bolaget fått mer pengar än de behöver för att fortsätta driva bolaget. Huvudregeln är att avkastning och utdelning av aktier inte utgör enskild egendom. Vill man att det ska utgöra enskild egendom måste detta regleras i ett äktenskapsförord. Detta är viktigt att tänka på då många företagare väljer att ta ut en lägre lön och istället ta ut en större utdelning. Lönen utgör inte enskild egendom, men har man angett att utdelningar ska vara enskild egendom i äktenskapet så blir alltså en sådan utdelning enskild.

Om du startar ett nytt bolag

Bildar du nya bolag är det viktigt att veta med ”vilka pengar” dessa bolag bildas, är det med sådan egendom som utgör enskild egendom till exempel med stöd av äktenskapsförordet? Eller bildas det med egendom som utgör giftorättsgods, det vill säga sådant där vardera make har rätt till hälften vid en eventuell skilsmässa eller dödsfall. Detta är viktigt att ha klart för sig och att i förekommande fall uppdatera eller skriva nytt äktenskapsförord.