Sjukvårdsförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är en trygg och omtänksam förmån för dig och dina anställda samtidigt som den minskar riskerna för lång sjukfrånvaro.

Fördelar med en sjukvårdsförsäkring

  • Du och dina medarbetare får snabbt tillgång till privat vård utan långa väntetider.
  • Ett enda telefonsamtal räcker för att få hjälp med sjukvårdsrådgivning och bokning av behandling.
  • I försäkringen ingår bland annat en vårdgaranti som garanterar att behandlingen påbörjas inom 14 arbetsdagar.
Vad ingår i en sjukvårdsförsäkring?

Vad ingår i en sjukvårdsförsäkring?

Med en sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. De får hjälp när de behöver den och utan att behöva vara borta från arbetet längre än nödvändigt. Dessutom är det en eftertraktad anställningsförmån. 

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolaget Euro Accident. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt.

Här kan du läsa mer vad Euro Accidents Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess innehåller.  (pdf, 30 KB)Öppnas i nytt fönster

Vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring?
Kontakt vid sjukdom
Försäkringsförmedling

Vad ingår i en sjukvårdsförsäkring?

Med en sjukvårdsförsäkring får du och dina medarbetare rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. De får hjälp när de behöver den och utan att behöva vara borta från arbetet längre än nödvändigt. Dessutom är det en eftertraktad anställningsförmån. 

För att kunna erbjuda våra kunder bästa möjliga lösning samarbetar vi med försäkringsbolaget Euro Accident. Vi hjälper dig och ditt företag att hitta rätt.

Här kan du läsa mer vad Euro Accidents Sjukvårdsförsäkring PrivatAccess innehåller.  (pdf, 30 KB)Öppnas i nytt fönster

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan köpas av dig som företagare och dina medarbetare som är:

  • fullt arbetsföra
  • 16 år fyllda men inte fyllt 67 år. Försäkringen gäller t.o.m. 70 års ålder
  • folkbokförda och bosatta i Sverige, eller har sin huvudsakliga sysselsättning i Sverige men bor i annat nordiskt land.

Skatteregler lite mer i detalj

Sjukvårdsförsäkringen är avdragsgill och ersättningen är skattefri. Vissa delar av försäkringen ska den anställde förmånsbeskattas för. Hur stor andel av det totala priset som dessa delar utgör framgår av tabellerna nedan.

PrivatAccess
Brons

Privataccess
Silver
Privataccess 
Guld
Avdragsgill andel av totalpris100 %100 %100 %
Del av totalpris som ska
förmånsbeskattas av den
försäkrade
60 %60 %60 %

Kontakt vid sjukdom

Första steget om du blir sjuk är att kontakta det försäkringsbolag som du har din försäkring hos. Genom att kontakta Euro Accidents medicinska kundcenter får du direkt kontakt med legitimerad sjuksköterska eller psykolog som bedömer ditt behov av vård, erbjuder rådgivning samt bokar tid för besök hos vårdgivare. 

Du har även tillgång till Euro Accidents App som du laddar ner i App Store eller Google Play. Där kan du boka om inplanerad vårdtid, begära ersättning för utlägg eller om du har PrivatAccess Silver eller Guld använda Euro Accidents E-vårdstjänst. 

Läs mer om hur du använder din Sjukvårdsförsäkring här.Öppnas i nytt fönster 

Rådgivning och tidsbokning
Öppet helgfri måndag till fredag klockan 07:00-17:00 (dag före helgdag till klockan 15:00). 
0771-10 50 10

Akut skada eller sjukdom 
Ring 112 vid akut skada eller sjukdom

Boka om eller boka av tid
Boka om eller boka av tiden via länken i bekräftelsen som du fått via SMS och/eller Epost, i Euro Accidents APP eller via telefon 0771-10 50 10 (helgfri måndag till fredag klockan 07:00-17:00, dag före helgdag till klockan 15:00). Du måste boka om eller boka av tiden senast 24 timmar innan för att undvika att få betala hela privatvårdskostnaden själv. 

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling - Euro Accident Livförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508. Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea Liv & Pension rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och är 10 procent av premien. Vid en månadspremie på 100 kronor får alltså Nordea Liv & Pension 10 procent av 100 kronor i ersättning, det vill säga 10 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om sjukvårdsförsäkring

Ring oss, chatta eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss