Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är en trygg och omtänksam förmån för dig och dina medarbetare samtidigt som du minskar riskerna för lång sjukfrånvaro.

Fördelar med en sjukvårdsförsäkring

  • Du och dina medarbetare får snabbt tillgång till privat vård utan långa väntetider.
  • Ett enda telefonsamtal räcker för att få hjälp med sjukvårdsrådgivning och bokning av behandling.
  • I försäkringen ingår bland annat en vårdgaranti som garanterar att behandlingen påbörjas inom 14 arbetsdagar.
Innehåll

Vad ingår i en sjukvårdsförsäkring?

Med en sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. De får hjälp när de behöver den och utan att behöva vara borta från arbetet längre än nödvändigt. Dessutom är det en eftertraktad anställningsförmån. 

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolagen IF och EuroAccident. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt.

Här kan du läsa mer vad  IFs Sjukvårdsförsäkring  innehåller. (pdf, 33 KB)Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer vad EuroAccidents Sjukvårdsförsäkring Privat Access innehåller.  (pdf, 30 KB)Öppnas i nytt fönster

Mer fakta
Kontakt vid sjukdom
Försäkringsförmedling

Vad ingår i en sjukvårdsförsäkring?

Med en sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. De får hjälp när de behöver den och utan att behöva vara borta från arbetet längre än nödvändigt. Dessutom är det en eftertraktad anställningsförmån. 

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolagen IF och EuroAccident. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt.

Här kan du läsa mer vad  IFs Sjukvårdsförsäkring  innehåller. (pdf, 33 KB)Öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa mer vad EuroAccidents Sjukvårdsförsäkring Privat Access innehåller.  (pdf, 30 KB)Öppnas i nytt fönster

Mer fakta

Vem kan köpa försäkringen?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare och dina medarbetare som är:

  • fullt arbetsföra
  • 16 år fyllda men inte fyllt 67 år. Försäkringen gäller t.o.m. 70 års ålder
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.

Skatteregler lite mer i detalj

Sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill och ersättningen är skattefri. Vissa delar av försäkringen ska den anställde förmånsbeskattas för. Hur stor andel av det totala priset som dessa delar utgör framgår av tabellerna nedan.

Sjukvårdsförsäkring 
EuroAccident

PrivatAccess
Brons

Privataccess
Silver
Privataccess 
Guld
Avdragsgill andel av totalpris100 %100 %100 %
Del av totalpris som ska
förmånsbeskattas av den
försäkrade
60 %60 %60 %

Sjukvårdsförsäkring
IF
Sjukvård BasSjukvård PlusSjukvård Komplett
Avdragsgill andel av totalpris100 %100 %100 %
Del av totalpris som ska
förmånsbeskattas av den försäkrade
60 %60 %60 %

Kontakt vid sjukdom

Första steget om du blir sjuk är att kontakta det försäkringsbolag som du har din försäkring hos. 

För dig som har sjukvårdsförsäkring via IF

Genom att kontakta Ifs Vårdplanering får du direkt kontakt med en legitimerad sjuksköterska med kunskap och erfarenhet, vilket ger dig tillgång till rätt vård i rätt tid. Du får även tillgång till portalen If Vårdplanering där du kan läsa om hur försäkringen fungerar och vilka du ska kontakta vid skada 

Läs mer på om vårdplaneringen hos If härÖppnas i nytt fönster.

Rådgivning
Öppet dygnet runt, alla dagar
Telefon: 020-620 620

Tidsbokning
Vardagar 08:00-17:00
Telefon: 020-620 620

Utomlands
Telefon: +46 8 792 72 72
Akut skada eller sjukdom
Ring 112 vid akut skada eller sjukdom
Avbokning
Ring alltid oss om du måste avboka en tid du har fått, avbokningar kan inte göras via mejl. Avbokning av besök ska göras minst 24 timmar innan bokad tid. Uteblir du från bokat besök debiteras kostnaden. 

Tips! Måndag förmiddag är det flest som ringer, undvik kötider genom att ringa vid en annan tidpunkt.

För dig som har sjukvårdsförsäkring via EuroaAccident

Genom att kontakta EuroAccidents Medicinska Kundcenter får du direkt kontakt med legitimerad sjuksköterska eller psykolog som bedömer ditt behov av vård, erbjuder rådgivning samt bokar tid för besök hos vårdgivare. 

Du har även tillgång till EuroAccidents App som du laddar ner i App Store eller Google Play. Där kan du boka om inplanerad vårdtid, begära ersättning för uttlägg eller om du har Privat Access Silver eller Guld använda EuroaAccidents E-vårdstjänst. 

Läs mer om hur du använder din Sjukvårdsförsäkring här.Öppnas i nytt fönster 

Rådgivning och tidsbokning
Öppet helgfri måndag till fredag klockan 07:00-17:00 (dag före helgdag till klockan 15:00). 
0771-10 50 10

Akut skada eller sjukdom 
Ring 112 vid akut skada eller sjukdom

Boka om eller boka av tid
Boka om eller boka av tiden via länken i bekräftelsen som du fått via SMS och/eller Epost, i EuroAccidents APP eller via telefon 0771-10 50 10 (helgfri måndag till fredag klockan 07:00-17:00, dag före helgdag till klockan 15:00). Du måste boka om eller boka av tiden senast 24 timmar innan för att undvika att få betala hela privatvårdskostnaden själv. 

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling - If Skadeförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102, är försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 12 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 12 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 12 kronor. 

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och If Skadeförsäkring är Finansinspektionen. 

Försäkringsförmedling - Euro Accident Livförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508. Försäkringsgivare för sjukvårdsförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 11 % av premien. Om din premie uppgår till 100 kronor per månad erhåller alltså Nordea 11 % av 100 kronor i ersättning, det vill säga 11 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om sjukvårdsförsäkring

Ring oss, chatta eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss