Deklaration för aktiebolag

Du som deklarerar åt ett aktiebolag ska lämna Inkomstdeklaration 2. 

När ska jag deklarera?

Datumet för när du senast ska deklarera styrs av det räkenskapsår företaget har. Du kan deklarera digitalt eller via papper. 

BokslutDeklarera senast
Juli-augusti 20232 april 2024
September-december 20231 augusti 2024
Januari-april 20242 december 2024
Maj-juni 202415 januari 2025
För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor. Företaget kan få upp till 3 förseningsavgifter för samma inkomstdeklaration som inte är lämnad i rätt tid. Totalt kan alltså ett aktiebolag få betala 18 750 kronor i förseningsavgifter.

Vad kan aktiebolag göra avdrag för?

Alla kostnader för att driva verksamheten är avdragsgilla. Utgifter för inventarier och maskiner dras enligt huvudregeln inte av direkt utan under flera år genom avskrivningar. Här nedan finns några exempel på avdrag som aktiebolaget kan göra. 

  • Pensionssparande. Som anställd i ditt aktiebolag kan du göra avdrag för insättningar till din tjänstepension. Avdraget får högst uppgå till 35 procent av din lön, dock max 10 prisbasbelopp. Det motsvarar 525 000 kr för beskattningsår som gått ut 2023 och 483 000 kr beskattningsår som gått ut 2022. Ett annat sätt att pensionsspara är att placera eventuellt överskott i en företagsägd kapitalförsäkring. Istället för att betala bolagsskatt betalar aktiebolaget avkastningsskatt i kapitalförsäkringen vilket kan vara fördelaktigt.  
  • Mobiltelefon. Kostnader för mobiltelefoner som används i företaget är normalt sätt direkt avdragsgilla. Även samtals- och abonnemangskostnader är avdragsgilla. 
  • Utbildning. All utbildning som ditt företag har nytta av och som har samband med den verksamhet du driver kan dras av. Det gäller avdrag för kursavgifter, studiematerial, böcker och facklitteratur som är nödvändiga för att utföra arbetet i företaget.
  • Lokalkostnader. Om du driver verksamheten från hemmet kan aktiebolaget göra avdrag för lokalkostnader under vissa förutsättningar. 
  • Representation. Kostnader för måltider i samband med representation är inte inkomstskattemässigt avdragsgilla. Endast kostnader för förfriskningar och enklare förtäring som kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås är avdragsgillt. Maximalt avdrag är 60 kr/person.  
  • Tjänstebil. Aktiebolaget får avdrag för kostnader för tjänstebil oberoende av om bolaget äger bilen, hyr den eller leasar den. Om du som anställd ägare använder bilen privat i mer än ringa omfattning blir du förmånsbeskattad. 

Tips inför deklarationen

Byt till årsvis moms

Företag som omsätter högst 1 miljon kronor per år har möjlighet att redovisa moms varje kalendermånad, varje kalenderkvartal eller årsvis. Med årsvis moms betalas den vid årsbokslutet, vilket kan stärka företagets likviditet och samtidigt få en längre skattekredit.

Kvitta kvarstående förluster

Glöm inte att ta upp kvarstående förluster på aktier, fonder och liknande värdepapper så kallade delägarrätter från tidigare år. Dessa kan då kvittas mot vinster på denna typ av värdepapper som har kommit upp under året.

Underskott
Om aktiebolaget får ett underskott så finns möjlighet att spara underskottet i företaget. Det förs då in i kommande års deklaration och minskar nästa års resultat. Underskott kan sparas under obegränsad tid.