Swish Handel

Med Swish Handel kan du erbjuda Swish som betalsätt i din webbutik och app – och ta betalt av fler än 5 miljoner swishare. Allt dina kunder behöver för att betala är sin mobil, Swish-appen och Mobilt BankID. Du får en bekräftelse vid genomförd betalning och pengarna sätts in på kontot direkt.

Om Swish Handel Mer fakta Swish Företag App Swish Företag Admin Priser Om Swish Handel

Om Swish Handel

Swish Handel-218x158Med Swish sker betalningen från privatpersonens konto till företagets konto på ett ögonblick. Du får betalt direkt - alla dagar i veckan, dygnet runt, året om.

Dina fördelar:

 • Du kan erbjuda Swish som betalsätt i din webbutik eller app - och ta emot betalningar från fler än 5 miljoner "swishare"
 • Enkelt för din kund att betala vilket leder till färre avbrutna köp
 • Pengarna tillgängliga på ditt konto omedelbart
 • Möjlighet att återbetala hela eller delar av en Swish-betalning vid retur eller reklamationer
 • Du behöver enbart ha avtal med och konto i en bank för att nå samtliga an-slutna Swish-användare. 

För att underlätta din hantering av Swish-betalningar erbjuder vi utan extra kostnad mottagarappen Nordea Swish Företag App och webbgränssnittet Nordea Swish Företag Admin.

Mer fakta

Så fungerar Swish Handel

Swish Handel ger dig tillgång till Swish API* som ger dig möjlighet att skicka en betalningsbegäran till din kunds Swish-app, få bekräftelse direkt efter betalning och möjlighet att återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning. 

Kommunikationen säkras av digitala certifikat som används för att identifiera företaget och kryptera de meddelanden som skickas till Swish API. 

Så här går betalningen till: 

 1. Din kund väljer Swish som betalsätt i din webbutik eller app. 
 2. Från webbutiken eller appen skickas en betalningsbegäran via Swish API till kundens Swish-app. I appen visas namnet på företaget tillsammans med beloppet som ska betalas.
 3. Kunden godkänner betalningen och signerar med Mobilt BankID.
 4. Du får en kvittens på betalningen via API:et och pengarna sätts  direkt in på kontot.

Enkelt och smidigt för både dig och din kund.

Nordea Swish Företag Admin ger dig möjlighet att enkelt kunna sammanställa och stämma av Swish-betalningar till dina Swish-nummer.

*Application Programming Interface (Systemgränssnitt)

De konton som fungerar i Swish Handel är:

 • PlusGirokonto Företag
 • AffärsGiro
 • Myndighetskonto 
 • 90-konto
 • KVK Transaktionskonto SEK
 • 90-konto för insamlingsorganisationer

Målgrupp för Swish Handel

Tjänsten passar företag, föreningar och organisationer som säljer egna varor och tjänster direkt till slutkonsument och som tar emot betalningar från privatpersoner i deras webbutik eller app. Swish Handel är ett alternativ till e-betalning och ett komplement till kortbetalningar. 

Avtal om Swish Handel tecknas alltid med det företag, förening eller organisation som är säljare och leverantör av den vara/tjänst som privatkunden betalar för. Det mottagarnamn som visas i kundens Swish-app och i Mobilt BankID måste alltid tillhöra det företag, förening eller organisation som privatkunden avser att handla hos och betala till. 

Kom igång med Swish Handel

För att komma igång med Swish Handel behöver du göra följande:

1. Kontakta oss för att skriva avtal 

Vid anslutningen 

 • får du ett Swish-nummer som kopplas till ditt konto, 
 • anger du namn och personnummer på de personer som ska hantera de digitala certifikaten 
 • anger du namn och personnummer på de som ska vara administratörer i Nordea Swish Företag Admin.

2. Kontakta din tekniska partner för att via dem koppla upp dig till Swish Handel*.

Om du går via en teknisk partner, till exempel betalväxel, kan du gå direkt till steg 6.

