Egendoms- och fastighetsförsäkring

Inbrott, brand eller vattenläcka kan skada både företagets saker och byggnader samt orsaka avbrott i verksamheten. Hos oss får du en skräddarsydd egendomsförsäkring som passar just din bransch och som tryggar företagets ekonomi om oturen är framme.

Fördelar med egendoms- och fastighetsförsäkring

Vi erbjuder egendomsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Egendomsförsäkringen omfattar all egendom du har i dina lokaler. Det gäller t.ex. varor, inventarier och maskiner och kan även omfatta byggnader. Försäkringen täcker också om din verksamhet skulle drabbas av ett avbrott och går med förlust på grund av skadan.

Du får ersättning för skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m. Försäkringen kan också gälla saker som du har hyrt eller lånat.

Dina fördelar: 

 • Flexibla försäkringslösningar som anpassas utifrån företagets behov.
 • Skräddarsydda försäkringar anpassade till din bransch.
Mer fakta

Mer fakta

Många småföretagare tänker inte på att t.ex. en dator som är köpt till företaget inte skyddas av hemförsäkringen. Vi hjälper till att anpassa försäkringen efter ditt företag och ser till att det uppskattade värdet av din egendom inte är för lågt eller högt. Du kan själv bestämma aktuellt försäkringsbelopp för inventarier, maskiner och varor.

Egendom 

Försäkringen omfattar lös egendom på kontoret. Det kan gälla datorer, ritningar, anställdas egendom, information och även byggnader som ägs av företaget. Försäkringen betalar skador till följd av bl.a. brand, vattenläckor, inbrott och skadegörelse.

Viktigt att tänka på 

Se till att företaget uppfyller säkerhetsföreskrifterna för inbrott, annars kan ersättningen utebli. Lika viktigt är att dagligen säkerhetskopiera företagets datainformation och förvara den skild från originalet.

Avbrott i verksamheten 

Om ditt företag tvingas avbryta verksamheten, t ex på grund av brand, kan de uteblivna intäkterna bli väsentligt större än kostnaderna för själva brandskadan. Företagets möjlighet att fortsätta att bedriva verksamheten kan påverkas. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst, t ex hyra, fasta löner eller liknande. Om din verksamhet går ut på att hyra ut fastigheter så ersätter försäkringen hyresförlusten som kan uppstå om en skada inträffar.

Fastigheten 

Fastighetsförsäkringen ger ett brett försäkringsskydd som bland annat betalar:

 • vatten-, inbrotts-, natur-, och brandskador
 • andra oförutsedda skador som kan drabba fastigheten
 • skada på fastighetsmaskiner som t.ex. värme- och ventilationssystem
 • röjningskostnader i samband med en större skada
 • skador på tomt- och markanläggning som hör till fastigheten. Det innebär att område och egendom kring byggnaden som skadas återställs via försäkringen
 • skadedjursangrepp på bostads-/kontorshus (via Anticimex)
Ersättning och självrisk
Kontakt vid skada
Försäkringsförmedling och tips
Pris och villkor

Mer fakta

Många småföretagare tänker inte på att t.ex. en dator som är köpt till företaget inte skyddas av hemförsäkringen. Vi hjälper till att anpassa försäkringen efter ditt företag och ser till att det uppskattade värdet av din egendom inte är för lågt eller högt. Du kan själv bestämma aktuellt försäkringsbelopp för inventarier, maskiner och varor.

Egendom 

Försäkringen omfattar lös egendom på kontoret. Det kan gälla datorer, ritningar, anställdas egendom, information och även byggnader som ägs av företaget. Försäkringen betalar skador till följd av bl.a. brand, vattenläckor, inbrott och skadegörelse.

Viktigt att tänka på 

Se till att företaget uppfyller säkerhetsföreskrifterna för inbrott, annars kan ersättningen utebli. Lika viktigt är att dagligen säkerhetskopiera företagets datainformation och förvara den skild från originalet.

