Finansiering, företagslån för nystartat företag

Att starta eget företag medför som regel stora kostnader. Det kan ta flera månader eller till och med år innan det för första gången är balans i ekonomin. För att finansiera uppstarten av eget nystartat företag är det en fördel att ha möjligheten att gå in med en del eget kapital. Vi har många alternativ på kompletterande starta eget finansiering, alla med sina egna krav och konsekvenser. Ta reda på vad som passar just din verksamhet!

Dags att ansöka om företagslån till eget nystartat företag?

När en bank finansierar ett ungt företag tar banken en större risk än med mer etablerade företag eftersom det nya företaget ofta behöver tid på sig att komma igång. Därför brukar vi på Nordea föreslå att du tar en diskussion med oss så att vi kan ge dig goda råd och vara bollplank för din affärsidé. Så här kan du göra för att förbereda dig inför finansieringen:

Se till att du har en affärsplan

Affärsplanen ökar sannolikheten för att du ska lyckas och ökar dina chanser att beviljas ett företagslån. Ett av de främsta skälen till att företag har svårt att få lån hos banker under uppstartsperioden är att det saknas en tydlig affärsplan och rimliga finansiella mål. En affärsplan ska vara tydlig, genomtänkt och möjlig att förverkliga.

Gör en budget

Basera ditt beräknade kassaflöde på rimliga mål och överväg olika scenarion. Hur ser det värsta scenariot, ett normalt scenario och det bästa scenariot ut? Hur mycket behöver ditt företag tjäna för att täcka de fasta och rörliga kostnaderna och vilken lön behöver du ta ut? Tänk igenom hur mycket du är villig att investera av din tid och dina pengar för att lyckas. Har du ett eget sparkapital eller andra tillgängliga medel för att finansiera verksamheten ökar det ditt personliga kreditbetyg. 

Diskutera privatekonomin med en rådgivare

Om du har funderat på att ta ett större lån är det bra att planera och se vilken säkerhet du kan använda. Det är också viktigt att fundera över hur du tror att kassaflödet kommer att påverka din totala situation. Du kan diskutera både privatekonomi och finansiering av nystartat företag med våra rådgivare.

Finansieringsalternativ för nystartat företag

När det kommer till finansiering av nystartat företag finns många olika alternativ. Vi har samlat för- och nackdelarna nedan. Som regel gäller att ju mer du vill att verksamheten ska växa, desto längre ned i listan måste du antagligen gå. Kom ihåg att du kan kombinera många av finansieringsalternativen. Oavsett vilken typ av finansiering just ditt företag får tillgång till, kan vi som bank samarbeta med dig under de olika etapperna mot målet.

Familj, vänner och kollegor

Familj, vänner och kollegor

kan bidra genom att låna ut pengar, eller investera i ditt företag och på så sätt bli en framtida affärspartner.

Fördelar

Att använda sina egna besparingar är vanligen det första steget när man startar företag. Ett annat vanligt sätt att få in pengar är att vända sig till sitt personliga och professionella nätverk. Det är människor som känner dig väl och som ofta vill hjälpa dig att lyckas. 

Nackdelar

Du ska vara väl medveten om att lån mellan vänner kan vara ett känsligt ämne som kan komma att påverka dina personliga relationer. Vi rekommenderar att du och din vän upprättar kontrakt med tydliga villkor för att undvika framtida konflikter.

Offentligt finansieringsstöd
Finansiering genom bank
Crowdfunding
Professionella investerare

Familj, vänner och kollegor

kan bidra genom att låna ut pengar, eller investera i ditt företag och på så sätt bli en framtida affärspartner.

Fördelar

Att använda sina egna besparingar är vanligen det första steget när man startar företag. Ett annat vanligt sätt att få in pengar är att vända sig till sitt personliga och professionella nätverk. Det är människor som känner dig väl och som ofta vill hjälpa dig att lyckas. 

Nackdelar

Du ska vara väl medveten om att lån mellan vänner kan vara ett känsligt ämne som kan komma att påverka dina personliga relationer. Vi rekommenderar att du och din vän upprättar kontrakt med tydliga villkor för att undvika framtida konflikter.

Statligt finansieringsstöd

från institutioner vars uppgift är att främja entreprenörskap och företagande genom att erbjuda verksamhetsstöd, stipendier, lån eller säkerheter.

Fördelar

Att få offentlig finansiering kan uppfattas som en positiv signal som på sikt kan attrahera andra finansierare. Statliga institutioner kan ibland också hjälpa dig på andra sätt, t.ex. genom att erbjuda säkerhet när du söker finansiering hos en bank.

Nackdelar

Ansökningsprocessen kan ofta upplevas tidsödande och kräva mycket pappersarbete. Det finns dessutom begränsningar för vilka sorts verksamheter som kan få stödet. Lån från statliga institutioner har också ofta sämre räntevillkor än motsvarande lån från en bank.

Finansiering genom bank

till exempel Nordea, som kan erbjuda olika finansieringsprodukter och lösningar för nystartade företag som företagslån, kreditkort, kontokredit och leasingavtal.

Fördelar

Du behåller ägarskap av och kontroll över ditt företag och får behålla hela företagets överskott. Det finns många sorters finansieringslösningar för olika syften. Vi hjälper dig gärna att hitta den bästa lösningen för just din situation.

Nackdelar

Lån och andra krediter är förknippade med räntor och avgifter. Oftast kräver banken också att du kan uppvisa någon form av säkerhet innan de vill låna ut pengar till ditt företag.

Crowdfunding

kallas det när privatpersoner bidrar till att finansiera ditt företag via en digital plattform. I utbyte får de en belöning eller en del i ditt företag. Det kan också röra sig om att skänka eller att låna ut pengar.

Fördelar

Crowdfunding ger dig tillgång till en stor mängd potentiella investerare samtidigt. En sådan kampanj kan hjälpa dig att bekräfta din affärsidé, ge dig värdefull feedback och etablera en kundbas innan du ens finns på marknaden. Det kan också var ett effektivt sätt att marknadsföra ditt företag.

Nackdelar

Crowdfunding har stigit i popularitet. För att sticka ut i mängden krävs det en hel del tid och energi för att göra en intressant kampanj som kan marknadsföra din idé. Att ha många små investerare kan också medföra mycket administration. Eftersom kampanjerna oftast följer principen ”allt eller inget” riskerar du att inte få någon finansiering alls om du inte uppnår hela ditt finansieringsmål. Tänk också på att det finns en risk att människor som deltar i din crowdfunding blir besvikna om det inte blir något av din kampanj i slutändan, vilket kan påverka ditt företags rykte negativt.

Professionella investerare

som affärsänglar och riskkapitalister kan erbjuda kapital i utbyte mot delägarskap.

Fördelar

Den stora fördelen med professionella investerare är att de kommer kunna guida dig på resan mot tillväxt med hjälp av sin erfarenhet, sitt nätverk och sin tillgång till resurser. Kom också ihåg att pengarna du får inte är ett lån, vilket betyder att du inte behöver betala tillbaka dem.

Nackdelar

Var beredd på att professionella investerare kan komma att kräva större avkastning och inflytande över ditt företag än vad du tänkt lämna ifrån dig. Eftersom de sällan är nykomlingar i branschen så kan de också vara tuffa motparter i förhandlingar. Förbered dig på att förlora andelar och kontroll till investeraren, samt att du kommer att bli tvungen att ta in andra åsikter än dina egna.