Tjänstegruppliv (TGL)

Tjänstegruppliv (TGL) är en livförsäkring som du som företagare köper åt dina anställda. Livförsäkringen betalas ut som ett engångsbelopp till den avlidnes anhöriga.

Fördelar med Tjänstegruppliv

Vi erbjuder Tjänstegruppliv i samarbete med If Livförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

  • Ekonomisk hjälp för familjen till den som avlider
  • Barnskydd ingår
  • Begravningshjälp
Vad försäkringen innehåller

Vad försäkringen innehåller

Grundbelopp

Ett grundbelopp, det vill säga det engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall, hur mycket som betalas beror på åldern. Pengarna betalas till försäkringens förmånstagare. Om inget annat anges är förmånstagaren i första hand make/registrerad partner/sambo och i andra hand arvsberättigande barn.

Grundbeloppets storlek angiven i antal prisbasbelopp: Har den försäkrade vid dödsfallet fylltVid helt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 15 timmar/vecka)Vid halvt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 8 men inte 15 timmar/vecka)
18 men ej 55 år6,00 3,00
55 men ej 56 år5,502,75
56 men ej 57 år5,002,50
57 men ej 58 år4,502,25
58 men ej 59 år4,002,00
59 men ej 60 år3,501,75
60 men ej 61 år3,001,50
61 men ej 62 år 2,501,25
62 men ej 63 år2,001,00
63 men ej 64 år1,500,75
64 men ej 70 år1,000,50

Om den som avlider har fyllt 55 år (men inte 70 år) och efterlämnar arvsberättigat barn som vid dödsfallet inte har fyllt 17 år, är grundbeloppet alltid 6 respektive 3 prisbasbelopp.

Barnskydd

Ett barnskydd, om du har barn under 20 år, betalas dessutom ett barntillägg ut. Beloppet är beroende av barnets ålder och betalas per barn.

Barntilläggets storlek angiven i antal prisbasbelopp: Barnets ålder vid dödsfalletVid helt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 15 timmar/vecka)Vid halvt grundbelopp (Gäller om den försäkrade hade en genomsnittlig arbetstid på minst 8 men inte 15 timmar/vecka)
Ej fyllt 17 år2,001,00
Fyllt 17 men ej 19 år1,500,75
Fyllt 19 men ej 20 år1,000,50

Begravningshjälp

Dödsboet får ändå hjälp med begravningskostnader med 0,5 prisbasbelopp om inget grundbelopp betalas från försäkringen.

Efterskydd

Tjänstegruppliv fortsätter att gälla i tre månader trots att anställning har upphört. Läs mer i villkorenÖppnas i nytt fönster.

Vem kan köpa Tjänstegruppliv?
Försäkringsförmedling
Pris och villkor

Prata med oss om Tjänstegruppliv

Ring oss eller besök ett kontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster