Den 2:a maj är sista dag att deklarera enskild firma

Den 2 maj 2023 ska inkomstdeklarationen för dig som driver enskild firma senast vara inlämnad. För enskilda firmor är det blanketten NE som ska lämnas in tillsammans med Inkomstdeklaration 1. Inkomstdeklaration 1 gäller för privatpersoner.

Vad ska deklareras?

Du ska deklarera och beskattas för den enskilda firmans resultat. I NE bilagan fyller du i företagets balans- och resultaträkning och gör skattemässiga justeringar. Skattemässiga justeringar måste göras eftersom det bokföringsmässiga resultatet inte alltid stämmer överens med det skattemässiga. Exempelvis är kostnader för måltider i samband med representation avdragsgilla i bokföringen men får inte dras av skattemässigt och ränteintäkter på skattekontot tas upp i bokföringen som en intäkt men är inte skattepliktig. 

De flesta bokföringsprogram skapar balans- och resultaträkningar som du sedan enkelt kan importera till din elektroniska NE-blankett. De enskilda firmor som omsätter högst 3 miljoner kronor under året klarar sig med ett förenklat årsbokslut. Skatteverket har en e-tjänst som kallas Förenklat årsbokslut som kan hjälpa dig. 

Tips inför deklarationen

Madeleine Åkerman, skattejurist hos Nordea, tipsar om hur du kan använda periodiserings- och expansionsfonder för att undvika marginalskatt om din enskilda firma har varierande resultat mellan åren. 

Hon påminner även om avdragen du kan göra för privat pensionssparande om du inte har någon tjänstepensionsavsättning.   

Undvik höga marginalskatter

I en enskild firma finns det bra möjligheter att undvika höga marginalskatter genom att utnyttja reglerna om periodiserings- och expansionsfonder. Genom att sätta av till en periodiseringsfond kan du göra avdrag med maximalt 30 procent av årets överskott och skjuta upp beskattningen i maximalt sex år. 

Detta kan vara ett bra alternativ om du räknar med ett varierande resultat mellan åren. De år du har stora vinster sätter du av till periodiseringsfonden och de år du har lägre vinst eller kanske gör en förlust kan du ta fram avsättningen du gjort till periodiseringsfonder till beskattning.

Avdrag för pensionssparande

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet och inte har någon arbetsgivare som betalar in till en tjänstepension kan du sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS) och få avdrag för beloppet. Du kan få avdrag med maximalt 35 procent av överskottet i näringsverksamheten men högst 10 prisbasbelopp. 

Tänk på att inbetalningar till privat pensionssparande kan minska underlaget för beräkning av din allmänna pension och din sjukpenning. Det finns däremot en övre gräns för hur hög pensionsgrundande- och sjukpenninggrundande inkomst du kan få per år och har du ett överskott över gränsen kan du göra inbetalningar till pensionssparande utan att det påverkar din allmänna pension eller sjukpenning. 

Viktiga datum att ha koll på 2023

För dig som driver enskild firma, om deklarationen och skatteåterbäringen:

  • 2 maj – sista dag att lämna in Inkomstdeklaration 1 och bifoga NE-blankett.
  • 8-9 juni – betalas eventuell skatteåterbäring ut till ditt mottagarkonto. Då måste du ha deklarerat senast den 2 maj. 

Datum för när kvarskatten ska vara betald:  

  • Du som har skatt att betala och får slutskattebeskedet i juni ska betala skatten senast 12 september 2023. 
  • Du som har skatt att betala och får ditt slutskattebesked i augusti ska betala skatten senast den 13 november 2023. 
  • Du som får ditt slutskattebesked i december 2023 och har skatt att betala ska betala kvarskatten senast den 12 mars 2024.

När kommer skatteåterbäringen?

Du som har enskild firma och ser till att skicka in deklarationen senast den 2 maj, får din eventuella skatteåterbäring redan i början på juni. Pengarna sätts in automatiskt om du anmält mottagarkonto till Skatteverket. Det gör du enkelt i Skatteverkets e-tjänst som du loggar in i med BankID. Välj ”Skattekonto” och sedan ”Utbetalning”. Har du inte anmält ett mottagarkonto måste du själv begära att pengarna betalas ut. Låter du bli att göra det blir pengarna kvar hos Skatteverket till dess du själv efterfrågar din skatteåterbäring.

Om jag har kvarskatt, hur betalar jag in pengar till Skatteverket?

Du som har kvarskatt ska göra en inbetalning till ditt skattekonto. Du har 90 dagar på dig från det att du får ditt slutskattebesked.  

  • Om du vill slippa att betala kostnadsränta på 3,75 % och har en kvarskatt på max 30 000 kr betalar du in skatten senast 3 maj. 
  • Om kvarskatten överstiger 30 000 kr, skulle kvarskatten över 30 000 kr ha betalts in redan den 13 februari för att du ska slippa kostnadsränta.