Om konto i utländsk valuta

Konto i utländsk valuta kan öppnas i de flesta valutor. Kontot är inte avsett för insättningar och uttag av kontanter i den utländska valutan. Kontot kan ha flera valutor under ett och samma kontonummer.

Dina fördelar:

  • Du slipper växlingsavgift vid in- och utbetalningar i utländsk valuta.
  • Valutarisken minskar eftersom in- och utbetalningar sker i samma valuta.
  • Med ansluten nätbank kan du sköta företagets konto i utländsk valuta på tider som passar dig.
Mer fakta
Priser

Mer om konto i utländsk valuta

Kontoredovisning sker på separata kontoutdrag för respektive valuta

  • Konto i utländsk valuta med unikt kontonummer kan öppnas vid behov
  • Kontokredit kan anslutas
  • Fastränteplaceringar är möjligt
  • Information om insättningsgarantin

Kontot omfattas av den finska insättningsgarantin

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 100 000 euro eller, för det fall motvärdet av 100 000 euro i kronor är mindre än 1 050 000 kronor, 1 050 000 kronor. Ansvarig insättningsgarantimyndighet är det Finska Verket för Finansiell Stabilitet. Utbetalning under garantin verkställs av Riksgälden på uppdrag av ansvarig insättningsgarantimyndighet. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller ansvarig insättningsgarantimyndighet fattat beslut om ersättningsskyldighet. Utöver detta belopp kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, till exempel försäljning av privat bostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Läs mer om insättningsgarantin på nordea.se och på Riksgäldens hemsidaÖppnas i nytt fönster.

Mer informationen om Transaktionskonto.

Priser konto i utländsk valuta

SpecifikationPris
PlusGirokonto, per konto, valutaficka och år450 kr 
Kontoutdrag via kuvert, PlusGirokonto för företag och föreningar, per månad och konto55 kr 
Företagskonto, per konto, valutaficka och år450 kr
Kontoutdrag via kuvert, Företagskonto, beroende på periodicitet, per år220 - 2.600 kr

Ring, chatta eller skicka meddelande till oss för att öppna konto

Kontakta oss