Finslipa din pitch

Om du aldrig har försökt sälja in en idé till en främmande människa så är det dags att börja öva. Att vara bra på att presentera din affärsidé är viktigt när det är dags att söka finansiering för ditt nya företag. Att kunna göra en bra pitch och visa självförtroende kommer vara en stor hjälp när du ska övertyga andra om att din idé äger. Vi lär dig göra en hisspitch, en pitch i nio steg och göra en perfekt presentationsplan.

Den ädla konsten att dra en hisspitch

Tänk dig att du just startat ditt egna företag och att du råkar springa in i någon du kan ha nytta av, hur presenterar du då vad ditt företag har att erbjuda? Även om du inte är ute och jagar investerarare så är det värdefullt att kunna presentera sitt företag på 30 sekunder.

Prova den här metoden för att slipa på en 30-sekunders hisspitch:

Hisspitch - Starta eget-guide (steg 4)

Exempel på en hisspitch:

"Hej, jag heter Namn Namnsson. Visste du att fem av tio nya företag läggs ner inom fem år? Tänk dig om vi kunde hjälpa fler nya entreprenörer att starta framgångsrika företag. Det är det som mitt företag Start-up Pro gör, genom att erbjuda coachning och mentorskap för unga entreprenörer. Vi har skapat ett unikt program som kombinerar personliga möten med webbtjänster som hjälper entreprenörer att skapa företag baserade på sina idéer under tiden som de drar nytta av vår expertis och vårt nätverk. Här är mitt visitkort, tveka inte att höra av dig om du behöver professionell coachning."

Den perfekta presentationsplanen

Din idé måste naturligtvis vara bra, men ett bra framförande kan verkligen vara skillnaden som avgör om du lyckas uppnå målet för din presentation eller inte. En lyckad presentation är resultatet av en tydlig plan och massor av träning. Därför har vi skapat den perfekta presentationsplanen åt dig. Precis som många andra planer börjar den med fyra grundpelare: 

Presentationsplan - Starta eget-guide (steg 4)

Nio steg på sex minuter

Du kanske inte tror att du behöver en presentation, men det är väldigt bra att till hands om någon du träffar skulle vilja se någon sorts material om ditt företag. Om du är av den strategiska typen, föreslår vi att du följer våra nio steg som hjälper dig att leverera en perfekt presentation på bara sex minuter. 

”The hook”

Presentera dig själv, din bakgrund och din erfarenhet och dela med dig av något intresseväckande som fångar åhörarnas uppmärksamhet.

Teamet

Presentera ditt team och låt dem glänsa. Understryk varför varje lagmedlem är en tillgång för ditt företag.

Problemet

Gör dina åhörare uppmärksamma på ett problem, en brist eller ett behov som verkligen existerar. Berätta på ett sätt som får din publik att relatera och förstå varför det är viktigt att lösa problemet eller fylla behovet. 

Lösningen

Presentera lösningen på problemet. Tydliggör på vilket sätt din idé är ny eller hur den skiljer sig från andra lösningar.

Marknaden

Presentera din målgrupp och en typisk kund. Berätta sedan hur din lösning kommer hjälpa din målgrupp. Visa vad som gör din affärsidé lönsam.

Fördelen

Ge tydliga och övertygande exempel på vilka fördelar din idé har och förklara vad som kommer ge ditt företag fotfäste på marknaden jämfört med eventuella konkurrenter.

Värdet

Visa exempel på det värde din affärsidé kan erbjuda kunderna för att på så sätt få åhörarna att förstå värdet du erbjuder marknaden.

Planen

Give your “audience” a clear idea of your timeframe; highlight the key touch points in your overall going-to-market plan.

Siffrorna

Presentera en uppskattning av inkomsterna du förväntar dig att generera. Hur många månader framåt det går att förutse beror på vilken sorts företag du har. Avsluta med att presentera vad investerarna har att vinna på affären. Det här är deras stora chans!