Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Betalar inte dina kunder i tid?

Försenade betalningar är vanligt – hela 60% av våra företagskunder har någon gång varit med om att deras kunder inte betalat i tid.

Har du varit med om att dina kunder betalar för sent för dina produkter eller tjänster? Försenade betalningar från kunder kan i många fall sätta press på dina egna kassaflöden under kortare perioder. Om kunderna har för vana att alltid betala sent kan det leda till begränsningar från din sida – och kanske till och med till minskat förtroende eller oönskat risktagande. Här har vi därför samlat råd kring vad du kan göra när du inte får betalt i tid.

Vad kan du göra själv?

Det här kan du göra för att snabbare få betalt:

✓ Inför dröjsmålsränta för försenade betalningar

Många företag har infört en dröjsmålsränta som kan variera med beloppet eller med antalet dagar betalningen är sen.

Exempel: En tillverkare kan införa ett system som lägger på 1,5 procent i dröjsmålsränta om betalningen inte gjorts 30 dagar efter leveransdagen. Om betalningen fortfarande är  utestående efter 45 dagar höjs dröjsmålsräntan till 2 procent.

✓ Ge rabatt till kunder som betalar i förtid 

Istället för negativa incitament kan du också överväga att ge dina kunder en morot genom att tydligt informera om att du lämnar en rabatt när beloppet betalas inom ett visst antal dagar efter leverans.

Exempel: En möbelförsäljare erbjöd sina kunder 2 procent rabatt på produktens pris om de betalade inom 10 dagar efter det att de mottagit sina produkter. 

✓ Ha en informell dialog med dina kunder

Om du har en bra relation med dina kunder kanske du kan diskutera betalningstider med dem för att se hur du kan hjälpa dem att betala i tid. Kanske föredrar de något annat faktureringssätt eller skulle uppskatta en påminnelse? Enklast är oftast bäst. 

✓ Använd autofakturering och följ upp belopp och förfallodagar 

Att följa upp de belopp som kommer in kan också fungera som ett varningssystem. En obetald faktura kan vara ett tecken på att en kund har ekonomiska problem.

Om du använder en factoringlösning är det ofta möjligt att köpa en försäkring för ingående betalningar.

✓ Har du internationella kunder?

För internationella kunder har du möjlighet att använda remburser, inkasso eller bankgarantier. Det innebär att köparen måste betala i förskott, men du som säljare får inte tillgång till pengarna förrän köparen tagit emot varorna. På så sätt kan både köparen och säljaren undvika risker.

✓ Kolla upp om nya kunder brukar betala i tid 

Om du oroar dig för att nya kunder inte ska betala sina skulder i tid kan du göra en kreditundersökning innan du tecknar avtal. Det är särskilt viktigt om det rör sig om ett avtal som sträcker sig över lång tid eller utgör en stor del av dina intäkter. Du bör också överväga att ha en kreditpolicy inom ditt företag – vad är din tidsgräns för nya kunder? Det är alltid bra att ha en policy på pränt.

Vad kan Nordea hjälpa dig med?

Vi ser kassaflödet i ditt företag ungefär som människans andningssystem. Om inandningen (ingående betalningar) är mindre än utandningen (utgående betalningar) kommer både du och ditt företag så småningom få svårt att andas ordentligt.

Små & medelstora företag

Kontokredit

Behöver du hjälp under tiden du väntar på betalning från dina kunder, eller vill du ha en mer flexibel kassahantering? Då erbjuder vi på Nordea en lösning som kallas kontokredit.

Läs mer om kontokredit.

Stora företag

Kontokredit

Jämnar ut svängningarna i likviditeten. Du betalar ränta bara för den delen av krediten du utnyttjar.

Läs mer om kontokredit

Factoring

Passar företag som behöver frigöra kapital ur kundfordringar och förbättra likviditeten.

Läs mer om factoring och fakturafinansiering