Svenska garantier

I samband med till exempel handelskrediter, byggentreprenader eller hyresavtal kan någon av parterna ställa krav på att motparten ska lämna en bankgaranti som säkerhet. Nordea kan hjälpa till med dessa garantier.

För vem?

 • Bankgarantier kan passa om din hyresvärd ber om en garanti i samband med att ni skriver hyresavtal
 • En fullgörandegaranti är en säkerhet för företag som inte själva vill stå för risken att en leverantör inte håller det som avtalats
 • En betalargaranti kan skapa trygghet om det finns risk att köparen inte betalar för varan eller tjänsten

Vilka fördelar finns det?

 • Med garantier som säkerhet kan du undvika förskottsbetalning
 • Du kan finansiera din leverans genom att din kund betalar i förskott
 • Garantier är ofta en förutsättning för vissa typer av avtal, till exempel vid hyresavtal

Hur fungerar bankgarantier?

 • En bankgaranti som är ställd av oss på Nordea innebär att vi ersätter motparten upp till ett visst belopp om ditt företag inte fullgör sina förpliktelser. Förpliktelserna kan till exempel vara att leverera varor, utföra ett uppdrag eller betala hyra
 • Det är vanligt att du som kund lämnar en säkerhet för garantin, till exempel insatta medel på ett konto som har spärrats
 • För att kunna bevilja din ansökan behöver vi en kopia på upparbetat avtal mellan er och er leverantör/hyresvärd

Exempel på olika bankgarantier

Betalningsgaranti

Betalningsgaranti

Ger säljaren möjlighet att få betalt för utförd leverans om köparen inte betalar för varan eller tjänsten.  Andra vanliga former av betalningsgaranti är hyresgaranti, tullgaranti och garanti för punktskatter.

Entreprenadgaranti
Förskottsgaranti
Fullgörandegaranti
Garantitidsgaranti
Tullgaranti

Betalningsgaranti

Ger säljaren möjlighet att få betalt för utförd leverans om köparen inte betalar för varan eller tjänsten.  Andra vanliga former av betalningsgaranti är hyresgaranti, tullgaranti och garanti för punktskatter.

Entreprenadgaranti

Ger beställaren av större byggprojekt säkerhet under entreprenad- och garantitiden.

Förskottsgaranti

Ger köparen möjlighet att få tillbaka utbetalt förskott om utlovad vara eller tjänst inte levereras.

Fullgörandegaranti

Ger ersättning för merkostnader som drabbar köparen om leverantören inte fullföljer en leverans och köparen måste ordna ny leverantör.

Garantitidsgaranti

Ger köparen möjlighet att erhålla ersättning om leverantören inte fullföljer sina garantiåtaganden enligt avtalet.

Tullgaranti

Ger importören/exportören möjlighet att få anstånd med tull och andra avgifter gentemot Tullmyndigheten.

Vilka handlingar behöver vi från dig?

Beroende på vilken typ av garantier du vill ha, behöver vi ett undertecknat affärskontrakt för att behandla din ansökan, samt dokument som berättar om din företags ekonomiska hälsa:

 • Affärskontraktet du vill ha en garanti på (T.ex. för ett hyresgaranti, behöver vi ditt hyresavtal)
 • Handlingar som visar företagets ägarstruktur
 • Budget för det kommande året
 • Årsredovisning för det senaste året

Hur använder våra kunder Svenska garantier?

Det finns garantier för det mesta. Hyresgarantier och entreprenadgarantier hör till de mer vanliga.

Woman standing outside station small overlay 

Jag driver en frisersalong och har precis flyttat in i en ny lokal. Hyresvärden krävde att mitt företag skulle deponera tre månadshyror som säkerhet för hyreskontraktet. För att slippa stå för risken som en deposition innebär valde jag att i stället teckna en hyresgaranti. Garantin innebär att banken går in och betalar eventuella obetalda lokalhyror till min hyresvärd i framtiden. Som säkerhet har jag betalat in till ett spärrat konto på banken. För mitt företag är hyresgarantin en säker och trygg lösning.

construction workers small overlay  

Vi är ett större byggbolag som ibland avtalar att mindre entreprenadbolag ska utföra arbeten åt våra kunder. För att både vi och våra kunder ska vara trygga med arbetet kräver vi en färdigställandegaranti av entreprenadbolaget. Garantin fungerar då som säkerhet för både våra kunder och för vårt byggbolag.

Ränta Svenska garantier

Enligt offert.

Ansök om bankgaranti

Ring, chatta eller skicka meddelande till oss för att ansöka.

Kontakta oss

Andra relevanta produkter och information till dig