Kontantuttag i automater

Kontantuttag med kort

Om du använder ditt kort för att ta ut kontanter i uttagsautomater finns vissa begränsningar. Lokala avvikelser kan förekomma utomlands.

Företagskort MasterCard

I Sverige - max 5.000 kronor per gång, max 25.000 kronor under en rullande sjudagarsperiod.

First Card

10.000 kr per kalendermånad.

First Card Executive 20.000 kr per kalender månad.