Möjlighet att behålla boendet om olyckan skulle vara framme

Med våra försäkringar kan du behålla ditt boende även om olyckan skulle vara framme. Vi kallar det för Bo Kvar. Med Bo Kvar får du ett skydd vid oförutsedda händelser som kan påverka dina möjligheter att kunna bo kvar i din bostad. Här kan du räkna på vad ett skräddarsytt försäkringsskydd skulle kosta för dig.

Försäkringsförmedling

I samarbete med If, Nordea Liv & Pension samt AXA kan Nordea erbjuda försäkringar som är speciellt framtagna för dig som kund i Nordea. Försäkringsgivare för hem/fritidshusförsäkring är If Skadeförsäkring AB (publ), organisations nummer 516401-8102, för livförsäkring Nordea Livförsäkring i Sverige AB (publ), organisationsnummer 516401-8508 samt för lånebetalningsskydd Financial Insurance Company – Sweden, under varumärket AXA, organisationsnummer 516403-3119. Nordea är hos Bolagsverket registrerad som anknuten försäkringsförmedlare till samtliga tre försäkringsföretag. Läs mer här om vad det innebär.

Innan du tecknar en försäkring är det viktigt att du tar del av förköpsinformationen för att bekanta dig med utbetalningsvillkor, ersättningsbelopp, begränsningar och undantag som gäller för försäkringen. Du hittar länkar till förköpsinformation och fullständiga försäkringsvillkor vid presentationen av de olika försäkringsprodukterna.