Produkt- och riskbeskrivning

Här hittar du en lista över alla produkt och riskbeskrivningsdokument

Länkarna nedan är tillgängliga för att säkerställa att alla relevanta parter är korrekt informerade om produkter som tillhandahålls av Nordea. Syftet med beskrivningarna nedan är att ge en generell översikt av de produkter som tillhandahålls av Nordea och ska därför inte betraktas som marknadsföringsmaterial. De finns till för att ge transparent information till våra kunder rörande våra produkters karaktär och risker.  I varje dokument på denna sida finns en beskrivning av:

  • Produkten 
  • De riskerna som är förenade med ett köp av produkten
  • Indikativa kostnader och ersättningar som är associerade med produkten
  • Hur du kontaktar Nordea rörande eventuella problem och klagomål

Produktinformationen granskas regelbundet för att säkerställa att de är uppdaterade enligt de senaste ändringarna.