Fördelar med e-faktura till nätbank

Att skicka fakturor elektroniskt är miljövänligt samtidigt som det förenklar för fakturamottagaren, som får fakturan direkt i sin nätbank.

  • Lägre kostnad per skickad faktura.
  • Tidsbesparande genom minskad felhantering och ökad säkerhet.
  • Högre kvalitet på återredovisade betalningar.
För dig som utställare
För dina kunder
Säkerhet

För dig som utställare

Du tecknar avtal med oss om distribution av e-fakturor. Därefter vänder du dig till en Certifierad Teknisk Distributör - CTD, för att vid behov få hjälp med att anpassa dina system för e-faktura. En CTD kan också hjälpa till med att skapa mallarna för e-fakturorna och anmälningssidan där dina kunder anmäler att de vill ha e-fakturor.

Din kund lämnar uppgift, på anmälningssidan i sin nätbank om: kundnummer, avtalsnummer abonnemangsnummer och allt annat som behövs för att du ska kunna identifiera vad din kund önskar betala via e-faktura.

En gång per dygn sammanställer bankerna en redovisningsfil med ny- och avanmälningar.

Fakturorna ska skickas till CTD

Du kommer överens med CTD om vilket format du ska skicka fakturorna i. CTD anpassar sedan filerna till det e-fakturaformat som bankerna kommit överens om, innan de distribueras till din kunds bank.

När bankerna tagit emot fakturafilen görs vissa kontroller och en redovisningsfil skickas tillbaka med information om såväl godkända som eventuellt avvisade fakturor och en motivering till avvisningen.

För dina kunder

  • Din kund anmäler sig till e-faktura via en särskild bild i sin nätbank och lämnar de uppgifter du behöver.
  • När e-fakturan sedan kommer visas en "betalningsbild" i din kunds nätbank. Där visas ditt företags namn, beloppet som ska betalas samt förfallodagen. Kunden har även möjlighet att se fakturan i sin helhet.
  • Din kund väljer sedan att antingen godkänna eller inte godkänna den för betalning och vid ett godkännande läggs uppdraget in i bankens fakturabetalningssystem för bevakning och utförande på angiven förfallodag.
  • I Nordeas och i vissa andra nätbanker kan din kund välja att e-fakturorna betalas med automatik, vilket innebär att de läggs direkt upp för betalningsbevakning utan att kunden behöver signera dem. Detta som ett alternativ till autogiro.

Hög säkerhet för både dig och för dina kunder

Under transporten mellan er och bankerna är e-fakturorna försedda med ett förändringsskydd, och samtliga banker gör kontroller av levererade fakturaspecifikationer.

Att e-fakturorna kan lagras i banken säkerställer både hög säkerhet och tillgänglighet.

Kontakta oss

Kom igång