Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Transport- och fartygsförsäkring

En enkel och omfattande försäkring för ditt företags gods under transport, ditt transportansvar eller dina fartyg.

Fördelar med Transport- och fartygsförsäkring

Vi erbjuder transport- och fartygsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB.

Du får ett ett ekonomiskt skydd om gods skadas eller förloras under transport. Vår erfarna skadeavdelning erbjuder snabb skadereglering och praktiska råd när skada har inträffat. Oavsett var i världen godset befinner sig kan vårt världsomspännande nät av agenter hjälpa till att besiktiga eller ta hand om skadat gods.

  • Återkoppling inom 24 timmar efter anmäld skada
  • Skydd för skada och förlust av gods
Mer om transportförsäkring

Mer om transportförsäkring


Stor transportförsäkring - enkel och omfattande paketlösning för det lilla företaget

Stor transportförsäkring innehåller ett allriskskydd under transport av ditt gods. Den ersätter upp till 3 mkr per transport - oavsett om du kör godset själv eller anlitar en transportör. Om transporten sker med företagets fordon, eller fordon som anställd äger, gäller försäkringen också mot brand, stöld, skadegörelse och vattenskada under uppehåll*.

Försäkringen gäller även under uppehåll vid utställning på mässa eller liknade, samt vid lyft av ditt gods.

Om ovanstående paket inte passar ditt företag kan du själv bygga ihop din försäkring utefter ditt företags behov med alternativen nedan. 

Transportförsäkring - försäkring för gods under transport

Försäkringen ger ett allriskskydd för godset under transport och godset är försäkrat till sitt fulla värde.

Den som äger godset bör teckna en transportförsäkring eftersom transportören kan friskriva sig ansvaret eller bara betala ett mycket begränsat belopp som ersättning**. En avancerad och dyrbar maskin kan t.ex. ersättas med ett symboliskt kilopris.

Transportförsäkring med eget fordon

Försäkringen ger ett allriskskydd under transport av eget gods med egna fordon samt mot brand, stöld, inbrott och vatten under uppehåll, i annan lokal än eget försäkringsställe.

Godset kan vara verktyg i bilen, provkollektioner för visning hos kund eller annat gods som kunden transporterar eller förvarar i fordonet.
           

Lyftförsäkring

Försäkringen ger ett allriskskydd för godset om det tappas eller skadas i samband med lyft.    

Försäkringen gäller både om du ska lyfta gods med eget eller lånat lyftredskap eller då annan lyfter ditt gods.    

Utställningsförsäkring
När du deltar på mässor eller utställningar kan du köpa en utställningsförsäkring för utställningsmaterial och montrar. Försäkringen gäller under utställning samt vid transport till och från utställningslokalen.
 
*Dock inte uppehåll på företagets eget försäkringsställe.
**Den som äger godset eller enligt Incoterms 2010 står för risken.
Mer om transportansvarsförsäkring
Mer om fartygsförsäkring
Försäkringsförmedling
Pris och villkor

Prata med oss om försäkringar

Ring oss eller besök ett kontor

Besök närmaste kontor Öppnas i nytt fönster