Fördelar med tjänsterese- och utlandsförsäkring

Vi erbjuder tjänsterese- och utlandsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Tjänstereseförsäkring är det försäkringsskydd som du behöver på tjänsteresan eftersom varken vanlig företagsförsäkring eller hemförsäkring räcker till. Därför är det viktigt att se till att dina medarbetare har en riktig tjänstereseförsäkring med sig i bagaget när det ska resa i tjänsten.

  • Försäkringen gäller för alla medarbetare på företaget vid alla resor i tjänsten, dygnet runt.
  • Försäkringen gäller utan självrisk, har ett fast pris och betalar dessutom generös ersättning

Försäkring vid utlandsarbete passar dig som ska jobba utomlands i minst ett år och den ger ett näst intill heltäckande försäkringsskydd – även för medföljande familjemedlemmar. 

  • Lika bra försäkrad som hemma
  • Hela familjen kan försäkras
  • Gäller i hela världen
  • Assistans dygnet runt
Mer om tjänstereseförsäkring
Mer om utlandsförsäkring
Kontakt vid skada
Försäkringsförmedling och tips
Pris och villkor

Mer om tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkring ger ett nästan heltäckande skydd på resan och betalar bl.a. vård, läkemedel, tandbehandling, hemtransport, ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall eller sjukdom samt innehåller ett avbeställningsskydd.

Om företaget måste skicka en ersättare för att den ordinarie medarbetaren t.ex. blivit sjuk, står vi för biljetten. Tjänstereseförsäkring ger också ersättning för skada på eller förlust eller försening av medförd egendom, den försäkrades eller företagets egendom. För den som åker på tjänsteresa i egen bil, gör försäkringens självriskskydd att du slipper betala självrisk om bilen skadas.

Komplettera tjänstereseförsäkringen med ett avbeställningsskydd, så får du ersättning om du måste avboka en inplanerad resa på grund av t.ex. sjukdom eller olycksfall.

Läs mer om ersättning och självrisker här.

Mer om utlandsförsäkring

Försäkringen betalar bl.a. kostnader för vård, läkemedel, tandbehandling samt ekonomisk och medicinsk invaliditet till följd av olycksfall. Den omfattar även skydd för den anställdes saker, otursskydd (allrisk/drulle) för personlig egendom i bostaden på stationeringsorten och lämnar dessutom ersättning för varje dag den anställde är inlagd på sjukhus.

Utlandsförsäkringen gäller inte för skador som uppkommer i samband med elitidrott eller farliga aktiviteter. Den gäller heller inte fullt ut i länder som UD avråder att resa till, men kan utökas för att även gälla i dessa länder.

Vi anpassar försäkringen individuellt beroende på var och hur länge du ska jobba utomlands. Du kan själv välja nivå på självrisken.

Läs mer ersättning och självrisker här.

Försäkringsförmedling och tips

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508 har en begränsad försäkringsförmedling för denna produkt till befintliga företagskunder. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102 är försäkringsgivare. Både Nordea och If Skadeförsäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

För försäkringsförmedlingen till befintliga företagskunder har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, administration och liknande kostnader. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 1 procent av premien. Om premien är 100 kronor per månad får Nordea 1 procent av 100 kronor i ersättning, vilket blir 1 kronor.

Till nya företagskunder tipsar Nordea om Ifs företagsförsäkringar men försäljningen sköts av If själva. Det sker via en partnersida där företagskunden ber om offert på  önskad försäkringstyp. If kontaktar kunden för pris och rådgivning. 

Pris och villkor

Pris och villkor för försäkringarna beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom, vart du reser, vilka försäkringar, försäkringsbelopp och självrisker du väljer.  

Prata med vår partner om försäkringar

Försäkring för tjänsteresor och utlandsplacerad personal.

Läs mer oss vår partner Öppnas i nytt fönster