Om behandling av personuppgifter

Nordea Buisness Mobile ger dig möjlighet att utföra banktjänster i mobilen. För dessa banktjänster gäller Nordeas allmänna villkor för Nordea Business. 

För information om Nordeas behandling av personuppgifter i anslutning till tjänsterna hänvisas till de allmänna villkoren.

För att kunna använda Nordea Business Mobile behandlas dessutom vissa personuppgifter i Nordea Business Mobile. Den behöver därför ha tillgång till ett antal åtkomster i din telefon, enligt vad som framgår nedan.

Nordea Business Mobile har åtkomst till följande i telefonen

  • Åtkomst till Internet: för att möjliggöra kommunikation med Nordeas servrar och system i samband med utförande av banktjänsterna och vid annan kommunikation med Nordea
  • Åtkomst till bildgalleriet: för att möjliggöra användande av bilder i samband med transaktioner 

Nordea Business Mobile behandlar följande personuppgifter

  • Kontouppgifter, genomförda transaktioner, kommande transaktioner och liknande: för att du ska kunna utföra banktjänster via Nordea Business Mobile behandlas uppdaterade konto- och transaktionsuppgifter så länge appen är aktiverad
  • Personnummer: för att underlätta inloggning kan du, om du vill, spara ditt personnummer i inloggningsrutan. Din personliga kod till Mobilt BankID sparas inte och måste alltid fyllas i vid inloggning
  • Finansiella kontakter: för att genomföra betalningar och överföringar behandlas namn- och kontouppgifter om dina finansiella kontakter
  • IP-adresser: för att förhindra och utreda olika former av brottsliga attacker och incidenter loggar Nordea IP-adresser. Informationen kan komma att lämnas ut till rättsvårdande myndigheter.

Nordea Business Mobile lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i annan utsträckning än vad som krävs för att utföra de uppdrag som beordras av dig som kund, exempelvis vid överföringar. All information som används för utförande av banktjänster rensas från appen när sessionen avslutas och appen stängs.

Det är Nordea Bank Abp, filial i Sverige som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För närmare information om dina rättigheter kontakta Nordea Bank Abp filial i Sverige, Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm.