Total IN/Total IN Bas
Corporate File Payments
Löner via Personkontosystemet
e-faktura Företag
Kontoutdrag på fil
Autogiro
SEPA - Single Euro Payment Area

Total IN för inbetalningar

Med Total IN får företaget en sammanhållen redovisning av samtliga ankommande betalningar, oavsett om de kommer via PlusGiro, Bankgiro, Swish eller från utlandet. Tjänsten innehåller även redovisning av kreditnotor. Betalningarna redovisas i en och samma fil, vilket ger möjlighet till automatisk avstämning av kundreskontran.

Total IN kan formas efter den specifika kundens komplexitet till exempel med flera konton och valutor i samma fil. Programleverantörer rekommenderas utveckla Total IN fullt ut för att möta alla sina kunders behov. 

Observera att kunder som önskar Total IN Bas startar direkt utan testperiod.

Kundgränssnitt Total IN

Alla tillgängliga uppgifter om varje betalning i filen redovisas också via Internet. Företaget kan där via sökfunktionen enkelt ta fram betalningsunderlagen i form av dokumentbilder till exempel av PlusGiroinbetalningskort och bankgiroavier.

Testa Total IN

Tester kan utföras med hjälp av följande exempelfiler. I övrigt sker tester av Total IN i samarbete med kund. 

Exempelfiler Total IN

Tekniska beskrivningar Total IN

Corporate File Payments för utbetalningar

Corporate File Payments är en tjänst för företag och organisationer som vill ha en enhetlig, snabb och enkel betaltjänst för att skicka och administrera alla sina utbetalningar.

Genom att företaget kan skicka både svenska och utländska betalningar från olika avsändarkonton i kronor och i utländsk valuta i samma fil blir det möjligt att effektivisera betalningsprocessen. 

Sedan den 31 oktober 2016 skickas alla EURO-betalningar via fil i standarden ISO20022/XML i enlighet med SEPA:s  reglering.  Betalningar i EURO kan även registreras manuellt i Corporate Netbank.

Kundgränssnitt Corporate File Payments

Via Corporate Netbank får företaget överblick och full kontroll över alla sina betalningar. Där kan de signera betalningar och vid behov även rätta, ändra och makulera enskilda betalningar. Återredovisningen av utförda betalningar respektive felaktiga betalningar är tillgänglig via kundgränssnittet men kan även erhållas på fil för återkoppling till ekonomiprogrammet.

Frågor och svar om Corporate File Payments 

Här hittar du som programleverantör svar på frågor om Corporate File Payments. 

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i OnLine-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testa Corporate File Payments 

Använd vårt  testmaterial som underlag för att skapa filer och testa sedan alla tjänstens funktioner i OnLine-tester. Tester av återredovisning eller felaktiga uppdrag kan utföras med hjälp av våra exempelfiler. Kunden får en fil per valuta. I övrigt sker tester av Corporate File Payments i samarbete med kund. 

Testmaterial

Exempelfiler Corporate File Payments

Tekniska beskrivningar Corporate File Payments 

Löner via Personkontosystemet

Med Löner via Personkontosystemet kan företaget betala ut löner, pensioner och reseersättningar till sina anställda. Personkontosystemet är heltäckande och Nordea är registerhållare av löntagarnas lönekonton. Personnumret används som ID-nummer i löneunderlaget.

Företaget skickar betalningsunderlaget i en fil till Nordea som bevakar utbetalningsdagen. Lönen sätts in på det konto som löntagaren meddelat banken och finns alltid tillgänglig på utbetalningsdagen.

Utskrift och distribution av lönespecifikationer

Företaget kan komma överens med banken om utskrift och distribution av lönespecifikationer på papper eller via e-lönespecifikation som den anställde får via Nordeas eller Swedbanks nätbank. Anställda som har lönekonto i andra banker kan få sin e-lönespecifikation via Kivras digitala brevlåda.

Se exempel på lönespecifikation i de tekniska beskrivningarna 3D och 3K på papper och hur de presenteras elektroniskt i löntagarens nätbank. Se exempel på filunderlag till lönespecifikationerna under Exempelfiler.

Testa Löner via Personkontosystemet

Kontakta Löneservice via telefon 010-156 18 30 eller via e-post loneservice.datamedia.data@nordea.com och kom överens om testtillfälle och överföringssätt. Löneservice kan testa löneunderlag mellan den 1 och 15 varje månad. Resten av månaden är reserverad för ordinare lönekörningar. 

Skapa en lönefil  i systemet med eller utan lönespecifikation och skicka in den enligt överenskommelse. Vi granskar och testar filen och meddelar testresultatet.

