Om sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring ger snabb tillgång till medicinsk rådgivning, vårdplanering, specialistvård samt förebyggande insatser och rehabilitering. Den kan också ersätta kostnader för medicin och eftervård.

Med sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess får du och dina medarbetare sjukvårdsrådgivning, kontakt med läkare, behandling och vid behov planerad vård och operation hos privata vårdgivare i Sverige. Sjukvårdsförsäkringen är en mycket uppskattad anställningsförmån som också kan hjälpa till att attrahera och bibehålla kompetent personal i ditt företag.

Här kan du läsa vilka delar som ingår i de olika nivåerna av sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Öppnas i nytt fönster

Fördelar med sjukvårdsförsäkring

  • en kontaktväg för sjukvårdsrådgivning och tidsbokning för vård och behandling
  • snabb tillgång till privat vård utan långa väntetider
  • tid hos en specialist inom 7 arbetsdagar och operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar
  • eftertraktad anställningsförmån

Skillnad mellan sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring

En sjukförsäkringÖppnas i nytt fönster ersätter ditt inkomstbortfall när du blir sjukskriven. En sjukvårdsförsäkring ger snabbare tillgång till vård och ersätter till exempel patientavgifter.

Försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess är Euro Accident Livförsäkring AB.

Vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring?
Sök vård och anmäl skada
Villkor och produktblad
Försäkringsdistribution

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas av dig som företagare och av dina medarbetare som är:

  • mellan 16  och 64 år (försäkringen gäller som längst till 67 års ålder).
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.
  • fullt arbetsföra.

Sjukvårdsförsäkringen är en skattepliktig förmån

Ersättningen som betalas ut från sjukvårdsförsäkringen är skattefri men försäkringen i sig är en skattepliktig förmån där den som är försäkrad ska förmånsbeskattas. 

Förmånsvärdet är 60 procent av försäkringspremien och dras av på lönen. Som arbetsgivare tar du upp och gör skatteavdrag för förmånen på samma sätt som andra förmåner hanteras. Förmånsvärdet ingår i underlaget för arbetsgivaravgifterna. Hela premien för sjukvårdsförsäkringen (100 procent) avdragsgill för dig som arbetsgivare.

Läs mer om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkring.Öppnas i nytt fönster

Sök vård och anmäl skada

Genom Euro Accidents medicinska kundcenter får du direkt kontakt med legitimerad sjuksköterska eller psykolog som bedömer ditt behov av vård, erbjuder rådgivning samt bokar tid för besök hos vårdgivare.

Du som har sjukvårdsförsäkring PrivatAcces Silver eller Guld söker enkelt vård via Euro Accidents appÖppnas i nytt fönster. Om du har sjukvårdsförsäkring PrivatAccess Brons eller om du söker vård för ditt barn ska alltid du ringa Euro Accident. Du kan givetvis ringa om du inte har möjlighet eller av någon anledning inte vill använda appen.

Euro Accidents kundcenter

Telefon: 0771-10 50 10.

Öppet måndag till torsdag 09.00–16.30, fredag 09.00–16.00. Under sommar, jul och i samband med helgdag kan de ha avvikande öppettider.

Kontakta 1177 för att få råd om vart du ska vända dig för akut vård. Vid fara för liv, ring alltid 112!

Läs mer om hur du söker vård med sjukvårdsförsäkringÖppnas i nytt fönster.

Boka om eller boka av tid

Behöver du boka om eller boka av en tid, gör du det via länken i bekräftelsen som du fått på SMS och/eller epost, i Euro Accidents app eller via telefon 0771-10 50 10. 

Observera - Du måste boka om eller boka av tiden senast 24 timmar innan för att undvika att få betala hela privatvårdskostnaden själv.

Försäkringsdistribution

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508 distribuerar försäkringar åt Euro Accident Livförsäkring AB som är försäkringsgivare.

För distributionen av försäkringar har Nordea Liv & Pension rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och är 10 procent av premien. Vid en månadspremie på 100 kronor får alltså Nordea Liv & Pension 10 procent av 100 kronor i ersättning, det vill säga 10 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea Liv & Pension och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om sjukvårdsförsäkring

Ring oss, chatta eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss