Den 2:a maj är sista dag att deklarera enskild firma

Inkomstdeklarationen för dig som driver enskild firma senast vara inlämnad senast 2 maj 2024. Du ska lämna in blanketten NE som tillsammans med din inkomstdeklaration 1 som gäller för privatpersoner. 

Vad ska deklareras när man driver enskild firma?

Du ska deklarera och beskattas för den enskilda firmans resultat. I NE-bilagan fyller du i företagets balans- och resultaträkning och gör skattemässiga justeringar. Skattemässiga justeringar måste göras eftersom det bokföringsmässiga resultatet inte alltid stämmer överens med det skattemässiga. Till exempel är kostnader för måltider i samband med representation avdragsgilla i bokföringen men får inte dras av skattemässigt. Och ränteintäkter på skattekontot tas upp i bokföringen som en intäkt men är inte skattepliktig. 

De flesta bokföringsprogram skapar balans- och resultaträkningar som du sedan enkelt kan importera till din elektroniska NE-blankett. Enskilda firma som omsätter högst 3 miljoner kronor under året klarar sig med ett förenklat årsbokslut. Skatteverket har en e-tjänst som heter Förenklat årsbokslut som kan hjälpa dig. 

Tips inför deklarationen

Du kan använda periodiserings- och expansionsfonder för att undvika marginalskatt om din enskilda firma har varierande resultat mellan åren. 

Du kan också göra avdrag för privat pensionssparande om du inte har någon tjänstepensionsavsättning.

Undvik höga marginalskatter

I en enskild firma finns det bra möjligheter att undvika höga marginalskatter genom att utnyttja reglerna om periodiserings- och expansionsfonder. Genom att sätta av pengar till en periodiseringsfond kan du göra avdrag med max 30 procent av årets överskott och skjuta upp beskattningen i upp till 6 år. 

Detta kan vara ett bra alternativ om du räknar med ett varierande resultat mellan åren. De år du har stora vinster sätter du av till periodiseringsfonden och de år du har lägre vinst eller kanske gör en förlust kan du ta av avsättningen du gjort till periodiseringsfonder till beskattning.

Avdrag för pensionssparande

Om du har inkomst av aktiv näringsverksamhet och inte har någon arbetsgivare som betalar in till en tjänstepension kan du sätta in pengar i en privat pensionsförsäkring eller individuellt pensionssparande (IPS) och få avdrag för beloppet. Du kan göra avdrag upp till 35 procent av överskottet i näringsverksamheten men max 10 prisbasbelopp. 

Viktigt att tänka på. Inbetalningar till privat pensionssparande kan minska underlaget för beräkning av din allmänna pension och din sjukpenning. Men det finns en övre gräns för den pensions- och sjukpenninggrundande inkomsten. Oavsett hur stora inkomster du har haft under året kan pensionsunderlaget för din allmänna pension inte bli högre än 7,5 inkomstbasbelopp. Har du ett överskott som ligger över den gränsen kan du göra inbetalningar till pensionssparande utan att det påverkar din allmänna pension eller sjukpenning negativt. 

Viktiga datum att ha koll på 2024

För dig som driver enskild firma

  • 2 maj – sista dag att lämna in inkomstdeklaration 1 och bifoga NE-blankett.
  • 4-7 juni – eventuell skatteåterbäring betalas ut till ditt mottagarkonto om du har deklarerat senast den 2 maj och fått den godkänd. 

Datum när kvarskatten ska vara betald  

  • Om du får slutskattebeskedet i april ska kvarskatten vara betald senast 12 juli 2024. 
  • Om du får slutskattebesked i juni ska betala kvarskatten vara betald senast den 12 september 2024. 
  • Om du får slutskattebesked i augusti  ska betala kvarskatten vara betald senast den 12 november 2024.
  • Om du får slutskattebesked i december ska betala kvarskatten senast den 12 mars 2025.

Skatteåterbäring och kvarskatt

När kommer skatteåterbäringen?

Du som har enskild firma och ser till att skicka in deklarationen senast den 2 maj får eventuell skatteåterbäring redan i början på juni. Pengarna sätts in automatiskt om du anmält ett konto till Skatteverket. Det gör du enkelt med BankID i Skatteverkets e-tjänst. Välj ”Skattekonto” och sedan ”Utbetalning”. Har du inte anmält ett mottagarkonto måste du själv begära att pengarna betalas ut. Låter du bli att göra det blir pengarna kvar hos Skatteverket till dess du själv frågar efter din skatteåterbäring.

Om jag har kvarskatt, hur betalar jag in pengar till Skatteverket?

Du som har kvarskatt ska göra en inbetalning till ditt skattekonto. Du har 90 dagar på dig från det att du får ditt slutskattebesked.  

  • Om du vill slippa att betala kostnadsränta på 5 procent och har en kvarskatt på max 30 000 kr betalar du in skatten senast 3 maj. 
  • Om kvarskatten överstiger 30 000 kr skulle den ha betalats in redan den 12 februari för att du ska slippa kostnadsränta.