Kassaflödesproblem?

Problem med kassaflödet kan göra det svårt att betala räkningar, leverantörer och löner. Men det kan också leda till att en tillfällig kredit blir en varaktig skuld. Och om lösningen dröjer för länge blir det ofta svårt att komma i fas igen.

Kassabrist av säsongsskäl

Många företag måste på ett eller annat sätt hantera säsongsvariationer – utbud och efterfrågan kan exempelvis variera under året, liksom råvarukostnaderna.

Tala med din rådgivare om att få en kontokredit godkänd och se till att den är förberedd för att utnyttjas när behov uppstår. Det här kan leda till en tillfällig kassabrist. En kontokredit är ett flexibelt sätt att täcka kortvariga underskott.

Kunder som betalar för sent

Om du märker att vissa kunder alltid betalar för sent bör du göra något åt det, till exempel:

 • Se över era kravrutiner.
 • Erbjuda rabatt till kunder som är snabba med betalningen. 
 • Ändra betalningsvillkoren – förkorta betalningstiderna eller begära betalt i förskott. 
 • Använda factoring – sälja fakturorna och få in kontanter snabbare utan att det kostar kunden något. 

Kunder som inte betalar alls

Det finns alltid en risk förknippad med kundkrediter och kundfordringar. Alla kunder kan hamna i ekonomiskt trångmål, men risken är ofta större för nya, okända kunder.

Nya kunder kan också vara mer ovilliga att betala i förskott. Här är några lösningar:
 • Använd autogiro så du har koll på belopp och förfallodagar för inkommande betalningar. Det kan samtidigt fungera som ett varningssystem: en utebliven betalning kan vara ett tecken på att kunden har kassaproblem. 
 • Använder du factoring? Då finns ofta möjligheten att köpa en försäkring för inkommande betalningar. 
 • Har du utländska kunder? Då kan du använda remburser eller bankgarantier. Köparen betalar då på förhand, men säljaren får inte tillgång till pengarna förrän varan är levererad. På så sätt behöver varken säljaren eller köparen ta någon risk.

Problem med leveranser

För att kassaflödet ska fungera enligt plan måste också produktionen följa tidplanen – även insatsvaror från leverantörer.

Om det här är ett problem kan du:
 • Förhandla om rabatter för sena leveranser.
 • Kolla upp olika typer av försäkringar som kan skydda dig.
 • För import och export – känna till vem som står för riskerna under varutransporten. Om det är ditt företag kan du skaffa en försäkring som täcker just de delarna av transporten.

Bra rutiner ger bra balans i kassaflödet

Många företag kan förbättra sina kassaflöden rejält genom att se över sina interna rutiner, till exempel fakturahanteringen.

Även om du inte upplever några problem med kassaflödet är där alltid utrymme för förbättringar:

 • Är du snabb med faktureringen kommer också pengarna in snabbare. 
 • Har du bra rutiner får du bättre kontroll på betalningsflödena och kan reagera snabbare på sena betalningar.
 • Betalar du inkommande fakturor i tid eller förtid kan du få rabatter av dina leverantörer.
 • Digital fakturahantering kan bli ett riktigt lyft – överväg att börja använda flödesbaserade system. 

Rådgivning

Vill du ha rådgivning och få hjälp att hitta rätt lösning för dig och ditt företag?

Kontakta oss