Fördelar med tjänstegrupplivförsäkring

  • Ekonomisk hjälp för familjen till den som avlider
  • Extra ekonomisk ersättning till barn under 20 år
  • Skattefri utbetalning
Vad försäkringen innehåller
Vem kan köpa tjänstegruppliv?
Försäkringsförmedling
Pris och villkor

Vad försäkringen innehåller

Ersättning vid dödsfall

Om en medarbetare avlider betalas ett engångsbelopp på 343 800 kr (6 prisbasbelopp) ut till familjen. Beloppet minskas gradvis från att medarbetaren fyllt 55 år fram till att denne går i pension. Om den anställde har barn under 20 år betalas en extra ersättning ut som maximalt kan uppgå till 114 600 kr (2 prisbasbelopp). Hur mycket som betalas ut varierar beroende på barnens ålder. 

Saknar den anställde familj betalas så kallad begravningshjälp ut till den anställdes dödsbo. 

Så länge gäller skyddet

Försäkringen är giltig så länge företaget betalar premien och gäller som längst tills den anställde går i pension eller fyller 70 år. I de fall anställningen avslutas gäller försäkringen i ytterligare tre månader. 

Fullständig information

Vi kan erbjuda tjänstegrupplivförsäkring via Nordea Liv & Pension eller Euro Accident.

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via Nordea Liv & Pension.Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer om vad som ingår i Tjänstegrupplivförsäkring via EuroAccident.Öppnas i nytt fönster 

Vem kan köpa tjänstegruppliv?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare (med eller utan kollektivavtal) och dina medarbetare som är:

  • fullt arbetsföra
  • 18 år fyllda men inte fyllt 67 år. Försäkringen gäller t.o.m. 70 års ålder.
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling - Euro Accident Livförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508. Försäkringsgivare för tjänstegrupplivförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

För förmedlandet av tjänstegrupplivförsäkring har Nordea Liv & Pension inte rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. 

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om Tjänstegruppliv

Ring oss, chatta eller skicka meddelande till oss i Nordea Business.

Kontakta oss