Svenska garantier

En säkerhet för din motpart i samband med krediter, byggentreprenader och hyresavtal.

Om Svenska garantier

I samband med till exempel handelskrediter, byggentreprenader eller hyresavtal kan någon av parterna ställa krav på att motparten ska lämna en bankgaranti som säkerhet.

En bankgaranti ställd av Nordea innebär att Nordea åtar sig att, upp till ett visst belopp, ersätta motparten om ditt företag inte fullgör sina förpliktelser, exempelvis att leverera varor, utföra ett uppdrag eller betala hyra.

Dina fördelar:

  • Med garantin som säkerhet kan du undvika förskottsbetalning.
  • Finansiera din leverans genom att din kund betalar i förskott.
Mer fakta

Exempel på olika bankgarantier

Betalningsgaranti

Ger säljaren möjlighet att få betalt för utförd leverans om köparen inte betalar för varan eller tjänsten.  Andra vanliga former av betalningsgaranti är hyresgaranti, tullgaranti och garanti för punktskatter.

Förskottsgaranti

Ger köparen möjlighet att få tillbaka utbetalt förskott om utlovad vara eller tjänst inte levereras.

Fullgörandegaranti

Ger ersättning för merkostnader som drabbar köparen om leverantören inte fullföljer en leverans och köparen måste ordna ny leverantör.

Garantitidsgaranti

Ger köparen möjlighet att erhålla ersättning om leverantören inte fullföljer sina garantiåtaganden enligt avtalet.

Priser