Projekt 27 - Nytt nordiskt betalsystem

Projekt 27 (förkortas P27) är ett initiativ för att skapa ett nordiskt betalsystem som kan användas av regionens 27 miljoner invånare. Det nya systemet skapar förutsättningar för flera nordiska initiativ och innovationer.

Nordiska betalningar i realtid

Med P27 kommer inrikes- och utrikesbetalningar, i realtid eller i batcher, att kunna utföras snabbt och smidigt i ett säkert system. 

P27 innebär att Norden blir en inrikesmarknad för betalningar i realtid. För dig som företagskund betyder det förenkling, mer moderna och bättre tjänster för dina kunder.

Standardiserar nordiska betalningar

Nordea stöttar initiativet att förenkla den nordiska betalningsmarknaden med nya och standardiserade betalningstyper istället för de olika system som används i respektive land idag.

Målet med P27 är effektivare betalningar i de nordiska valutorna och euron med ett system för inrikes- och utrikesbetalningar. Ett öppet och gemensamt system ökar harmoniseringen av den europeiska betalningsmarknaden.

Effektiva betalsätt är avgörande för integreringen av finansiella tjänster och för samhället som helhet. En gemensam nordisk betalningsstandard kommer att leda till konkreta fördelar för de nordiska länderna i form av ökad handel, tillväxt och sysselsättning samt bättre förutsättningar för innovation.

Harmonisering och standardisering är ett av huvudsyftena med P27. Därför bygger P27 på ISO20022-formatet, och det är Nordic Payment Council som hanterar de nordiska betalningarna. Nordic Payment Council är en branschförening som består av bankföreningarna i de fyra nordiska länderna, banker och betalningsinstitut som omfattas av EU:s reviderade betaltjänstdirektiv (PSD2).

Hur påverkas jag som kund i Nordea av P27?

När P27 införs kommer de svenska bankerna, däribland Nordea, att erbjuda befintliga betalningsprodukter anpassade till betalningsformatet ISO 20022 och upphöra med de tjänster som idag erbjuds via Bankgirot. 

Privatkunderna påverkas inte direkt. De kommer att kunna fortsätta att göra betalningar som förut, men vissa detaljer kan komma att ändras, t.ex. bryttider, mängden information som kan skickas i en betalning osv. Du som företagskund som skickar betalfiler kommer däremot att märka av förändringar.

Om ditt företag idag använder följande av Bankgirots tjänster kommer dessa att flyttas över till Nordeas egna tjänster:

  • Leverantörsbetalningar
  • BG Lön
  • BG inbetalningar

Om företaget även använder Autogiro kommer denna tjänst att påverkas och banksektorn arbetar nu med att färdigställa och beskriva den nya tjänsten som ska ersätta Autogiro.

Ditt företag kan fortsätta att använda Bankgiro- och Plusgironummer till dess att bankerna beslutar något annat.

Snabba fakta om P27

  • Sex stora nordiska banker, däribland Nordea, har initierat P27 för att ta fram ett gemensamt clearingsystem för betalningar i danska kronor, svenska kronor och euro
  • Inrikes- och utrikesbetalningar, både direkt och i batcher, ska kunna genomföras i det nya systemet.  
  • Bankerna har bildat ett särskilt företag, P27 Nordic Payment Platform AB, som ansvarar för verksamheten i P27.
  • Bankerna ska utveckla och erbjuda gemensamma produkter och tjänster.

Läs mer om P27 Nordic Payment Platform AB härÖppnas i nytt fönster

Med gemensamma nordiska krafter

P27-företaget grundades 2018 och är ett samriskföretag som ägs av Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, OP Financial Group, SEB, och Swedbank. Visionen med P27 är att undanröja hinder mot handel och ekonomisk samverkan mellan de nordiska länderna. 

P27 Nordic Payments Platform AB har kontor i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors. Eftersom Nordic Payments Platform AB är ett svenskt företag har man ansökt om clearinglicens från svenska Finansinspektionen.