Behandling av personuppgifter för Swish Företag

Nödvändiga inställningar

I Nordea Swish Företag App kan du se dina mottagna betalningar. För appen gäller de allmänna villkoren för Swish.

För att kunna använda appen behövs följande åtkomster:  

  • Skicka textmeddelanden för att kunna skicka kvitton till mottagaren.
  • Tillgång ditt konto i hos Google Play och Apple för att möjliggöra Pushnotiser. Se separat villkor i Google Play eller App Store för respektive tjänst. 
  • Fullständig tillgång till internet 
  • Ta emot data från internet
  • Visa nätverksstatus
  • Förhindra att telefonen ställs i viloläge för att möjliggöra pushnotiser
  • Styra vibrationen vid pushnotiser

Appen behandlar följande personuppgifter: 

Appen lämnar inte ut personuppgifter till tredje man i annan utsträckning än vad som krävs för att utföra Swish-uppdrag eller andra tjänster som appen erbjuder. 

Det är Nordea Bank AB som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För närmare information och möjligheter att tillvarata dina rättigheter gällande detta kontakta:

Nordea Bank AB 

Personuppgiftsansvarig 

105 71 Stockholm