Nordea Framtidsplan Egenföretagare

 • 1 Förutsättningar & behov
 • 2 Innehåll
 • 3 Pensionssparande
 • 4 Offert
 • 5 Granska och skicka in
 • 6 Tack!

Förutsättningar & behov

Innan du går vidare vill vi bara stämma av att produkterna vi erbjuder inom Nordea Framtidsplan Egenföretagare passar dig.

Stämmer följande påståenden in på dig?

 • Jag tar ut lön ur mitt företag eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet med ett årsuttag på minst 8,07 inkomstbasbelopp (614 934 kronor år 2024).
 • Jag är mellan 18-60 år.
 • Jag är folkbokförd och bosatt i Sverige. Jag kommer inte att varaktigt bo utomlands under ett års tid eller längre.
 • Jag är ensam ägare i mitt företag och har inga anställda.
 • Jag omfattas inte av kollektivavtal i mitt nuvarande företag.
 • Jag har inte liknande försäkringar hos Nordea idag.
 • Jag är fullt arbetsför. Det innebär att jag kan fullgöra det vanliga arbetet utan inskränkningar, inte får sjukpenning eller ersättning på grund av arbetsoförmåga och inte varit sjukskriven helt eller delvis mer än 14 sammanhängande dagar de senaste 90 dagarna. 

Hur väl stämmer dina behov överens med följande?

 • Jag vill starta ett pensionssparande via mitt företag för att sätta av pengar till min pension. Jag kan avvara pengarna fram tills jag är minst 55 år.
 • Jag vill teckna en premiebefrielseförsäkring via mitt företag som gör att pensionssparandet fortsätter att betalas via försäkringen om jag skulle bli sjukskriven en längre tid.
 • Jag vill teckna en sjukförsäkring via mitt företag som täcker upp delar av min inkomstförlust om jag skulle bli sjukskriven en längre tid.

Innehåll

Jag vill ha en offert på:

Pensionssparande

Varje månad sätts det in ett belopp som du bestämmer på nästa sida. Där väljer du också vilken sparform du vill ha; Tjänstepension Garanti eller Tjänstepension Fond.

Premiebefrielse

Om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta, fortsätter premiebefrielseförsäkringen att sätta in pengar till ditt pensionssparande 90 dagar från att sjukskrivningen startade. Försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkringen är vår samarbetspartner Euro Accident Livförsäkring AB.

Sjukförsäkring med rehabilitering och förebyggande hälsotjänster

Om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta, betalar försäkringen ut pengar till dig efter 90 dagar från att sjukskrivningen startade. Samtalsstöd ingår i sjukförsäkringen och innebär att du kan få professionell hjälp av psykolog, jurist, ekonom, ergonom eller hälsocoach för privata eller arbetsrelaterade frågeställningar. Försäkringsgivare för sjukförsäkringen och rehabiliteringsförsäkringen är vår samarbetspartner Euro Accident Livförsäkring AB.

Pensionssparande

Välj en förvaltningsform för din pension som passar dig

Informationen här är endast avsett som allmän produktinformation för att du ska kunna välja en förvaltningsform som passar dig. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Tjänstepension Garanti

Tjänstepension Garanti är ett bekvämt sparande där hållbarhet står i fokus. Sparformen passar dig som vill få hjälp att placera dina pensionspengar. Vi sköter allt åt dig och anpassar sparandet efter hur lång tid du har kvar till pensionen. Vi garanterar att du minst får tillbaka en viss procent (fn 85 procent) av de pengar du satt in.

Tjänstepension Fond

I Tjänstepension Fond väljer du själv hur pengarna ska placeras. En sparform för dig som är lite mer intresserad och själv vill vara aktiv i valet av fonder. Det är du som väljer vilken risknivå du vill ha i ditt sparande. Fonder med högre risk för möjlighet till högre avkastning eller fonder med lägre risk för ett säkrare sparande. 

Om du inte gör något aktivt fondval placeras dina pengar i Nordea Pensionsportfölj som är ett åldersanpassat sparande där hållbarhet står i fokus.

Risken och avkastningen i Tjänstepension Fond beror på fonderna du väljer att spara i samt dess utveckling. Tänk på att fonders historiska avkastning inte är en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka de pengar du har satt in. 

Välj förvaltningsform

Du kan spara från 200 kr upp till max 15 prisbasbelopp. Observera att du endast kan göra avdrag upp till 35 procent av din inkomst (maximalt 10 prisbasbelopp). Kostnaden för Nordea Framtidsplan Egenföretagare kommer dras automatiskt månadsvis via ditt företagskonto i Nordea.

Då är avdrag för pensionssparande fördelaktigt för dig som driver enskild firma

När det gäller avdragsrätten för pensionspremier är det fördelaktigt för dig om du har en inkomst av aktiv näringsverksamhet som uppgår till minst 8,07 inkomstbasbelopp (614 934 kronor per år alternativt 51 245 kronor per månad år 2024) efter avdrag för pensionspremien. Blir din inkomst av aktiv näringsverksamhet lägre bör du inte göra avdrag eftersom socialförsäkringsförmåner som till exempel avsättningen till din allmänna pension, föräldrapenning och sjukpenning minskar. 

 

Offert

Ange dina uppgifter

När du fyllt i dina uppgifter och skickat in ansökan kommer du få svar i din nätbank, Nordea Business inom några dagar. Offerten accepterar du genom att signera med ditt BankID. Dina försäkringar börjar att gälla den första i månaden efter att du har signerat offerten i Nordea Business och intygat att du är fullt arbetsför.

Avdragsrätt för dig med enskild firma. När det gäller avdragsrätten för pensionspremier är det fördelaktigt för dig om du har en inkomst av aktiv näringsverksamhet som uppgår till minst 8,07 inkomstbasbelopp (614 934 kronor per år alternativt 51 245 kronor per månad år 2024) efter avdrag för pensionspremien.

Jag har tagit del av och förstått innehållet i Nordea Framtidsplan Egenföretagare. Jag har förstått skillnaden mellan de två förvaltningsalternativen för pensionssparandet. Jag vet att det här är en offertförfrågan och att jag inte förbinder mig till något innan jag signerat offerten med mitt BankID i Nordea Business.

Läs mer härÖppnas i nytt fönster hur Nordea Liv & Pension hanterar dina personuppgifter.