Hur ska jag som företagare positionera mig för att starta om?

Här är fem tips till företagare från Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea Sverige.

1. Se över affärsmodellen

Ett bra första steg är att se över affärsmodellen. Här gäller det att vara snabb och flexibel. Kan du till exempel se en ny marknad för din tjänst eller produkt eller nya möjligheter som har öppnats upp? Vilka värden skapar du och vilka behov löser du? Testa direkt om din idé håller för den kundgrupp du vill nå. 

2. Överväg samarbeten

Fundera på om du kan utveckla din tjänst eller produkt tillsammans med andra. Det kan vara en ny partner eller tillsammans med en kund. Det kan finnas fler öppningar än du tror just nu – många ser över sina affärsmodeller. Var öppen för sammanslagningar med partners eller andra bolag. Eller är det läge att lämna ett visst kundsegment, produkt eller samarbete som inte längre fungerar?

3. Se över din finansiering  

Se också över din strategi för finansieringÖppnas i nytt fönster. Många företag behöver buffert, likviditet och rörelsekapital för att starta om. Rörelsekapital gör att du kan expandera din verksamhet och göra investeringar. Ta en nära dialog med dina investerare, din bank och dina leverantörer – det finns många möjligheter som kan stötta din omstart. Var tydlig och transparent med vad du vill åstadkomma, och hur dina möjligheter och behov ser ut. För längre investeringar kan det vara viktigt att ha uthållighet. Undersök också de alternativ till finansieringsstöd som kommer, till exempel inom grön omställning. 

4. Gå igenom dina kostnader 

Många företag har redan anpassat sina kostnader med hjälp av till exempel permitteringar. Vad har du lärt av dig av det – finns det delar i din verksamhet som inte behövs lika mycket framöver? Vilka omställningar kan du göra för att få en mer flexibel kostnadsbas? Kan du byta till mindre lokaler eller gå från fysisk butik till online som totalt sett ger en större rörlig kostnadsbas? Kan du leasaÖppnas i nytt fönster bil eller maskiner istället för att köpa och på så sätt frigöra kapital till annat?

5. Ta hjälp av banken

Involvera banken i dina funderingar och planer så tidigt som möjligt. Här finns lång erfarenhet och tillgång till specialister och olika tjänster. Som bank har vi flera olika möjligheter att hjälpa våra företagskunder, till exempel kring hur man stärker sin likviditet och hur man kan se över sin affärsmodell. Vi erbjuder också våra kunder rådgivning och hjälp med effektivisering av till exempel betalningstjänster genom att ställa om sin verksamhet från offline till online. 

Banken har flera olika möjligheter att hjälpa till

Peter Dalmalm

Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden på Nordea Sverige, tipsar om att ta hjälp av banken tidigt. Boka en rådgivning online för att diskutera dina planer och få råd kring exempelvis likviditet och affärsmodell.

Är du inte kund hos oss idag?
Med vårt företagspaket får du en helhetslösning med våra bästa tjänster för de dagliga bankaffärerna. Allt för att underlätta i vardagen.
Ansök om att bli kund här.