Om Corporate File Payments

Om du hanterar många betalningar per dag kan du effektivisera din betalningsprocess med hjälp av filtjänsten Corporate File Payments. Det är en betaltjänst, som är integrerad med ditt affärssystem.

Dina fördelar:

 • Du får en tjänst för alla typer av betalningar.
 • Du skickar alla era betalningar till Sverige och utlandet i en och samma fil.
 • Via Internet kan du kontrollera, hantera och bekräfta betalningar och filer och även ändra och rätta enskilda betalningar innan bokföring.
 • Du får en snabb och översiktlig redovisning av utförda och felaktiga betalningar via Internet eller fil.

Mer fakta om Corporate File Payments

Corporate File Payments är en svensk filbaserad betalningstjänst för alla typer av betalningar, inom Sverige och till utlandet - i kronor eller i utländsk valuta.

Slipp dubbelarbetet med att både registrera och bokföra, eftersom bokförda betalningar redovisas via en avprickningsbar fil, som kan läsas direkt i ditt ekonomisystem. Via Internet kan du enkelt administrera alla företagets leverantörsbetalningar. Du får en tydlig och bra överblick över både utförda och kommande betalningar.

För att använda Corporate File Payments behöver du ha:

 • Ett affärssystem som hanterar någon av filtyperna som används av Corporate File Payments.
 • En filkommunikationstjänst.
 • Nordeas Internettjänst som är integrerad med Corporate File Payments.
Priser
Corporate File Payments för utbetalningar
Online-tester

Priser

Priser för Corporate File Payments
SpecifikationPris
Corporate File PaymentsEnligt offert

Corporate File Payments för utbetalningar

Corporate File Payments är en tjänst för företag och organisationer som vill ha en enhetlig, snabb och enkel betaltjänst för att skicka och administrera alla sina utbetalningar.

Genom att företaget kan skicka både svenska och utländska betalningar från olika avsändarkonton i kronor och i utländsk valuta i samma fil blir det möjligt att effektivisera betalningsprocessen. 

Sedan den 31 oktober 2016 skickas alla EURO-betalningar via fil i standarden ISO20022/XML i enlighet med SEPA:s  reglering.  Betalningar i EURO kan även registreras manuellt i Corporate Netbank.

Kundgränssnitt Corporate File Payments

Via Corporate Netbank får företaget överblick och full kontroll över alla sina betalningar. Där kan de signera betalningar och vid behov även rätta, ändra och makulera enskilda betalningar. Återredovisningen av utförda betalningar respektive felaktiga betalningar är tillgänglig via kundgränssnittet men kan även erhållas på fil för återkoppling till ekonomiprogrammet.

Frågor och svar om Corporate File Payments 

Här hittar du som programleverantör svar på frågor om Corporate File Payments. 

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i Online-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i Online-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testmaterial

Exempelfiler Corporate File Payments

Tekniska beskrivningar Corporate File Payments 

Instruktioner för Online-tester

Instruktioner för dig som programvaruleverantör eller utvecklare av affärssystem:

 • Skapa en fil som följer postbeskrivningen. Använd gärna Nordeas testmaterial som underlag, se fliken "Testmaterial".
 • Ändra datum till dagens datum och tänk på att använda riktiga kontonummer om du inte önskar få felmeddelande.
 • Spara filen i text-format (.txt). Välj och klicka på den filtyp du vill testa i listan nedan.
 • Hämta sedan filen och klicka på Testa Fil.

Resultatet ser du direkt på skärmen. Om det är fler än 50 felaktigheter avbryts bearbetningen.

Vid frågor om testresultatet

Välkommen att kontakta vår tekniska support om du har frågor om testresultatet:

 • Corporate File payments, telefon 0771-77 69 91, val 2

Testa filtyper för Corporate File Payments och för filimport i Nordea Business

Kontakta oss

Chatta med oss