Om Autogiro

Autogiro passar dig som har återkommande betalningar från kunder och ett ekonomisystem som kan hantera filer i Autogiroformat. Autogiro kan användas oavsett om betalaren är en privatperson eller ett företag.

Dina fördelar:

  • Du får betalt i tid.
  • Likviditetsplaneringen förenklas.
  • All återrapportering får du via webbtjänsten Autogiro Online, som du når via ditt företags nätbank hos Nordea.

Medgivande mellan företaget och företagets kunder

Autogiro är baserad på en överenskommelse, ett så kallat medgivande, mellan dig och dina kunder.

Medgivande måste lämnas av kunden och tecknas antingen via:

  • "Pappersbaserat medgivande" - skriftligen via en blankett från betalaren till företaget
  • "Elektroniskt medgivande" - elektroniskt via betalarens Internetbank till företaget
  • "Medgivande via hemsida" - betalaren fyller i ett medgivandeformulär på företagets hemsida och signerar med e-legitimation. Medgivandeformuläret kan också vara i form av ett mejl, en banner eller en kampanjsajt på en publik webbplats som innehåller en länk till företagets hemsida.

Både du och dina kunder kan enkelt ändra eller ta bort medgivanden.

Det enda du behöver göra för att ta emot betalningar via Autogiro är att sända en fil med en sammanställning av betalningsuppdragen till Bankgirot. Det enda dina kunder behöver göra, förutom att lämna medgivande, är att se till att det finns pengar på deras konto på förfallodagen.

Online
Inloggning via nätbanken
Autogiro för inbetalningar
Priser

Med Autogiro Online kan du:

  • Registrera, makulera och ändra medgivanden
  • Makulera och ändra betalningar
  • Visa sammanställningar och fördefinierade rapporter
  • Exportera till andra format

Alla rapporter kan också erhållas på fil.

Inloggning via din nätbank

Webbtjänsten Autogiro Online har funktioner som underlättar arbetet med betalningar och uppfyller marknadens ökade krav på effektivare rutiner och snabbare tillgång till information.

Autogiro Online når du via din nätbank hos Nordea eller via direktinloggning hos Bankgirot.

Du kommer enkelt åt Autogiro Online via din nätbank för företag med hjälp av e-legitimation eller annan säkerhetslösning där du personligen blir legitimerad.

Arbetar du i kundtjänstfunktion och inte behöver ha tillgång till företagets nätbank i övrigt, rekommenderar vi istället inloggning till Autogiro Online via bankgirot.se.

Inloggning via bankgirot.se

Du kan även nå Autogiro Online via inloggning på bankgirot.se. Detta alternativ rekommenderas för dig som arbetar på service- och redovisningsbyråer som sköter Autogiro för många kunders räkning. För inloggning krävs BankID.

Autogiro för inbetalningar

Programleverantör som har för avsikt att implementera inrikes Autogiro och som inte tidigare har funktionen i affärssystemet/programmet rekommenderas att välja Bankgirots Autogiro, som även kan användas för dragning till/från ett PlusGirokonto.

Läs mer om Transaktionskonto med PlusGironummer.

Läs mer om Bankgirots Autogiro.

Om Autogiro

Autogiro är ett enkelt och effektivt sätt för företag att få betalt. Tjänsten passar särskilt bra för företag som har en fast kundkrets med återkommande betalningar.

Autogiro bygger på en överenskommelse mellan betalningsmottagaren och betalaren om automatisk debitering på betalarens konto. Banken flyttar pengarna på förfallodagen. Det gör Autogiro till ett enkelt betalningssätt för betalaren och ger betalningsmottagaren enkla rutiner och säkra betalningar.

Priser

Antalet kostnadsfria ankommande bankgirobetalningar, per år och organisationsnummer är 500 stycken för Autogirobetalningar mottagna från betalare med bankgironummer.

Autogiro
SpecifikationPris
Per mottagen transaktion från kontonummer1,85 kr
Per mottagen transaktion från bankgironummer1,85 kr
Betalarregister, utdrag320 kr
Medgivande via hemsida, per nyupplagt medgivande10 kr

Kom igång med Autogiro Online

Kontakta oss