Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Ansvarsförsäkring

Med en Ansvarsförsäkring kan du som företagare känna dig trygg även om det inte går riktigt som du har tänkt dig. Du får en skräddarsydd försäkring som passar just din bransch och som hjälper dig om du hamnar i en tvist eller blir skadeståndsskyldig.

Fördelar med Ansvarsförsäkring

Vi erbjuder Ansvarsförsäkring i samarbete med If Skadeförsäkring AB, som är försäkringsgivare.

Ansvarsförsäkring ingår i alla företagsförsäkringar och gäller för skador som företaget, anställda eller företagets produkter orsakar. Vi tar hand om skadeståndskrav och ger dig ansvarsskydd - utreder, förhandlar, för företagets talan vid rättegång och ersätter eventuella skadestånd.

Försäkringslösningen skräddarsys utifrån företagets behov och anpassas till just er bransch.

Mer fakta

Mer fakta

Ansvarsförsäkringen omfattar flera små byggstenar som tillsammans ger ditt företag det skydd som behövs. Försäkringen omfattar flera moment som t.ex. verksamhet- och produktansvar, skada på hyrd lokal och tillfälligt lånad egendom.

Verksamhets- och produktansvar 

Om någon kräver ditt företag på skadestånd utreder vi bl.a. om företaget är skadeståndsskyldigt samt betalar ut ett eventuellt skadestånd. Vid en eventuell rättegång eller skiljemannaförfarande för vi din talan gällande skadeståndskravet samt betalar både rättegångskostnader och eventuellt skadestånd.

Professionsansvar 

Företag som bedriver rådgivande verksamhet (t.ex. konsulter av olika slag) behöver en kompletterande professionsansvarsförsäkring. Försäkringen tar hand om skadeståndskrav som hänförs till denna del av verksamheten.

Rättsskydd 

Rättsskyddsförsäkringen ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om företaget hamnar i en tvist. Den betalar även kostnader för sakkunniga och annan bevisning. Om företaget förlorar målet och döms att betala motpartens rättegångskostnader betalas även de kostnaderna via försäkringen.

Rättsskydd arbetsmiljö- och miljöbrott 

Vid olyckor där anställda eller ”den yttre miljön” kommer till skada, kan det ibland bli fråga om att åklagare eller polis utreder om det begåtts ett brott mot arbetsmiljön eller den yttre miljön. Försäkringen används för att betala försvaret när en offentlig försvarare inte bekostas på annat sätt.

Databrott 

Databrottsförsäkringen hjälper ditt företag när ditt IT-system drabbas av ett dataintrång, som orsakar att du får kostnader för att återställa dina system eller data. Skulle din verksamhet stå still p.g.a. dataintrånget betalar försäkringen intäktsförlusten.

Förmögenhetsbrott 

Förmögenhetsbrottsförsäkringen gäller om en anställd begår ett brott mot företaget för att komma åt pengar åt sig själv eller någon annan. Försäkringen gäller även om någon olovligen skulle ta sig in i ditt IT-system.

VD- och styrelseansvarsförsäkring   

VD och styrelseledamöter har ett stort ansvar i ett företag och kan bli skadeståndsskyldiga. Det ingår inte i den vanliga ansvarsförsäkringen, varför det kan vara klokt att skaffa en ansvarsförsäkring för VD och styrelse.

Ersättning och självrisk
Kontakt vid skada
Försäkringsförmedling
Pris och villkor

Prata med oss om Ansvarsförsäkring

Ring oss eller besök ett kontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster