Deklaration för aktiebolag

Du som deklarerar åt ett aktiebolag ska lämna Inkomstdeklaration 2. Ska du deklarera åt ett handelsbolag eller kommanditbolag så gäller Inkomstdeklaration 4. 

När ska jag deklarera?

Deklarationsdatumet styrs av vilket räkenskapsår företaget har. Du kan deklarera digitalt eller via papper. I tabellen hittar du datumen för när du senast ska deklarera.

BokslutDeklarera senast
September-december 20221 augusti 2023
Januari-april 20231 december 2023
Maj-juni 202315 januari 2024
Juli-augusti 20232 april 2024
För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor och företaget kan få en, två eller tre förseningsavgifter för samma inkomstdeklaration som inte är lämnad i rätt tid, beroende på hur sent den lämnades in. Totalt kan ett aktiebolag få betala 18 750 kronor i förseningsavgifter.

Har du tänkt på detta?

Byt till årsvis moms

Företag som omsätter högst 1 miljon kronor per år är årsvis momsredovisning det mest fördelaktiga. Med årsvis moms betalas den vid årsbokslutet, vilket stärker företagets likviditet och får samtidigt en längre skattekredit.

Kvitta kvarstående förluster

Glöm inte att ta upp kvarstående förluster på aktier, fonder och liknande värdepapper så kallade delägarrätter från tidigare år. Dessa kan då kvittas mot vinster på denna typ av värdepapper som har kommit upp under året.

Underskott

Om aktiebolaget får ett underskott så finns möjlighet att spara underskottet i företaget. Det förs då in i kommande års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskott kan sparas under obegränsad tid.

Hantera dina coronastöd

Coronastöd är näringsbidrag som därmed är skattepliktiga. Har företaget fått stöd ska det tas upp i deklarationen det beskattningsår du fick beslutet om coronastödet.

Läs mer om coronastöd på Skatteverkets hemsida Öppnas i nytt fönster

Vad kan aktiebolaget göra avdrag för?

Alla kostnader för att driva verksamheten är avdragsgilla. Utgifter för inventarier och maskiner dras enligt huvudregeln inte av direkt utan under flera år genom avskrivningar. Här nedan har vi gett exempel på avdrag som aktiebolaget kan göra. 

  • Pensionssparande. Som anställd i ditt aktiebolag kan du göra avdrag till tjänstepension för pensionssparande med högst 35% av din lön. Dock maximalt 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 525 000 kr för beskattningsår som gått ut 2023 och 483 000 kr beskattningsår som gått ut 2022. Ett annat sätt att pensionsspara är att placera värdepapper i en företagsägd kapitalförsäkring. Istället för att betala bolagsskatt betalar aktiebolaget avkastningsskatt, vilket kan vara fördelaktigt. 
  • Mobiltelefon. Kostnader för mobiltelefoner som används i företaget är normalt sätt direkt avdragsgilla. Även samtals- och abonnemangskostnader är avdragsgilla. 
  • Utbildning. All utbildning som ditt företag har nytta av och som har samband med den verksamhet du driver kan dras av. Det gäller avdrag för kursavgifter, studiematerial, böcker och facklitteratur som är nödvändiga för att utföra arbetet i företaget.
  • Lokalkostnader. Om du driver verksamheten från hemmet kan aktiebolaget göra avdrag för lokalkostnader under vissa förutsättningar. 
  • Representation. Kostnader för måltider i samband med representation är inte inkomstskattemässigt avdragsgilla. Endast kostnader för förfriskningar och enklare förtäring är avdragsgillt så som kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås. Maximalt avdrag är 60 kr.  
  • Tjänstebil. Aktiebolaget får avdrag för kostnader för tjänstebil oberoende av om bolaget äger bilen, hyr den eller leasar den. Om du som anställd ägare använder bilen privat i mer än ringa omfattning blir du förmånsbeskattad.