Kundservice Chatta med oss Öppnas i nytt fönster

Produkt- och riskbeskrivning

Denna sida innehåller en lista över alla produkt och riskbeskrivningsdokument. Länkarna nedan är tillgängliga för att säkerställa att alla relevanta parter är korrekt informerade om produkter som tillhandahålls av Nordea. Syftet med beskrivningarna nedan är att ge en generell översikt av de produkter som tillhandahålls av Nordea och ska därför inte betraktas som marknadsföringsmaterial. De finns till för att ge transparent information till våra kunder rörande våra produkters karaktär och risker.  I varje dokument på denna sida finns en beskrivning av:

  • Produkten 
  • De riskerna som är förenade med ett köp av produkten
  • Indikativa kostnader och ersättningar som är associerade med produkten
  • Hur du kontaktar Nordea rörande eventuella problem och klagomål

Produktinformationen granskas regelbundet för att säkerställa att de är uppdaterade enligt de senaste ändringarna.

Product- och riskbeskrivningar

ProduktGrupPProduKT
CREDITMargin LendingÖppnas i nytt fönster
DCMCorporate BondsÖppnas i nytt fönster
DCMCredit Default SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESBermuda SwaptionÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESCap FloorÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESCapped IRSÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESCPI SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESExtendable SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESFlippable SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESFloating Threshold SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESInflation CapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESInflation FloorÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESInflation Zero Coupon SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESInterest Rate GuaranteesÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESKnockout previous coupon SwapsÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESKnock-out SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESThreshold SwapÖppnas i nytt fönster
DERIVATIVESTRS Nordea Duration IndexÖppnas i nytt fönster
EQUITIESListed Equity futuresÖppnas i nytt fönster
EQUITIESListed Equity OptionsÖppnas i nytt fönster
EQUITIESListed SharesÖppnas i nytt fönster
EQUITIESSecurities borrowingÖppnas i nytt fönster
EQUITIESSecurities lendingÖppnas i nytt fönster
FIXED_INCOMEBonds callableÖppnas i nytt fönster
FIXED_INCOMEBonds non-callableÖppnas i nytt fönster
FIXED_INCOMEIndex Linked BondsÖppnas i nytt fönster
FIXED_INCOMESwedish CPI-linked BondsÖppnas i nytt fönster
FXFX Countdown ForwardsÖppnas i nytt fönster
FXFX digital plus swapÖppnas i nytt fönster
FXFX Digital StrangleÖppnas i nytt fönster
FXFX Double Barrier Knockin optionÖppnas i nytt fönster
FXFX Double Barrier Knock-in Window OptionÖppnas i nytt fönster
FXFX Double Barrier Knockout optionÖppnas i nytt fönster
FXFX Double No TouchÖppnas i nytt fönster
FXFX Double TouchÖppnas i nytt fönster
FXFX European Reverse Forward ExtraÖppnas i nytt fönster
FXFX One Touch optionÖppnas i nytt fönster
FXFX One Touch optionÖppnas i nytt fönster
FXFX Option:European Digital OptionÖppnas i nytt fönster
FXFX Reverse Forward ExtraÖppnas i nytt fönster
FXFX SpotÖppnas i nytt fönster
FXNo TouchÖppnas i nytt fönster
MMCommercial PaperÖppnas i nytt fönster
MMDeposit LoanÖppnas i nytt fönster
MMFRAÖppnas i nytt fönster
MMMunicipal PaperÖppnas i nytt fönster
MMOM FRAÖppnas i nytt fönster
MMOpenend RepoÖppnas i nytt fönster
MMRepo, Reverse Repo and Buy-sellbackÖppnas i nytt fönster
MMTBillÖppnas i nytt fönster