Diskretionär förvaltning

Vill du ha professionell, lättskött och riskkontrollerad kapitalförvaltning så kan diskretionär förvaltning vara något för dig. Tjänsten innebär att vi tillsammans diskuterar inom vilka ramar ditt kapital ska förvaltas och att Nordeas professionella förvaltare sedan aktivt tar investeringsbesluten åt dig. Så varför inte lämna över arbetet till Nordea att ta hand om den löpande förvaltningen av hela eller delar av din förmögenhet?

Om diskretionär förvaltning Mer fakta Villkor Om diskretionär förvaltning

Om diskretionär förvaltning

Som kund i Nordea Private Banking erbjuds du vår kapitalförvaltningstjänst diskretionär förvaltning. Diskretionär förvaltning innebär alltså att du ger Nordea fullmakt att aktivt förvalta hela eller delar av ditt kapital inom givna ramar. Du kan självklart ha flera diskretionära portföljer med olika syften och risknivåer, allt beroende på dina behov.

Mer fakta

Vårt diskretionära erbjudande

Med diskretionär förvaltning säkerställer Nordea att din portfölj förvaltas inom de mandat vi fått av dig till bästa möjliga riskjusterade avkastning. Du och din Private Banker går tillsammans igenom hur mandaten och förvaltningen ser ut för just dig.

Vi erbjuder diskretionära portföljer från 1 000 000 kr. Vårt diskretionära erbjudande är sammansatt av ett antal byggstenar som kombineras på olika sätt utifrån dina förväntningar på avkastning och risk. Genom dessa byggstenar får du exponering mot såväl traditionella tillgångsslag såsom aktier och räntor men även mot alternativa investeringar. 

Professionell förvaltning

Professionell och aktiv förvaltning innebär att Nordeas kapitalförvaltning identifierar investeringsmöjligheter och beaktar risker för att på bästa möjliga sätt generera bästa möjliga avkastning åt dig. Kontinuerlig riskkontroll bevakar portföljernas mandat. 

Ansvarig för allokeringen i din portfölj är Nordeas Multi Asset Team som är en del av Nordea Asset Management. Nordea Asset Management har framgångsrikt under många år förvaltat kapital för såväl institutionella placerare som förmögna privatpersoner. Ett arbete som prisats internationellt och 2016 fick Nordea Asset Management utmärkelsen ”Multi Asset Manager of the Year” av den Londonbaserade och Dow Jones-ägda tidskriften Financial News.

Utförlig redovisning

Som kund med diskretionär förvaltning har du självklart full insyn i den löpande förvaltningen via din portföljrapport och i din Internetbank. Här får du en utförlig redovisning av vilka förändringar som gjorts och hur innehaven ser ut.

Du får också en tydlig varudeklaration som visar förhållandet mellan förväntad avkastning och risk. Det gör att du kan känna dig trygg, då du vet vad du kan förvänta dig av den portfölj du valt.

Fördelar med diskretionär förvaltning

  • Kapitalförvaltning inom bestämda ramar som du och din rådgivare kommer fram till
  • Din portfölj förvaltas utifrån Nordeas syn på tillgångsallokering
  • Inkluderar Alternativa Investeringar – viktigt komplement i din portfölj med andra drivkrafter än aktier och obligationer
  • Tydlig beskrivning av förväntad avkastning och risk
  • Regelbunden rapportering och uppföljning som ger dig kontroll över hur vi förvaltar ditt kapital
  • Flera team av erfarna förvaltare som på ett professionellt sätt förvaltar din portfölj åt dig
Villkor