Finansiering för investeringar i hållbar teknik

Om ditt företag planerar att göra en investering som stödjer energieffektivitet, minskade utsläpp eller på annat sätt gynnar miljön kan du nu ansöka om ett klimatvänligt företagslån.

Med Verde klimatvänliga företagslån får ditt bolag en ränterabatt på 0,25 procentenheter samtidigt som du och ditt företag är med och bidrar till att göra Europa klimatneutralt 2050.  

Kriterier för Verde företagslån
Vad är hållbar teknik?
Samarbete med EIF och EIB

Kriterier för Verde - klimatvänliga företagslån

För att kunna ta ett klimatvänligt företagslån och ta del av ränterabatten ska du driva ett företag med upp till 3 000 anställda och ta ett nytt lån med en löptid om minst 2 år. Du ska finansiera investeringar eller rörelsekapital inom hållbar teknik. 

  • Minsta lånesumman kan vara 1 000 000 kronor och max 125 000 000 kronor.
  • Lånet kan tas i svenska kronor eller euro.
  • Den underliggande investeringar ska max ha ett värde på 500 000 000 kronor, inkluderat EU bidrag.  

Vad är hållbar teknik?

Verde - klimatvänliga företagslån finansierar investeringar eller rörelsekapital inom områdena:

  • Förnybar energi - solenergi, vindkraft, biomassa och utrustning för förnybar energi.
  • Energieffektivitet - fjärrvärme-/kylnät och kraftlagringsmekanismer för förnybar energi.
  • Förebyggande av föroreningar - avloppsnät och vattenförsörjningssystem.
  • Ren transport - elfordon och laddstationer.
  • Hållbar förvaltning av levande naturkällor - skogsplantering och hållbar skogsskötsel.
  • Fastigheter (energioptimering) – nära-noll energibyggnader (zero energy buildings) och renoveringar som ökar energieffektiviteten, t.ex. byte av fönster och dörrar.
  • Energibesparande renoveringar på fastigheter som belysning, värmepumpar, solceller, bergvärme och värmesystem i övrigt.

Lånen erbjuds i samarbete med Europeiska Investeringsfonden (EIF) och Europeiska Investeringsbanken (EIB)

EU-kommissionen har antagit ett ambitiöst och omfattande åtgärdspaket för att öka investeringarna i hållbara verksamheter runtom i EU. 

Nordea har inlett ett samarbete med den Europeiska Investeringsfonden (EIF) och den Europeiska Investeringsbanken (EIB) och kan nu erbjuda en ränterabatt på gröna klimatvänliga företagslån. 

Vill du ansöka om klimatvänlig finansiering?

Ta kontakt med din rådgivare eller kontakta kundservice, så kan vi se över ditt företags finansieringsbehov.

Kontakta oss