Standby-remburs

Standby-rembursen är en säkerhet för fullgörande av avtalsvillkor och kan användas vid betalning av export- eller importaffärer. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill veta mer om tjänsten Standby-remburs.

Om Standby-remburs

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Dina fördelar:

  • Tack vare säkerheten kan det vara lättare för säljaren att bevilja dig (som importör) betalningstid.
  • Med Standbyremburs som säkerhet för betalningen kan du undvika förskottsbetalning.
  • Standbyremburserna öppnas antingen enligt Internationella handelskammarens (ICC) regler för remburshantering UCP 600 eller motsvarande regler för Standby-remburser, ISP98.

Mer fakta

Mer fakta om Standby-remburs

Standby-remburs är inget betalningsvillkor utan en säkerhet som till formen liknar en remburs, men som till innehållet kan jämställas med en bankgaranti.

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Standbyremburser kan användas både i kombination med direktbetalningar och som komplement till inkasso eller remburs.

Standby-remburs beviljas efter sedvanlig kreditprövning. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill ansöka om tjänsten.

Mer fakta om Standby-remburs

Standby-remburs är inget betalningsvillkor utan en säkerhet som till formen liknar en remburs, men som till innehållet kan jämställas med en bankgaranti.

Du kan använda Standby-rembursen för att skydda dig mot risken att din motpart inte fullföljer överenskomna åtaganden, till exempel en betalning eller leverans av varor och tjänster.

Standbyremburser kan användas både i kombination med direktbetalningar och som komplement till inkasso eller remburs.

Standby-remburs beviljas efter sedvanlig kreditprövning. Ta kontakt med företagets rådgivare på Nordea om ditt företag vill ansöka om tjänsten.