Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Flerbostadshus

Finansiering av flerbostadshus där lånets storlek grundar sig bland annat på marknadsvärde och läge.

Om finansiering av flerbostadshus

Du kan välja mellan olika bindningstider för räntan på lånet och återbetalningstiden anpassas individuellt.

Dina fördelar:

  • Flera alternativ på bindningstid
  • Individuellt anpassad återbetalningstid
  • Möjlighet att välja fast- eller rörlig ränta
  • Möjlighet att välja lån med räntetak
Mer fakta

Bra att veta

Nordea finansierar flerbostadshus mot säkerhet av pantbrev i fastigheten. Hur mycket du kan låna beror bland annat på fastighetens marknadsvärde och läge.

Räntan på lånet kan vara fast, rörlig eller rörlig med räntetak. Återbetalningstiden anpassas individuellt.

Bindningstid på räntan kan vara allt från en månad upp till 8 år. Vi kan erbjuda både vanliga hypotekslån och mer avancerade kombinationer av lån och räntederivat.

Lån med räntetak har en rörlig ränta som kan gå upp eller ner, men inte högre än räntetaket. Lånet har en bindningstid på 2 eller 5 år medan räntan ändras var tredje månad. Räntetaket bestäms vid utbetalningen och gäller under hela bindningstiden.

Vi erbjuder flera olika amorteringsmodeller och återbetalningen kan därför anpassas till dina behov.

Ränta och amortering betalas månadsvis eller kvartalsvis.

Nyttiga länkar:

BoverketÖppnas i nytt fönster

SkatteverketÖppnas i nytt fönster

FastighetsägarnaÖppnas i nytt fönster

Om Gröna Företagslån
Ränta

Företagslån med fast ränta, rörlig ränta eller räntetak?

Rörlig ränta

rörligränta

Med rörlig ränta blir din räntekostnad högre om räntan stiger och lägre när den faller. Nordea erbjuder tre olika typer av rörliga räntebaser: förnärvaranderänta, kort fast ränta och Stiborlån. 

Förnärvaranderänta är en flexibel räntebas. Räntejustering sker när banken bedömer det vara skäligt med hänsyn till hur marknaden ser ut. Du kan när som helst byta till en annan räntebas, helt utan extra kostnad. Lånebindningstiden är vanligtvis 1 eller 2 år.

Kort fast ränta ger räntebindning i en månad eller tre månader. Därefter räntejusteras lånet och förlängs automatiskt på en ny period. Lånebindningstiden är vanligtvis 1 eller 2 år.

Ett Stiborlån har en lång lånebindningstid (vanligen 1 eller 2 år) och kort räntebindningstid (vanligtvis 3 mån men även möjligt med 1 vecka respektive 1 eller 6 mån). Räntan baseras på Stibor plus avtalat påslag.

Lån med räntetak

Räntetak

Företagslån med räntetak innebär att räntan är rörlig men med en avtalad högsta räntenivå som kallas takränta. Under avtalstiden kan räntan gå upp eller ner men aldrig överstiga den avtalade takräntan. Det innebär en extra trygghet och för den betalas kvartalsvis en premie.

Räntetaket ger skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lånebindning från 1 till 5 år (vanligast 3 resp 5 år).

Företagslån med räntetak säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en trygg finansieringslösning där ni vet vilken räntekostnad ni har och kan planera årsavgifter, investeringar mm utifrån det. 

Räntan baseras på 3 mån Stibor plus avtalat påslag.

Fast ränta

Bundenränta

Fast ränta ger ditt företag skydd mot ränteuppgångar och garanterar lånevillkoren under avtalstiden. Nordea erbjuder lång låne- och räntebindning, vanligtvis från 1 till 5år. I undantagsfall kan låne- och räntebindningen gälla upp till 10 år.

Lån med fast ränta säkerställer ditt långsiktiga lånebehov och skyddar dig mot ränteuppgångar. Det innebär en trygg finansieringslösning där ni vet vilken räntekostnad ni har och kan planera årsavgifter, investeringar mm utifrån det. 

Räntan är fast och baseras på Nordeas upplåningskostnad. Den varierar beroende på vald bindningsperiod.

Ring och ansök

Description

0771- 350 360 Öppnas i nytt fönster