Kontaktbegäran till Startup & Growth

Kontakta mig, jag är intresserad av företagstjänster från Nordeas Startup & Growth.

I brådskande ärenden kan du ringa Nordea Business Centre på numret 0771-350-360 (vardagar 8-18 och helger 10-17). 

 

Som personuppgiftsansvarig behandlar Nordea personuppgifter för att leverera de produkter och tjänster som parterna kommit överens om och för andra ändamål t.ex. för att följa lagar och andra regler. För detaljerad information om behandlingen av personuppgifter, vänligen läs vidare i Nordeas dataskyddspolicy som finns på följande länk nordea.se/dataskyddspolicy eller kontakta Nordea. Dataskyddspolicyn innehåller information om den registrerades rättigheter i samband med behandlingen av personuppgifter, såsom rätten till information, rättelse, dataportabilitet, etc.