Exempelfiler Löner via Personkontosystemet

Lönespecifikationer via Personkontosystemet

Teknisk beskrivning Löner via Personkontosystemet

e-faktura Företag för mottagare och utställare

e-faktura Företag är Nordeas tjänst för elektronisk fakturering mellan företag/organisationer. 

Format och kanal

Följande format och konvertering mellan dessa stöds i e-faktura Företag:

  • Finvoice 1.2 SE
  • Svefaktura Bas 1.0 (med SBDH)
  • SFTI 2.1 och 2.2
  • EAN008
  • BGC Invoice 1.2

Fakturautställare och fakturamottagare kan använda befintlig kommunikationslösning med Nordea, på samma sätt som för andra tjänster.

Bearbetning

Fakturorna bearbetas direkt när de ankommer till Nordea. Hur lång tid det tar tills fakturorna kommer fram till mottagaren beror på dennes val av kanal och operatör.

Bekräftelse och felmeddelanden med e-post

Bekräftelse på att fakturan har bearbetats och levererats kan skickas till utställaren med e-post. Om en faktura avvisas skickas ett felmeddelande med orsaken.

Validering

Samtliga fakturor som ankommer till tjänsten valideras/kontrolleras i enlighet med dels filformatets regler, dels med innehållskraven för en faktura enligt EU:s direktiv för fakturering. Läs mer i Skatteverkets broschyr FaktureringÖppnas i nytt fönster.

Testa e-Faktura Företag

Kontakta oss  för att få användarnamn och lösenord för att testa e-faktura Företag. Ladda sedan upp din fil här e-faktura FöretagÖppnas i nytt fönster.

Exempelfil e-Faktura Företag

e-faktura Företag (txt, 20 KB)Öppnas i nytt fönster (filtyp NSX) 

Teknisk beskrivning  e-Faktura Företag

Kontoutdrag på fil för avstämning

Med kontoutdrag på fil kan företag få kontoutdragsuppgifter direkt via filöverföring för exempelvis automatisk avstämning av konto, reskontra och huvudbok.

För varje konto skapas en textfil som kan användas för avstämning i ekonomisystemet. Filen innehåller förutom ingående och utgående saldo även information om till exempel dagskassor, korttransaktioner, inbetalt och utbetalt belopp för aktuellt bokföringsdatum. Med kontoutdrag på fil får företaget även en smidig lösning som förenklar företagets likviditetsplanering.

Format

Kontoutdrag på fil för kan levereras i olika format, till exempel FS1, EKK, MT940 och FINSTA.

Testa kontoutdrag på fil 

Tester kan utföras med hjälp av exempelfiler. I övrigt sker tester i samarbete med kund genom beställning av aktuellt filformat.

Exempelfiler kontoutdrag på fil

Tekniska beskrivningar kontoutdrag på fil

Autogiro för inbetalningar

Programleverantör som har för avsikt att implementera inrikes Autogiro och som inte tidigare har funktionen i affärssystemet/programmet rekommenderas att välja Bankgirots Autogiro, som även kan användas för dragning till/från ett PlusGirokonto.

Läs mer om Transaktionskonto med PlusGironummer.

Läs mer om Bankgirots AutogiroÖppnas i nytt fönster.

Om Autogiro

Autogiro är ett enkelt och effektivt sätt för företag att få betalt. Tjänsten passar särskilt bra för företag som har en fast kundkrets med återkommande betalningar.

Autogiro bygger på en överenskommelse mellan betalningsmottagaren och betalaren om automatisk debitering på betalarens konto. Banken flyttar pengarna på förfallodagen. Det gör Autogiro till ett enkelt betalningssätt för betalaren och ger betalningsmottagaren enkla rutiner och säkra betalningar.

Testa Autogiro

För test av Bankgirots Autogiro, kontakta till Bankgirots Servicecenter, telefon 08-725 60 30.

SEPA-betalningar

Nordeas standardiseringsarbete

Utveckling av bankgemensamma regelverk och standardisering inom områden såsom betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur görs i BankföreningenÖppnas i nytt fönster.

Nordea är delaktig i det arbete som utförs i CGI, Common Global Implementation, som syftar till att skapa ett gemensamt synsätt på hur fälten i standarden ISO20022 ska användas. CGI baserar sig på Pain version 3.

Läs mer om Nordeas  SEPA-anpassade tjänst Corporate AccessÖppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter

För dig som är programleverantör

Kontakta oss

Online-tester

Vad du behöver veta om våra Online-tester.

Läs mer om Online-tester

Filkommunikation

Vad du behöver veta om våra lösningar för filkommunikation.

Läs mer om Filkommunikation

Lista med programleverantörer

Programleverantörer som utvecklat program för våra tjänster.

Se listan med programleverantörer