Lösningsförslag på felmeddelande

Se troliga anledningar och förslag för att åtgärda problem med att skicka in filen under respektive felmeddelande.

Kontrollera att rätt filtyp är vald. Filen uppfyller ej kraven för vald filtyp

Filinnehållet matchar inte det format som vald filtyp skall innehålla. Troliga orsaker:

 • Fel filtyp är vald vid filsändningen - Kontrollera vilken filtyp som ska skickas och att den filtypen väljs vid filsändningen.
 • Är rätt filtyp vald vid filsändningen är någon rad i filen felaktig. Problemet kan lösas genom att skapa om filen. Mer information kan fås genom att testa filen i testbänken för er filtyp.

Kundnummer saknas i filen. Fel i position XX-XX, rad X

Filen saknar eller innehåller inte ett korrekt kundnummer.

 • För filtyperna BGM/BG4/BGL anges kundnummer på första raden i positionerna 63-68.

Kundnummer ställs in i ekonomisystemet innan filen skapas. Har du frågor om hur kundnumret ska matas in i ekonomisystemet ber vi dig kontakta supporten för ekonomisystemet.

Om du inte känner till kundnumret, vänligen kontakta den person som anslutit filsändningstjänsten på Nordea.

Kontonummer saknas i filen. Fel i position XX-XX, rad X

Filen saknar eller innehåller inte ett korrekt kontonummer.

 • För filtyp PO3 anges kontonummer som ska belastas på första raden i position 35-44. Om kontot anges i IBAN-format ska det anges i position 35-69.
 • För filtyperna FSI/FSU anges kontonummer som ska belastas på andra raden i position 7-16.
 • För filtyperna LBR/LBI anges bankgironummer (kontonummer) som ska belastas på första raden i position 3-12.
 • För filtyp LBR med makuleringsuppdrag anges bankgironummer (kontonummer) på första raden i position 11-20.
 • För filtyperna BGL/BLI/BGM/BG4 anges bankgironummer (kontonummer) som ska belastas på första raden i position 69-78.
 • För filtyperna SIS/INP/UTL anges kontonummer som ska belastas på första raden i position 2-9.

Filen innehåller ett icke godkänt tecken. Fel i position X, rad X

Filen innehåller ett tecken som inte tillåts. Felmeddelandet indikerar vilket tecken det är i filen som inte tillåts.

Tillfällig lösning:

 • Ersätt det ogiltiga tecknet med ett giltigt tecken A-Ö, a-ö eller 0-9 om det passar.

Permanent lösning:

 • Vanliga orsaker till att otillåtet tecken finns med i filen är att filen är skapad i annan teckenkodning än ISO 8859-1 eller har felaktig radbrytning.
 • Skapa om filen med rätt teckenkodning.
 • Om filen har felaktig radbrytning (kan enbart ske om filen skapas i MacOS) – skapa om filen i DOS eller Unix-format.
 • Vissa tecken tillåts inte, oavsett teckenkodning, för komplett tabell med tillåtna tecken se kapitel 4 i den tekniska specifikationenÖppnas i nytt fönster.

Applikationen kan inte startas

Om du får felmeddelande vid filsändning ”applikationen kan inte startas”:

 • Kontrollera först att Javaversionen använder TLS 1.2. I Kontrollpanelen/Java/Avancerat/Avancerade säkerhetsinställningar ska valet Använd TLS 1.2 vara ibockat.
 • Skicka fil med Safepax (Kryptering) fungerar endast med 32 bitars java version. Kontrollera att inte 64 bitars java används.
 • Det kan hjälpa att ta bort tillfälliga Internetfiler i Java kontrollpanel.

1. Öppna Kontrollpanelen, välj program och sedan dubbelklicka på JAVA-ikonen. Under rubriken "Tillfälliga Internetfiler" klickar man på inställningar.

Företagssupport - bild 1 - Java kontrollpanelen

2. Ett nytt fönster öppnas. Klicka på knappen "Ta bort filer....".  

Företagssupport - bild 2 - Inställningar tillfälliga filer

3. Ett fönster med frågan "Vill du ta bort följande filer?" kommer upp. Bocka för all tre rutorna och klicka på OK:

Företagssupport - bild 3 – Ta bort filer och applikationer

4. Stäng ned alla webbläsare och prova igen.