Börsmäklartjänsten

Har du ett stort värdepappersintresse är Börsmäklartjänsten något för dig. Genom Börsmäklartjänsten får du professionell aktierådgivning och fullständigt affärsstöd för handel med värdepapper.

Om Börsmäklartjänsten Mer fakta Affärsstöd Belåning Priser Om Börsmäklartjänsten

Om Börsmäklartjänsten

Private Banking erbjuder flera lösningar för rådgivning om och handel med värdepapper. Vill du handla helt på egen hand finns våra mäklare vid Börsdesken till hands. 

Med Börsmäklartjänsten får du tillgång till en personlig börsmäklare, med mångårig erfarenhet och stor kunskap om aktier, derivat, certifikat och andra papper. 

Dina fördelar:

  • Börsmäklartjänsten finns i flera nivåer, vi hjälper dig utifrån dina egna behov
  • Din börsmäklare ger dig löpande råd utifrån en omfattande analys och hjälper dig att lägga upp en väl avvägd värdepappersportfölj 
  • Du får tillgång till analysmaterial framtaget av Nordeas aktiestrateger och samarbetspartners 
  • Värdepapperstjänst Depå ingår utan extra kostnad. 
Mer fakta

Mer fakta

Med Börsmäklartjänsten har du möjlighet att handla med optioner, aktielån med mera.

Du får tillgång till den fullständiga versionen av Nordeas Marknadsinformation, där du till exempel kan läsa kursinformation, senaste börsnyheterna och bolagsinformation.

Ditt innehav förvaras i en depå hos Nordea. Kontoutdrag skickas ut från Nordea varje månad och årsskifte. Du får även avräkningsnotor vid varje affär.

Affärsstöd

Affärsstöd

Varje morgon kan du läsa vår morgonrapport med kommentarer från gårdagens stängning och tankar inför dagens handel. Våra analytiker ger också ut ett stort antal rapporter och nyhetsbrev, både ad hoc, veckovis och månadsvis. Du kan läsa alla bolagsanalyser från Nordea och våra samarbetspartners i en omfattande analysdatabas på nätet. 

Belåning

Belåning

Nordea tillåter normal belåning av de värdepapper som finns i depån i enlighet med de belåningsregler som rekommenderas av Svenska Bankföreningen. Belåning kan maximalt ske med följande procentsatser:

Belåningsregler
Danska, finska och svenska värdepapper (Nordic list)                                     Belåningsgrad
Aktier noterade på Large Cap-listan70,00 %
Aktier noterade på Mid Cap-listan50,00 %
Aktier noterade på Small Cap-listan30,00 %
Börsnoterade konvertibla skuldebrev70,00 %
Svenska Statsboligationer90,00 %
Norska värdepapper
Aktier med börsvärde över 1 miljard euro70,00 %
Aktier med börsvärde 150 miljon euro – 1 miljard euro50,00 %
Aktier med börsvärde under 150 miljon euro30,00 %
Nordea förbehåller sig rätten att göra avsteg från reglerna om så bedöms nödvändigt.
Priser

Pris för Börsmäklartjänsten

Pris
SpecifikationPris
Pris per år (inklusive moms)* för Börsmäklartjänsten10 000,00 kr
Pris per år (inklusive moms)* för Börsmäklartjänsten Advanced20.000 kr

* Årspriset exklusive moms minskas med ett belopp som motsvarar courtaget för de affärer du gör under året. Courtaget tillkommer enligt separat prislista.