PlusGiro 90-konto - kärnan i insamlingsorganisationens betalningsflöden

Insamlingskonton som börjar på 90 granskas av Svensk Insamlingskontroll så att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Idag är det självklart för många att skänka pengar till bättre behövande och under 2021 donerade vi totalt 25 miljarder kronor till organisationer med 90-konton. Av denna summa stod privatpersoner för 9,3 miljarder, resten bidrog företag, föreningar, stiftelser, fonder och myndigheter med.

Fördelar med PlusGiro 90-konto

  • Samla alla in- och utbetalningar på ett och samma konto genom att även koppla 90-konton i Bankgirot till kontot.
  • Det är möjligt att ha flera olika valutor på ett och samma konto.
  • Flera smarta tilläggstjänster kan kopplas till kontot, till exempel kort och Swish.
  • Nätbank och mobilbank ingår.

90-kontot  har blivit välkänt som ett intyg på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att minst 75% av bidragen går till ändamålet.

Att ansöka om ett PlusGiro 90-konto

  1. Börja med att ansöka om PlusGiro 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. Ansökningsblanketter och information finns på deras hemsida: insamlingskontroll.se Öppnas i nytt fönster
  2. Svensk Insamlingskontroll beslutar om ni får öppna ett 90-konto. Om ansökan blir godkänd skickar de en beslutshandling till er som ni tillsammans med övriga handlingar skickar till den angivna adressen i brevet från Svensk Insamlingskontroll.
  3. Vi kommer sedan att kontakta er för att öppna kontot och ansluta de tjänster ni behöver efter att vi godkänt ansökan. I samtalet med oss kommer ni att få svara på några frågor om er verksamhet, företrädare och hur ni har tänkt använda de banktjänster som blir aktuella.