Om Grön billeasing

Grön leasing är en del i Nordeas satsning på ett mer hållbart samhälle. Du som står inför att investera i en eller flera elbilar kan finansiera dessa genom Grön billeasing.  

  • Hela kedjan är grön. Vår råvara är grön, det vill säga vi använder grön marknadsupplåning där likviden öronmärks för utlåning till elbilar. 
  • Gröna obligationer emitteras av Nordea, precis på samma sätt som vanliga obligationer, för att låna upp kapital. Skillnaden är att likviden öronmärkts för utlåning till miljöändamål. 
  • Vi använder oss av en oberoende granskare som verifierad processen för grön billeasing. Dessutom ska alla våra gröna produkter vara förenliga med vårt eget regelverk Nordea Green Bond Frame work, vilken baseras på ICMA* Green Bond Principles. 

*ICMA = The International Capital Market Association

Läs mer om billeasing

För oss på Nordea handlar hållbarhet om att ta ansvar för hur vi påverkar vår miljö.