Personlig rådgivning

All vår rådgivning utgår från dig och dina behov. Rådgivningen baseras på en analys av intresse, ekonomisk situation, kunskap om och erfarenhet av placeringar och risknivå. Vi vänder oss till dig som har en placeringsbar förmögenhet på minst 5 miljoner kronor eller förvaltar andras pengar.

Om personlig rådgivning Specialister Om personlig rådgivning

Din rådgivare

Din rådgivare är din primära kontakt med banken. Personkemin och förtroendet är av största vikt. Alla våra rådgivare är Swedsec-licensierade och genomför årliga kunskapsuppdateringar.

Vår första uppgift är att kartlägga dina målsättningar och planer. Vi tar reda på din syn på risk, avkastning och placeringshorisont. Vi tittar på dina nuvarande tillgångar och skulder, det vill säga dina placeringar, fastigheter och lån. Samtidigt gör vi en översikt över dina framtida inkomster, exempelvis lön, intäkter från ditt företag, pensionsinkomster eller utfallande försäkringar.

Genom din rådgivare får du tillgång till alla Nordeas produkter, resurser och specialister. Tillsammans utvecklar vi din förmögenhet.

Specialister

Jurister

Våra jurister har lång erfarenhet av att arbeta med stiftelsejuridik samt affärsjuridiska, skatterättsliga och familjerättsliga frågor. Flertalet av våra jurister har erfarenhet av arbete på advokatbyrå eller revisionsbyrå.

Förmögenhetsförvaltning innebär att många juridiska frågor uppkommer. För dig som privatperson kan det vara frågor om arv, gåvor eller kanske funderingar kring en utlandsflytt. 

Om du har frågor kring skatter så har vi både interna som externa experter som kan hjälpa dig. Det kan gälla såväl enklare aktieaffärer som komplicerade företagsöverlåtelser. 

För dig som egenföretagare kan det vara frågor om utdelning, vilande bolag eller ägarskifte. Stiftelser och organisationer kan ställas inför både skatterättsliga och civilrättsliga frågor.

Försäkringsspecialister

Våra specialister ser över din försäkringssituation och lämnar råd om hur du på bästa sätt ska trygga dig själv och din familj. Private Bankings specialister genomför pensionskalkyler, förmånsberäkningar, prognoser och analyser för olika scenarier.

Har du ett företag har vi speciella tjänstepensionsspecialister som ser över hela företagets behov.

Nordeas affärsområde Liv & Pension är Nordens ledande livförsäkringsverksamhet. Nordea Livförsäkring Sverige AB är ett vinstutdelande bolag som tillhandahåller konkurrenskraftiga produkter.

Pensionsspecialister

Tillsammans med våra pensions- och försäkringsspecialister kan du planera för en tryggare framtid för dig och dina anhöriga.

Vi skapar en strategi som ger dig vardaglig trygghet men kanske också ett utrymme för det lilla extra som är viktigt för dig och som du bryr dig mycket om.

Börsmäklare

Har du ett stort värdepappersintresse kan du köpa till en av våra börsmäklartjänster.

Genom Börsmäklartjänsten får du professionell aktierådgivning och fullständigt affärsstöd för handel med värdepapper. Din mäklare kontaktar dig med förslag på affärer och tillsammans bestämmer ni portföljens inriktning utifrån din riskprofil, placeringshorisont och innehav.

Om du har en stor värdepappersportfölj med hög omsättning kan du även ansluta dig till Börsmäklartjänsten Advanced. Det innebär mycket högre kontaktfrekvens med din mäklare

Du som är kund i Private Banking har tillgång till Börsdesken. Hit kan du ringa under börsens öppettider och få information om vad som händer på marknaden och ta del av aktuella affärsförslag. Via desken kan du också lägga order, om du inte föredrar att göra det själv på nätet. Börsdesken är avgiftsfri.