Vad är Total IN Bas?

I Total IN Bas samlas hela inbetalningsflödet och företaget får en enhetlig redovisning oavsett varifrån inbetalningen kommer.

Dina fördelar:

  • Du får en transaktionsfil per dag med alla inbetalningar till PlusGirokonton (både PlusGiro- och bankgiroinbetalningar och utlandsinbetalningar) i svenska kronor.
  • Du får en samlad redovisning av inbetalningarna via Internet.
  • En support som besvarar frågor om alla typer av inbetalningar som ingår i Total IN Bas.

Mer om Total IN Bas

Alla transaktioner levereras i en fil för automatisk inläsning i företagets ekonomisystem. 

Autogirobetalningar redovisas inte i tjänsten Total IN Bas. 

  • De allra flesta inbetalningarna kan prickas av automatiskt eftersom en referenssökning har gjorts enligt de villkor ditt företag har för kundreferenser
  • Transaktioner som inte har en korrekt kundreferens kan du enkelt hitta via Internetredovisningen och där se vem som har betalat
  • Du kan påbörja avprickningen tidigt på morgonen dagen efter bokföringsdagen
  • Du får en överblick via Internetredovisningen om hur många inbetalningar som har gjorts, till vilket belopp och hur många som behöver kontrolleras manuellt
  • Du kan söka uppgifter via Internetredovisningen tio år tillbaka vilket underlättar kundtjänstarbetet

Läs mer om Total IN BasÖppnas i nytt fönster

Priser
Total In Bas inbetalningar
Löner via Personkontosystemet

Total IN för inbetalningar

Med Total IN får företaget en sammanhållen redovisning av samtliga ankommande betalningar, oavsett om de kommer via PlusGiro, Bankgiro, Swish eller från utlandet. Tjänsten innehåller även redovisning av kreditnotor. Betalningarna redovisas i en och samma fil, vilket ger möjlighet till automatisk avstämning av kundreskontran.

Total IN kan formas efter den specifika kundens komplexitet till exempel med flera konton och valutor i samma fil. Programleverantörer rekommenderas utveckla Total IN fullt ut för att möta alla sina kunders behov. 

Observera att kunder som önskar Total IN Bas startar direkt utan testperiod.

Kundgränssnitt Total IN

Alla tillgängliga uppgifter om varje betalning i filen redovisas också via Internet. Företaget kan där via sökfunktionen enkelt ta fram betalningsunderlagen i form av dokumentbilder till exempel av PlusGiroinbetalningskort och bankgiroavier.

Testa Total IN

Tester kan utföras med hjälp av följande exempelfiler. I övrigt sker tester av Total IN i samarbete med kund. 

Exempelfiler Total IN

Tekniska beskrivningar Total IN

Löner via Personkontosystemet

Med Löner via Personkontosystemet kan företaget betala ut löner, pensioner och reseersättningar till sina anställda. Personkontosystemet är heltäckande och Nordea är registerhållare av löntagarnas lönekonton. Personnumret används som ID-nummer i löneunderlaget.

Företaget skickar betalningsunderlaget i en fil till Nordea som bevakar utbetalningsdagen. Lönen sätts in på det konto som löntagaren meddelat banken och finns alltid tillgänglig på utbetalningsdagen.

Utskrift och distribution av lönespecifikationer

Företaget kan komma överens med banken om utskrift och distribution av lönespecifikationer på papper eller via e-lönespecifikation som den anställde får via Nordeas eller Swedbanks nätbank. Anställda som har lönekonto i andra banker kan få sin e-lönespecifikation via Kivras digitala brevlåda.

Se exempel på lönespecifikation i de tekniska beskrivningarna 3D och 3K på papper och hur de presenteras elektroniskt i löntagarens nätbank. Se exempel på filunderlag till lönespecifikationerna under Exempelfiler.

Testa Löner via Personkontosystemet

Kontakta Löneservice via telefon 010-156 18 30 eller via e-post loneservice.datamedia.data@nordea.com och kom överens om testtillfälle och överföringssätt. Löneservice kan testa löneunderlag mellan den 1 och 15 varje månad. Resten av månaden är reserverad för ordinare lönekörningar. 

Skapa en lönefil  i systemet med eller utan lönespecifikation och skicka in den enligt överenskommelse. Vi granskar och testar filen och meddelar testresultatet.

Exempelfiler Löner via Personkontosystemet

Lönespecifikationer via Personkontosystemet

Teknisk beskrivning Löner via Personkontosystemet

Kom igång med Total In Bas

Kontakta oss