Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Egendoms- och fastighetsförsäkring

Inbrott, brand eller vattenläcka kan skada både företagets saker och byggnader samt orsaka avbrott i verksamheten. Hos oss får du en skräddarsydd egendomsförsäkring som passar just din bransch och som tryggar företagets ekonomi om oturen är framme.

Fördelar med Egendoms- och fastighetsförsäkring

Vi erbjuder Egendomsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Egendomsförsäkringen omfattar all egendom som du har i dina lokaler. Det gäller t.ex. varor, inventarier och maskiner och kan även omfatta byggnader. Försäkringen betalar också om verksamheten drabbas av ett avbrott och går med förlust på grund av skadan.

Du får ersättning för skador orsakade av inbrott, brand, vattenläckor m.m. Försäkringen kan också gälla saker som du har hyrt eller lånat.

Dina fördelar: 

  • Flexibla försäkringslösningar som anpassas utifrån företagets behov.
  • Skräddarsydda försäkringar anpassade till din bransch.
Mer fakta

Mer fakta

Många småföretagare tänker inte på att t.ex. en dator som är köpt till företaget inte skyddas av hemförsäkringen. Vi hjälper till att anpassa försäkringen efter ditt företag och ser till att det uppskattade värdet av din egendom inte är för lågt eller högt. Du kan själv bestämma aktuellt försäkringsbelopp för inventarier, maskiner och varor.

Egendom 

Försäkringen omfattar lös egendom på kontoret. Det kan gälla datorer, ritningar, anställdas egendom, information och även byggnader som ägs av företaget. Försäkringen betalar skador till följd av bl.a. brand, vattenläckor, inbrott och skadegörelse.

Viktigt att tänka på 

Se till att företaget uppfyller säkerhetsföreskrifterna för inbrott, annars kan ersättningen utebli. Lika viktigt är att dagligen säkerhetskopiera företagets datainformation och förvara den skild från originalet.

Avbrott i verksamheten 

Om ditt företag tvingas avbryta verksamheten, t ex på grund av brand, kan de uteblivna intäkterna bli väsentligt större än kostnaderna för själva brandskadan. Företagets möjlighet att fortsätta att bedriva verksamheten kan påverkas. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst. Avbrottsförsäkringen betalar fasta kostnader och utebliven vinst, t ex hyra, fasta löner eller liknande. Om din verksamhet går ut på att hyra ut fastigheter så ersätter försäkringen hyresförlusten som kan uppstå om en skada inträffar.

Fastigheten 

Fastighetsförsäkringen ger ett brett försäkringsskydd som bland annat betalar:

  • vatten-, inbrotts-, natur-, och brandskador
  • andra oförutsedda skador som kan drabba fastigheten
  • skada på fastighetsmaskiner som t.ex. värme- och ventilationssystem
  • röjningskostnader i samband med en större skada
  • skador på tomt- och markanläggning som hör till fastigheten. Det innebär att område och egendom kring byggnaden som skadas återställs via försäkringen
  • skadedjursangrepp på bostads-/kontorshus (via Anticimex)
Ersättning och självrisk
Kontakt vid skada
Om försäkringsförmedling
Pris och villkor