Om sjukförsäkring

En sjukförsäkring ersätter en del av din inkomst om du skulle bli sjukskriven och är ett komplement till den ersättning som Försäkringskassan ger. Den ersätter del av din lön om du är sjukskriven minst 25 procent i minst 3 månader. Om man räknar samman ersättningen från Försäkringskassan och ersättningen från sjukförsäkringen kan du som anställd få upp till 90 procent av din lön vid sjukskrivning. 

I sjukförsäkringen PlanSjuk via Euro Accident ingår också en rad hälsotjänster som skapar möjligheter för en arbetsmiljö med trygga och närvarande medarbetare.

Fördelar med sjukförsäkring

För dig som företagare kan den privata ekonomin bli hårt ansträngd om du skulle bli sjuk en längre tid. Att erbjuda försäkringar som en del av förmånspaketet för dina anställda kan också vara ett sätt att attrahera och behålla kompetent personal i ditt företag. 

  • ger ekonomisk trygghet vid sjukskrivning – både för företaget och den enskilde individen
  • förebyggande hälsotjänster och rehabiliteringsstöd ingår

Om premiebefrielseförsäkring

En premiebefrielseförsäkring tecknas av dig som arbetsgivare och försäkringen betalar premien för tjänstepensionen vid sjukskrivning. Syftet är att pensionssparandet ska vara tryggat även vid längre tids sjukdom.

Sparpremien betalas från försäkringen månadsvis efter en karenstid och i förhållande till  sjukskrivningsgraden. Om förmågan att arbeta till exempel är nedsatt med en fjärdedel betalas 25 procent av försäkringsbeloppet ut från försäkringen.

Försäkringsgivare för sjukförsäkring PlanSjuk och premiebefrielseförsäkring är Euro Accident Livförsäkring AB.

Hälsotjänster i sjukförsäkringen
Villkor och priser
Försäkringsdistribution

Hälsotjänster som ingår i sjukförsäkringen

Grunden i sjukförsäkringen PlanSjuk är den ekonomiska tryggheten vid långtidssjukskrivning. Men desto viktigare för dig (som arbetsgivare) och din medarbetare är att kunna vara på jobbet och må bra. Därför ingår förebyggande och rehabiliterande stöd i försäkringen. Ju tidigare stödet kommer in, desto större möjlighet är det att undvika eller förkorta en lång och kostsam sjukskrivning.

  • Samtalsstöd med rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar
  • Rådgivning i chefs- och HR-frågor
  • Stöd och åtgärder om du riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven

Här kan du läsa mer om hälsotjänsterna som ingår i PlanSjukÖppnas i nytt fönster.

Försäkringsgivare för premiebefrielse och sjukförsäkring är Euro Accident Livförsäkring AB.

Villkor och priser

Detaljerad och fullständig information om försäkringarna finns i villkor och förköpsinformation.  

Villkor - Sjukförsäkring PlanSjuk och premiebefrielseförsäkringÖppnas i nytt fönster
Förköpsinformation - Sjukförsäkring PlanSjuk och premiebefrielseförsäkringÖppnas i nytt fönster

Priser

Priset för sjukförsäkring PlanSjuk beror på vilken sjukplan, lön, ålder samt kön på de försäkrade som är aktuella.

Priset för premiebefrielseförsäkring är 2,1 procent av sparpremien.

Om försäkringsdistributionen

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea Liv & Pension) org.nr 516401-8508 distribuerar försäkringar åt Euro Accident Livförsäkring AB som är försäkringsgivare.

För distributionen har Nordea Liv & Pension rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, marknadsföring, administration och liknande kostnader förknippade med distributionen. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar. För premiebefrielseförsäkring är ersättningen 11 procent av premien. Vid en månadspremie på 100 kronor får alltså Nordea Liv & Pension 11 procent av 100 kronor i ersättning, det vill säga 11 kronor. För sjukförsäkring PlanSjuk är ersättningen 12 procent av premien. 

Ansvarig tillsynsmyndighet för Nordea Liv & Pension och Euro Accident är Finansinspektionen.

Prata med oss om försäkringar

Ring oss, chatta med oss eller skicka meddelande i Nordea Business.

Kontakta oss