ESG står för miljö, samhälle och bolagsstyrning

Traditionellt brukar många privata investerare formulera sina ekonomiska mål i termer som: Hur mycket måste jag spara till pensionen? Hur kan jag behålla det reella värdet av min förmögenhet till nästa generation? 

På senare år har nya frågor väckts. Hur påverkas ekonomin och mina investeringar av klimatförändringarna? Kan jag själv som investerare bidra till miljön på ett positivt sätt? Och till och med: Kan jag få högre avkastning genom att dra nytta av hållbarhetstrenderna i samhället och på miljöområdet? 

På Nordea har vi har lagt ner stort arbete på att identifiera de viktigaste huvudfrågorna inom hållbarhet. I teamet för tillgångsallokering – som ansvarar för bankens investeringsrådgivning – anpassar vi nu vår rådgivningsmodell för att kunna inkludera dessa huvudfrågor i våra portföljer på ett holistiskt sätt. 

En investering kan vara hållbar utan att man behöver göra avkall på avkastningen. Det blir tydligt i grafen som jämför utvecklingen för hela den globala aktiemarknaden (MSCI World) med avkastningen i hållbara aktier (MSCI World ESG). Som synes i diagrammet uppträder portföljerna närapå exakt likadant.

Bade_avkastning_och_hallbarhet_ar_modellen

Vi uppmuntrar också företag, emittenter och investerare att se längre än resultaträkningarna på kort och medellång sikt, och blicka mot de långsiktiga effekterna på samhället och miljön. En fabrik som släpper ut sitt avloppsvatten i närmaste flod kanske undviker de direkta kostnaderna för korrekt avfallshantering, men utsläppen orsakar skador på miljön som är mer kostsamma för samhället på lång sikt. 

En utmaning är att översätta ESG-synsättet till andra tillgångsklasser än aktier. Den huvudsakliga forskningen har fokuserat på aktier, där det är tydligt hur risker som exempelvis global uppvärmning kan påverka företag. Men en del ekonomer påpekar att liknande risker även kan påverka stater och företag som emitterar obligationer. Obligationsmarknadens exponering mot miljörisker blev till exempel tydlig under 2010, då BP och andra stora oljeproducenter såg värdet på sina obligationer falla, i kölvattnet på Deepwater Horizons oljeläcka i Mexikanska golfen. Investeringsstrategier som fokuserar på ESG-risker i obligationsmarknaden existerar visserligen, men är mindre utvecklade än de som finns för aktier.

Sammanfattningsvis välkomnar vi utvecklingen mot ansvarsfulla portföljer, särskilt när vi kan integrera ESG-aspekter i en riskkontrollerad portfölj, istället för att utesluta hela sektorer. Investerare kan behöva ta en gradvis approach innan man fullt ut tar hänsyn till ESG-frågor i sina portföljer, eftersom metoderna för att investera ansvarsfullt ännu inte är fullt utvecklade i alla typer av tillgångar. Trots det ser vi fram emot att utveckla vår rådgivningsmodell i Nordea Private Banking till att kunna ta hänsyn till hållbarhet och ESG-frågor i allt högre grad.

Irene Mastelli, investeringsstrateg på Nordea

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea