Sjukförsäkring, premiebefrielse och hälsotjänster

Som egenföretagare behöver du ett skydd om du eller dina medarbetare skulle bli sjukskrivna. En sjukförsäkring är ett bra alternativ för att ni alla ska känna er trygg och hålla er friska.

Om sjukförsäkring

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är Euro Accident Livförsäkring AB

Sjukförsäkringen ersätter en del av din inkomst om du skulle bli sjukskriven och är ett komplement till ersättningen som betalas från Försäkringskassan. I sjukförsäkringen ingår även en rad hälsotjänster som skapar stora möjligheter att utveckla en miljö med trygga och närvarande medarbetare.

Fördelar med sjukförsäkring

För dig som företagare kan ekonomin bli hårt ansträngd om du skulle bli sjuk en längre tid. En försäkring kan också vara ett sätt att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Företag som har trygga och välmående medarbetare skapar goda resultat!

Dina fördelar:

  • Attrahera och behålla kompetenta medarbetare genom en stark försäkringsförmån
  • Ekonomisk trygghet – för både företaget och individen
  • Förebyggande hälsotjänster och rehabiliteringsstöd ingår

Sjukförsäkring är ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan ger. Den börjar betala del av din lön om du är sjukskriven minst 25 procent i minst 3 månader.

Som anställd kan du få upp till 90 procent av lönen om man räknar samman ersättningen från Försäkringskassan och ersättningen från sjukförsäkringen. 

Premiebefrielse

Om premiebefrielse

Med en premiebefrielseförsäkring betalas ditt pensionssparande om du skulle bli sjukskriven. 

Innehåll i försäkringen 

Premiebefrielseförsäkringen ger tryggad pension vid längre tids sjukdom och som arbetsgivaren kan teckna för att sparpremien till tjänstepensionen ska betalas även om man skulle bli sjuk och inte kan arbeta. 

Sparpremien betalas från försäkringen månadsvis efter en karenstid och i förhållande till din sjukskrivningsgrad. Om förmågan att arbeta till exempel är nedsatt med en fjärdedel betalas 25 procent av försäkringsbeloppet ut från försäkringen.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är Euro Accident Livförsäkring AB.

Läs mer om hälsotjänster
Försäkringsförmedling
Villkor och pris

Om premiebefrielse

Med en premiebefrielseförsäkring betalas ditt pensionssparande om du skulle bli sjukskriven. 

Innehåll i försäkringen 

Premiebefrielseförsäkringen ger tryggad pension vid längre tids sjukdom och som arbetsgivaren kan teckna för att sparpremien till tjänstepensionen ska betalas även om man skulle bli sjuk och inte kan arbeta. 

Sparpremien betalas från försäkringen månadsvis efter en karenstid och i förhållande till din sjukskrivningsgrad. Om förmågan att arbeta till exempel är nedsatt med en fjärdedel betalas 25 procent av försäkringsbeloppet ut från försäkringen.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är Euro Accident Livförsäkring AB.

Om hälsotjänster

Förebyggande hälsotjänster och rehabiliteringsstöd ingår alltid naturligt i sjukförsäkringen.

  • Rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Stöd och åtgärder om du riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven

Att kombinera hälsoförsäkringar och hälsotjänster skapar stora möjligheter att utveckla en arbetsmiljö med trygga och närvarande medarbetare som kan leda till ökad produktivitet och bättre resultat för företaget. 

Läs gärna mer om hälsotjänsterna härÖppnas i nytt fönster.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är Euro Accident Livförsäkring AB.

Om försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling - Euro Accident Livförsäkring AB

Försäkringen förmedlas av Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508. Försäkringsgivare för olycksfallsförsäkringen är Euro Accident Livförsäkring AB.

För förmedlandet av försäkringar har Nordea Liv & Pension rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med förmedlingen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och är 11 procent av premien. Vid en månadspremie på 100 kronor får alltså Nordea Liv & Pension 11 procent av 100 kronor i ersättning, det vill säga 11 kronor.

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om försäkringar

Ring oss, chatta med oss eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss