Om Total IN Bas

I Total IN Bas samlas hela inbetalningsflödet och företaget får en enhetlig redovisning oavsett varifrån inbetalningen kommer.

Dina fördelar:

  • Du får en transaktionsfil per dag med alla inbetalningar till PlusGirokonton (både PlusGiro- och bankgiroinbetalningar och utlandsinbetalningar) i svenska kronor.
  • Du får en samlad redovisning av inbetalningarna via Internet.
  • En support som besvarar frågor om alla typer av inbetalningar som ingår i Total IN Bas.

Mer om Total IN Bas

Alla transaktioner levereras i en fil för automatisk inläsning i företagets ekonomisystem. 

Autogirobetalningar redovisas inte i tjänsten Total IN Bas. 

  • De allra flesta inbetalningarna kan prickas av automatiskt eftersom en referenssökning har gjorts enligt de villkor ditt företag har för kundreferenser
  • Transaktioner som inte har en korrekt kundreferens kan du enkelt hitta via Internetredovisningen och där se vem som har betalat
  • Du kan påbörja avprickningen tidigt på morgonen dagen efter bokföringsdagen
  • Du får en överblick via Internetredovisningen om hur många inbetalningar som har gjorts, till vilket belopp och hur många som behöver kontrolleras manuellt
  • Du kan söka uppgifter via Internetredovisningen tio år tillbaka vilket underlättar kundtjänstarbetet

Läs mer om Total IN BasÖppnas i nytt fönster

Priser

Total IN bas
SpecifikationPris
Anslutning1.000 kr
Per år och PlusGirokonto500 kr
Per år och PlusGirots Inbetalningsservicenummer (OCR)500 kr
Per år och Bankgironummer500 kr
Ankommande PlusGirobetalningar1,85 kr
Ankommande Bankgirobetalningar

1,85 kr

Korrekta OCR-betalningar till PlusGirots och bankgirots OCR-nummer, per redovisad OCR-referens0 kr
Övriga elektroniska betalningar med sökning efter referens med OCR-logik
(numerisk referens med kontrollsiffra), per redovisad referens
0 kr
Elektronisk betalning, med sökning efter referens utan OCR-logik
(referens som inte är numerisk med kontrollsiffra), per redovisad referens
0,80 kr
Manuell betalning, sökning efter referens, per redovisad referens0,80 kr

Kom igång med Total In Bas

Kontakta oss