Fråga oss Öppnas i nytt fönster Kundservice

Konto i utländsk valuta

Ett konto i utländsk valuta är till för alla företag som gör affärer med utlandet och har in- och utbetalningar i utländsk valuta.

Om konto i utländsk valuta

Konto i utländsk valuta kan öppnas i de flesta valutor. Kontot är inte avsett för insättningar och uttag av kontanter i den utländska valutan. Kontot kan ha flera valutor under ett och samma kontonummer.

Dina fördelar:

  • Du slipper växlingsavgift vid in- och utbetalningar i utländsk valuta.
  • Valutarisken minskar eftersom in- och utbetalningar sker i samma valuta.
  • Med ansluten Internetbank kan du sköta företagets konto i utländsk valuta på tider som passar dig.
Mer fakta

Mer om konto i utländsk valuta

Kontoredovisning sker på separata kontoutdrag för respektive valuta

  • Konto i utländsk valuta med unikt kontonummer kan öppnas vid behov
  • Kontokredit kan anslutas
  • Fastränteplaceringar är möjligt
  • Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för kunden för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. 

Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor.

Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse (SFS 2004:297), värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, pensionsstiftelser, landsting, kommuner eller statliga myndigheter

Läs mer om insättningsgaranti - statligÖppnas i nytt fönster

Mer informationen om Transaktionskonto.

Priser

Ring oss för att komma igång

Ring 0771-350 360 Öppnas i nytt fönster