Hur blir det nu då?

Vår förmåga att oroa oss inför framtiden är relativt väl dokumenterad. Kanske är det naturligt eftersom den är okänd och det man inte vet är per se ett osäkerhetsmoment. Jag må vara en stor ko på väldigt tunn is, men detta fenomen blir enligt mig tydligt när det kommer till placeringar. De allra flesta placerare vill ju helst veta hur en investering ska utveckla sig, vilket så klart är ett önsketänkande. Bättre då att ha en plan.


Alla vill ju ha vinnarna, speciellt när det kommer till sparandet. Tänk vad fint att ha en portfölj som varje år, till låg risk så klart, avkastar säg 15 procent vilket innebär en dubblering av kapitalet på 5 år. Exempel på sådana portföljer finns – där den mest kända styrdes av Bernie Madoff och var ett pyramidspel.

Även om man håller sig på den lagliga sidan kräver 15 procents avkastning per år nästan astronomiska mängder risk, något som vi definitivt rekommenderar att man ska undvika. Sparande handlar om att ta risk, men inte onödig risk.

Riskjusterad avkastning är grunden för Nordeas rådgivningsmodell. Det innebär en långsiktig fördelning mellan olika tillgångsslag, och även inom dem, utifrån vald risknivå. Detta kallar vi den strategiska allokeringen. Är man som sparare mer aktiv går det att lägga på ett taktiskt element också. Det innebär att man kortsiktigt avviker från de långsiktiga vikterna i portföljen utifrån vad som händer på marknaderna.

Att ha denna plan för sitt sparande i botten kan lindra en del av den oro som kan uppkomma när det gäller investeringar. Ingen vill ju lägga pengar på något som kan minska i värde. Sparande handlar dock om att fånga de långsiktiga riskpremierna i marknaden, inte om spekulation. Det gäller bara att göra det på rätt sätt.

Det är därför vi rekommenderar att man sprider riskerna i portföljen, och accepterar att man faktiskt från tid till annan kan ha en eller flera surdegar i portföljen. Vad som betyder något när ett år ska summeras är avkastningen för hela portföljen, och till vilken risk den uppnåddes. Med ett sådant långsiktigt tillvägagångssätt blir framtiden lite mindre av ett orosmoment, åtminstone vad gäller sparandet!

Michael Livijn, chefsstrateg
Nordea Asset Allocation

7 oktober 2016

Ansvarsfriskrivning  
Nordea Asset Allocation ger råd till privatkunder samt små och medelstora företag i Nordea avseende investeringsstrategier och allmänna investeringsråd. Rådgivningen omfattar tillgångsallokering. Koncernens bolag övervakas av finanstillsynsmyndigheterna i sina respektive hemländer.

Samtliga omdömen och uppskattningar i denna text har, oavsett  källa, angivits i god tro och är eventuellt endast giltiga vid den tidpunkt då texten offentliggjordes och kan ändras utan förvarning. Texten är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och ska inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Den är inte tänkt som en personlig rekommendation om finansiella instrument eller strategier och innehåller alltså inte individuellt anpassade råd. Inte heller tar den hänsyn till läsarens ekonomi, befintliga tillgångar eller skulder, kunskaper om och erfarenhet av placeringar, placeringarnas syfte och tidshorisont eller riskprofil och preferenser.