Avbrott i verksamheten 

Om ditt företag tvingas avbryta verksamheten, t ex på grund av brand, kan de uteblivna intäkterna bli väsentligt större än kostnaderna för själva brandskadan. Företagets möjlighet att fortsätta att bedriva verksamheten kan påverkas. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst, t ex hyra, fasta löner eller liknande. Om din verksamhet går ut på att hyra ut fastigheter så ersätter försäkringen hyresförlusten som kan uppstå om en skada inträffar.

Fastigheten 

Fastighetsförsäkringen ger ett brett försäkringsskydd som bland annat betalar:

 • vatten-, inbrotts-, natur-, och brandskador
 • andra oförutsedda skador som kan drabba fastigheten
 • skada på fastighetsmaskiner som t.ex. värme- och ventilationssystem
 • röjningskostnader i samband med en större skada
 • skador på tomt- och markanläggning som hör till fastigheten. Det innebär att område och egendom kring byggnaden som skadas återställs via försäkringen
 • skadedjursangrepp på bostads-/kontorshus (via Anticimex)

Ersättning och självrisk

Försäkringsbeloppet är det som försäkringen kan betala som mest och självrisken är den kostnad som du själv behöver stå för i samband med en skada. I tabellen nedan visas riktlinjer för försäkringsbelopp och självriskerna. Försäkringslösningarna är flexibla och du som företagare kan ändra försäkringsbeloppen och självriskerna om det behövs.

För att du ska få ut rätt ersättning vid en skada är det viktigt att försäkringsbeloppet inte är för lågt. Det är lätt att underskatta kostnaden för inköp av helt nya maskiner och inventarier. Vi hjälper dig givetvis att beräkna rätt försäkringsbelopp, därför kan du känna dig trygg i att ha rätt företagsförsäkring.

MomentFörsäkringsbeloppSjälvrisk
Maskiner och inventarierÅterskaffningsvärdet*9 000 kr**
VarorHögsta värdet under försäkringsåret - du bestämmer själv försäkringsbeloppet9 000 kr**
Lagrad information (datainformation, ritningar och arkivalier)100 000 kr eller högre9 000 kr**
Arbetstagares lösöre10 000 kr för varje arbetstagare9 000 kr**
Kunders egendom100 000 kr eller högre9 000 kr**
Pengar, värdehandlingar och värdebevis50 000 kr9 000 kr**
Pengar, värdehandlingar och värdebevis i värde-, kassa- eller säkerhetsskåp5 000 kr9 000 kr**
Pengar, värdehandlingar och värdebevis vid brand och rån200 000 kr eller högre9 000 kr**
Skadegörelse på hyrd lokal50 000 kr9 000 kr**
Röjningskostnad2 000 000 kr eller högre9 000 kr**

*Detta motsvarar kostnaden för nyinköp av samma eller likvärdiga föremål, du bestämmer själv försäkringsbeloppet.
**Vid skada genom översvämning, markrörelse och vissa vattenskador på byggnad tillkommer dessutom en tilläggssjälvrisk på 25 000 kr. 

Försäkringsförmedling och tips

Nordea Livförsäkring Sverige AB (Nordea) org.nr 516401-8508 har en begränsad försäkringsförmedling för denna produkt till befintliga företagskunder. If Skadeförsäkring AB (publ), org.nr 516401-8102 är försäkringsgivare. Både Nordea och If Skadeförsäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

För försäkringsförmedlingen till befintliga företagskunder har Nordea rätt till ersättning avsedd att täcka kostnader för personal, administration och liknande kostnader. Ersättning baseras på den premie som varje kund betalar för sina försäkringar och uppgår till 1 procent av premien. Om premien är 100 kronor per månad får Nordea 1 procent av 100 kronor i ersättning, vilket blir 1 kronor.

Till nya företagskunder tipsar Nordea om Ifs företagsförsäkringar men försäljningen sköts av If själva. Det sker via en partnersida där företagskunden ber om offert på  önskad försäkringstyp. If kontaktar kunden för pris och rådgivning. 

Pris och villkor

Pris och villkor för försäkringarna beror bland annat på vilken bransch du arbetar inom, vilka produkter, försäkringsbelopp och självrisker du väljer.

Prata med vår partner om egendom- och fastighetsförsäkring

Försäkra företagets saker, lokaler och egendom.

Läs mer hos vår partner Öppnas i nytt fönster