TGL - Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som du som företagare köper åt dig och dina medarbetare. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp till den avlidnes anhöriga.

Fördelar med tjänstegrupplivförsäkring

  • Ekonomisk hjälp för familjen till den som avlider
  • Extra ekonomisk ersättning till barn under 20 år
  • Skattefri utbetalning
Vad försäkringen innehåller

Vad försäkringen innehåller

Ersättning vid dödsfall

Om en medarbetare avlider betalas ett engångsbelopp på 285 600 kr till familjen. Beloppet minskas gradvis från att medarbetaren fyllt 55 år till att denne går i pension. Om den anställde har barn under 20 år utbetalas extra ersättning som maximalt kan uppgå till 95 200 kr. Hur mycket som utbetalas varierar beroende på barnens ålder. 

Saknar den anställde familj betalas så kallad begravningshjälp ut till medarbetarens dödsbo. 

Summan som betalas ut bygger på värdet av prisbasbeloppet för det aktuella året och justeras årligen av statistiska centralbyrån. 

Så länge gäller skyddet

Försäkringen är giltig så länge företaget betalar premien och gäller som längst till den anställde går i pension eller fyller 70 år. I de fall anställningen avslutas gäller försäkringen i ytterligare tre månader. 

Fullständig informaiton

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolagen IF och EuroAccident. 

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via IF.Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via EuroAccident. (pdf, 225 KB)Öppnas i nytt fönster 

Vem kan köpa tjänstegruppliv?
Försäkringsförmedling
Pris och villkor

Vad försäkringen innehåller

Ersättning vid dödsfall

Om en medarbetare avlider betalas ett engångsbelopp på 285 600 kr till familjen. Beloppet minskas gradvis från att medarbetaren fyllt 55 år till att denne går i pension. Om den anställde har barn under 20 år utbetalas extra ersättning som maximalt kan uppgå till 95 200 kr. Hur mycket som utbetalas varierar beroende på barnens ålder. 

Saknar den anställde familj betalas så kallad begravningshjälp ut till medarbetarens dödsbo. 

Summan som betalas ut bygger på värdet av prisbasbeloppet för det aktuella året och justeras årligen av statistiska centralbyrån. 

Så länge gäller skyddet

Försäkringen är giltig så länge företaget betalar premien och gäller som längst till den anställde går i pension eller fyller 70 år. I de fall anställningen avslutas gäller försäkringen i ytterligare tre månader. 

Fullständig informaiton

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolagen IF och EuroAccident. 

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via IF.Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via EuroAccident. (pdf, 225 KB)Öppnas i nytt fönster 

Vem kan köpa tjänstegruppliv?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare (med eller utan kollektivavtal) och dina medarbetare som är:

  • fullt arbetsföra
  • 18 år fyllda men inte fyllt 67 år. Försäkringen gäller t.o.m. 70 års ålder.
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling - If Skadeförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Livförsäkring AB, org.nr 516405-0252, är försäkringsgivare för tjänstegrupplivförsäkringen.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 12 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 12 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 12 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Livförsäkring är Finansinspektionen.

Försäkringsförmedling - Euro Accident Livförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. Försäkringsgivare för tjänstegrupplivförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 11 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 11 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 11 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om Tjänstegruppliv

Ring oss, chatta eller skicka meddelande till oss i Nordea Business.

Kontakta oss