Two people in a meeting in front of a computer and a pile with paper

Riskrådgivning

Nordea Markets erbjuder riskrådgivning och hjälper företag och verksamheter inom offentlig sektor med företagsspecifika analyser och råd.

Om riskrådgivning

Nordea hjälper kunder att identifiera, kvantifiera och hantera finansiella risker. Det kan exempelvis vara risk för ökade räntekostnader för företag med stora skulder eller valutarisker för företag som exporterar eller importetar.

Utifrån företagets specifika verksamhet och situation tar vi fram skräddarsydda rekommendationer som ligger till grund för bolagets strategiska säkrings- och finansieringsbeslut. Vi hjälper dig gärna med att hantera svängningar i vinsten eller nettokassaflöde, säkra tillgångar eller skuldposter eller skydda finansiella nyckeltal .

Prata med oss om Riskrådgivning

Ring oss eller besök ett kontor

Hitta närmaste kontor Öppnas i nytt fönster