Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

TGL - Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en livförsäkring som du som företagare köper åt dig och dina medarbetare. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp till den avlidnes anhöriga.

Fördelar med tjänstegrupplivförsäkring

  • Ekonomisk hjälp för familjen till den som avlider
  • Extra ekonomisk ersättning till barn under 20 år
  • Skattefri utbetalning
Vad försäkringen innehåller

Vad försäkringen innehåller

Ersättning vid dödsfall

Om en medarbetare avlider betalas ett engångsbelopp på 285 600 kr till familjen. Beloppet minskas gradvis från att medarbetaren fyllt 55 år till att denne går i pension. Om den anställde har barn under 20 år utbetalas extra ersättning som maximalt kan uppgå till 95 200 kr. Hur mycket som utbetalas varierar beroende på barnens ålder. 

Saknar den anställde familj betalas så kallad begravningshjälp ut till medarbetarens dödsbo. 

Summan som betalas ut bygger på värdet av prisbasbeloppet för det aktuella året och justeras årligen av statistiska centralbyrån. 

Så länge gäller skyddet

Försäkringen är giltig så länge företaget betalar premien och gäller som längst till den anställde går i pension eller fyller 70 år. I de fall anställningen avslutas gäller försäkringen i ytterligare tre månader. 

Fullständig informaiton

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolagen IF och EuroAccident. 

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via IF.Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via EuroAccident. (pdf, 225 KB)Öppnas i nytt fönster 

Vem kan köpa tjänstegruppliv?
Försäkringsförmedling
Pris och villkor

Prata med oss om Tjänstegruppliv

Ring oss eller besök ett kontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster