Behandling av personuppgifter för Swish Företag

Nödvändiga inställningar

I Nordea Swish Företag App kan du se dina mottagna betalningar. För appen gäller de allmänna villkoren för Swish.

För att kunna använda appen behövs följande åtkomster:  

  • Skicka textmeddelanden för att kunna skicka kvitton till mottagaren.
  • Tillgång till ditt konto hos Google Play och Apple för att möjliggöra Pushnotiser. Se separata villkor i Google Play eller App Store för respektive tjänst. 
  • Fullständig tillgång till internet 
  • Ta emot data från internet
  • Visa nätverksstatus
  • Förhindra att telefonen ställs i viloläge för att möjliggöra pushnotiser
  • Styra vibrationen vid pushnotiser

Appen behandlar följande personuppgifter: 

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea Bank AB (publ) (Nordea) personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.