3. Koppla upp dig mot Swish API 

4. Testa din uppkoppling till Swish 

5. Administrera certifikat för Swish Säkerhet

6. Presentera Swish i din webbutik och app

Information och manualer för steg 3-6 hittar du på sidan Guide till Swish Företag.

Swish en bankgemensam tjänst

Swish är en bankgemensam tjänst   och fungerar mellan Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, ICA  Banken, Länsförsäkringar, SEB, Skandia, Sparbanken Syd samt Swedbank och Sparbankerna.

I december 2012 gjorde vi det möjligt att skicka Swish-betalningar mellan privatpersoner. 

Från och med sommaren 2014 erbjuder Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar samt Swedbank och Sparbankerna Swish till sina företags- förenings och organisationskunder. SEB kom igång med tjänsten sommaren 2015.

Kunderbjudandet till våra företagskunder kan skilja sig mellan de olika bankerna, till exempel är det bara Nordea som erbjuder en mottagar-app och ett administrationsgränssnitt för att underlätta hanteringen av inkommande Swish Företagsbetalningar. Vi kallar funktionerna för Nordea Swish Företag App och Nordea Swish Företag Admin.

Swish Företag App

Nordea Swish Företag App

Appen är till dig för som vill kunna kontrollera en Swish-betalning direkt vid säljögonblicket, få en översikt över alla mottagna Swish-betalningar och enkelt kunna betala tillbaka hela eller delar av en Swish-betalning.

Du kan välja att ge användarbehörighet till exempelvis säljaren på ditt företag, föräldern i din fotbollsförening eller servitrisen på ditt sommarcafé - personer som normalt inte har tillgång till ditt konto på banken. Det finns inte någon begränsning på antalet användare per Swish-nummer.

Användarna kommer att få en push-notifiering till sin mobil så fort en Swish-betalning är genomförd och kan sedan enkelt gå in och kontrollera betalningen i Swish Företag App.

Nordea Swish Företag App är framtagen för mobiler med operativsystemen iOS och Android och finns för nedladdning på App Store och Google Play.

Funktioner i Nordea Swish Företag App

I appen finns flera funktioner för att förenkla hanteringen av inkommande Swish-betalningar:

 • Push-notifiering till användarens mobil så snart en betalning har skickats till ditt Swish-nummer.
 • Översikt över alla Swish-betalningar och återbetalningar som har skett till och från Swish-numret under de senaste 13 månaderna och möjlighet att söka enskilda betalningar och återbetalningar.
 • Möjlighet att för användare med Utökad behörighet kunna återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning. 
 • Spara och läsa kommentar om enskilda Swish- eller återbetalningar. Kommentarerna kan läsas av alla användare av Appen och administratörer i Admin som har behörighet till Swish-numret.
 • Skapa rapport över samtliga händelser under dagen, den aktuella veckan eller månaden eller för valfri period.

Kom igång med Nordea Swish Företag App

Swish Företag - App-ikonFör att kunna använda Nordea Swish Företag App måste du ha fått behörighet till ett eller flera Swish-nummer av administratören för avtalet/Swish-numret samt laddat ner och installerat Appen i din mobiltelefon.

Hantering av användarbehörigheter görs av administratören i Nordea Swish Företag Admin.

För att du som användare ska ha möjlighet att återbetala en tidigare mottagen Swish-betalning i Appen behöver du få så kallad Utökad behörighet av Swish-numrets administratör. 

Nordea Swish Företag App är framtagen för mobiler med operativsystemen iOS och Android och finns för nedladdning på App Store och Google Play. 

Hitta appen genom att läsa av QR-koderna nedan eller klicka dig vidare till App Store eller Google Play.

Nordea Swish Företag App för Android 

Swish Företag App - qr-code - android

Google PlayÖppnas i nytt fönster

Nordea Swish Företag App för iOS

Swish Företag App - qr-code - Apple

App StoreÖppnas i nytt fönster

Demo och användarguide för Swish Företag App

I vår demoÖppnas i nytt fönster för Nordea Swish Företag Appkan du testa en del av de funktioner som finns i Appen och hur du loggar in.

För att hjälpa dig komma igång och använda Appen har vi tagit fram en användarhandledning för Nordea Swish Företag App.

Swish Företag Admin

Nordea Swish Företag Admin

Admin är till dig för som vill kunna hantera behörigheter för användare som ska få möjlighet att se betalningar till dina Swish-nummer i Nordea Swish Företag App.

Här får du som administratör en överblick och kan hantera Swish-betalningar till samtliga Swish-nummer som är kopplade till avtalet för Swish Företag. 

I Admin kan du enkelt betala tillbaka hela eller delar av en Swish-betalning.

För inloggning och vissa funktioner i Admin används säkerhetslösningen Mobilt BankID. 

Funktioner i Nordea Swish Företag Admin

Admin används för att administrera behörigheter för användare som ska få se och hantera betalningar till dina Swish-nummer i Nordea Swish Företag App.

I Admin finns också flera funktioner avsedda att förenkla hanteringen av dina Swish-betalningar.

Översikt över alla Swish-betalningar och återbetalningar som har skett under de senaste 13 månader till och från samtliga Swish-nummer som finns i de avtal som du som administratör har behörighet till. 

Funktionen Återbetalning möjliggör för dig som administratör att återbetala hela eller delar av en tidigare mottagen Swish-betalning. 

Möjlighet att söka enskilda händelser och skapa egna rapporter över Swish-betalningar, återbetalningar, Swish-nummer eller användare och exportera informationen till Excel.    

Spara och läsa kommentar om enskilda Swish- eller återbetalningar. Kommentarerna kan läsas av alla användare av Appen och administratörer i Admin som har behörighet till Swish-numret.

Skapa rapport över samtliga händelser under dagen, den aktuella veckan eller månaden eller för valfri period.

Webbläsare för Nordea Swish Företag Admin

Nordea Swish Företag Admin kräver att din webbläsare kan hantera så kallade Web-sockets. 

Webbläsare som hanterar Web-sockets:

 • Internet Explorer: version 10 och senare, TP
 • Firefox: version 31 och senare
 • Chrome: version 31, 33 och senare
 • Safari: version 7 och senare
 • Opera: version 26 och senare
 • iOS Safari: version 7.1 och senare
 • Android Browser: 4.4, 4.4.4 och 37
 • Chrome for Android: version 39

Nordea Swish Företag Adminär byggd för stora skärmar. Den fungerar men ser inte alltid så snygg ut på mindre skärm.

Kom igång med Nordea Swish Företag Admin

För att kunna logga in och använda Admin måste du vara registrerad som administratör i avtalet för Swish Företag eller Swish Handel och vara ansluten till Mobilt BankID.

Företagets, föreningens eller organisationens firmatecknare/behörig person anger vem som ska vara administratör i samband med öppnandet av avtalet. 

Man kan vara upptill fem administratörer per avtal. Som administratör får du tillgång till alla Swish-nummer som ingår i avtalet.  

Du loggar in i Admin med ditt personnummer och företagets, föreningens eller organisationens organisationsnummer och identifierar dig med Mobilt BankID.  

För att hjälpa dig komma igång och använda Admin har vi tagit fram en användarhandledning för Nordea Swish Företag Adm.

Priser

Priser för Swish Handel

Priser Swish Handel
SpecifikationPris
Anslutningspris0 kr under 2017 (ordinarie pris 500 kr)
Årspris500 kr
Pris per mottagen Swish-betalning1,50 kr + 0,3%, max 10 kr.
Ingen avgift för insamlingsorganisationer med Swish kopplat till sitt 90-konto.
Pris per skickad återbetalning2 kr

Priset för Swish Handel är uppdelat på anslutnings- och årspris per avtal. Det är möjligt att ha ett Swish-nummer per avtal.

Nordea Swish Företag App och Admin ingår i årspriset för avtalet.