Swish Utbetalning för företaget - utbetalningar i realtid till dina privatkunder

Överträffa dina kunders förväntningar med trygga och snabba utbetalningar, utan att behöva efterfråga känslig information som bankkonto. Det enda du behöver är din kunds personnummer och det mobilnummer de har kopplat till Swish.

Swish Utbetalning passar företag, föreningar och organisationer med ett behov att göra utbetalningar till privatpersoner.

Swish Utbetalning ger dig möjlighet att göra utbetalningar i realtid via Swish API till dina privatkunder. Mottagaren får en notis i sin Swish App när de tagit emot utbetalningen. Swish Utbetalning är ett kostnadseffektivt sätt att ersätta utbetalningskort och möjliggör betalningen direkt från ditt affärssystem. 

Visste du att...

 • Swish har över 8 miljoner användare
 • Alla som är anslutna till Swish Privat kan ta emot dina utbetalningar

Passar dig som vill...

 • Öka din kundnöjdhet genom att erbjuda snabba och säkra utbetalningar
 • Hitta ett kostnadseffektiv alternativ till att ersätta utbetalningskort
 • Göra utbetalningar direkt från ditt eget system

Fördelar med Swish Utbetalning

 • Glada kunder tack vare snabba och säkra utbetalningar
 • Gör utbetalning i realtid med hjälp av personnummer och mobilnummer – mottagaren behöver bara vara ansluten till Swish Privat
 • Effektiva interna processer som minskar administration och kostnader

Så fungerar Swish Utbetalningar

Så här går en utbetalning till:

 1. Kom överens med din kund om att utbetalningen skall göras via Swish 
 2. Gör alla kontroller du gör innan utbetalning till en privatkund: registrera och signera utbetalningen i ditt eget system
 3. Skicka utbetalningen till Swish API (skickas en-och-en). Utbetalningen innehåller mottagarens mobil- och personnummer, belopp och en utbetalningsreferens
 4. Swish API svarar med en kvittens (callback) för varje utbetalning
 5. När alla obligatoriska kontroller av utbetalningen gjorts av Swish, och hos banken, så dras pengarna från det konto som är kopplat i avtalet, och når mottagaren direkt
 6. Du får en notis om genomförd utbetalning i vårt Swish-verktyg och mottagaren får en notis via sin Swish App. Namnet på företaget som gjort utbetalningen visas för mottagaren. Du kan också få en fil med återrapportering för maskinell avstämning.

Säkerhetslösningen för Swish API baseras på digitala certifikat, som används för att identifiera företag som kommunicerar med Swish API, kryptera de meddelanden som skickas och skydda utbetalningen mot manipulering

Kom igång
Swish Säkerhetslösning
Administration av certifikat
Priser och villkor

Kom igång med Swish Utbetalning

1. Avgör om tjänsten passar i företagets interna processer/flöden. Har företaget exempelvis nödvändig behörighetsadministration och signering av utbetalningar på plats i ert egna system? Integrera sedan tjänsten i ert egna system direkt mot Swish API (Inte via Nordea eller våra Swish-verktyg) 

2. Kontakta oss för att ansöka om Swish Utbetalning

          Vid anslutning

 • får du Swish-nummer som kopplas till ditt konto
 • anger du namn och personnummer på de i företaget som skall hantera certifikaten som säkerhetslösningen hos Swish kräver
 • anger du namn och personnummer på de som skall vara administratörer och kunna se Swish Utbetalningar i vårt Swish-verktyg
 • anger du om ni vill ha någon specifik beloppsbegränsning per utbetalning på ert Swish-nummer 

3. Koppla upp företagets system mot Swish API. Dokumentation hittar du i utvecklarportalen hos SwishÖppnas i nytt fönster. Om anslutning sker via en teknisk partner till GetswishÖppnas i nytt fönster  gå till steg 5.

4. Testa företagets integration mot Swish API i deras Merchant Swish SimulatorÖppnas i nytt fönster (MSS) 

5. När du fått bekräftat av oss att avtalet är aktiverat så kan de som listats som certifikatansvariga logga in i Företagsportalen hos SwishÖppnas i nytt fönster för att skapa nödvändiga certifikat.  Även om företaget ansluter via en teknisk partner till Swish så måste minst ett av de två certifikat som krävs vara skapat av certifikatansvarig i ditt företag.  

Använder företaget en teknisk partner så ansvarar företaget för information och certifikat som delas och hanteras hos den tekniska partnern, samt att de allmänna villkoren för tjänsten är uppfyllda.

6. När nödvändiga certifikat är installerade i företagets system kan du börja att göra utbetalningar via Swish.

Swish Säkerhetslösning

Tjänsten kräver att ni ansluter till Swish säkerhetslösning för att kunna skicka utbetalningar via Swish API. För att skydda Swish API för utbetalningar och säkra identiteten på de som kan kommunicera med API’t så krypteras trafiken, identiteten på kundens och Swish servrar autentiseras samt innehållet i utbetalningen skyddas mot manipulering.

Säkerhetslösningen baseras på digitala certifikat som installeras i er IT-driftsmiljö. Certifikaten är unika per Swish-nummer. För att kunna kommunicera med Swish API behövs två olika certifikat, unika per Swish-nummer;

 1. ett som säkrar kommunikationen (kommunikationscertifikat)
 2. ett förändringsskydd som säkrar att ingen manipulerat innehållet i utbetalningen under kommunikationen (signeringscertifikat)

Signeringscertifikatet (2) binder utbetalningen till företaget då ni signerar utbetalningen med er privata nyckel, som endast används i signeringssyfte. Denna signatur verifieras sedan av Swish med er publika nyckel och först därefter genomförs utbetalningen.

Sker anslutning via en Teknisk Leverantör så kan denne använda sitt eget certifikat för kommunikationen (1 ovan). Det andra certifikatet som krävs, signeringscertifikatet (2 ovan), måste dock alltid skapas av en certifikatansvarig person i ert företag, som är listad i avtalet för tjänsten.

Nödvändiga certifikat skapar Certifikatansvariga i en portal hos SwishÖppnas i nytt fönster. Certifikatansvariga loggar in med sitt eget BankID i portalen. Inloggning sker per Swish-nummer eftersom det krävs unika certifikat per Swish-nummer. Certifikatansvariga kan logga in i portalen hos Swish först när ni signerat ert avtal för tjänsten och detta är aktiverat av oss.

Certifikatsansvariga 

I samband med upplägg av avtalet för Swish Utbetalning anger du namn och personnummer på de personer i ert företag som skall vara Certifikatsansvariga (CPOC - certificate point of contact) i avtalet.

Administration av Swish certifikat

För skapande och administration av de kund- och Swish-nummer unika certifikat som krävs används en portal hos SwishÖppnas i nytt fönster

I portalen kan Certifikatsansvariga; 

 • logga in och skapa nödvändiga certifikat
 • ladda ner tidigare beställda certifikat
 • spärra certifikat
 • skapa nya certifikat

Certifikaten som skapas har begränsad giltighetstid och behöver förnyas av certifikatansvarig person hos er, när giltighetstiden löpt ut.

För att logga in i Swish Företagsportal använder Certifikatansvarig sitt BankID. Inloggning kräver att ett avtal för Swish Utbetalning är signerat och att detta är aktiverat av oss.

Kontakta oss för att komma igång

Be om avtal för Swish Utbetalning

Kontakta oss så hjälper vi dig