Utmärkelser

På den här sidan hittar du de utmärkelser som Nordea Private Banking har fått de senaste åren.

2017 2016 2015 2014 2013 2017

Euromoney-pris för bästa private banking

Euromoney har utsett Nordea till bästa leverantör av private banking-tjänster i Norden och Baltikum för nionde året i rad. Nordea Private Banking i Finland och Lettland tilldelades också Euromoneys pris för bästa private banking-tjänster i respektive land.

”Vi är mycket stolta att vinna ett pris med så högt internationellt anseende för våra private banking-tjänster, som har utvecklats successivt på senare år genom betydande investeringar. Vi jobbar hårt för att komma vidare på den här vägen,” säger Thorben Sander, chef för Private Banking i Nordea. 

Euromoney är en internationell finanstidskrift. Dess årliga priser för private banking-tjänster grundar sig på bedömningar från andra branschaktörer samt röster från personer som arbetat länge inom private banking och förmögenhetsförvaltning.

Thorben Sander tillägger: “Att vi får det nordiska priset för nionde året i rad säger något om vår kapacitet och om vår föresats att skapa positiva kundupplevelser. Jag vill tacka alla för deras insatser. Vi har ett unikt utgångsläge för att bli en verkligt stor private banking-aktör genom att bygga vidare på vår grund med dess mission, vision och fem bärande principer.” 

Nordea Private Banking är en av Europas 20 främsta inom private banking, och är störst i Norden med över 100  miljarder euro i förvaltat kapital, samt cirka 110 000 kunder som betjänas av cirka 1 200 medarbetare inom rådgivning och support. 

2016

Nordea får Euromoney-pris för bästa private banking

The Euromoney har för åttonde året i rad utsett Nordea som bästa leverantör av private banking-tjänster i Norden och Baltikum. Nordea Private Banking i Danmark och Lettland tilldelades också Euromoneys pris för bästa private banking-tjänster i respektive land.

- Vi är hedrade över att vår private banking uppmärksammas internationellt på det här sättet av Euromoney. Det är ett erkännande av den utveckling och leverans av första klassens tjänster inom private banking som vi uppnått under det gångna året, säger Snorre Storset, chef för Wealth Management.

Priset från den internationella finanstidskriften Euromoney grundar sig på bedömningar från andra branschaktörer samt röster från seniora personer inom private banking och förmögenhetsförvaltning.

Nordea Private Banking är en av Europas 20 främsta inom private banking, och är störst i Norden med 90 miljarder euro i förvaltat kapital, samt cirka 115 000 kunder som betjänas av 900 medarbetare fördelade på 80 kontor. 

2015

Nordea får pris för ansvarsfulla investeringar

Nordea Asset Management tilldelas CFI:s pris för bästa ESG-placeringsprocess i Europa för andra året i rad. Enligt juryns motivering har Nordea konsekvent legat i framkant inom ansvarsfulla investeringar och använt sig av ESG för att begränsa risken och maximera möjligheterna. 

- Nordea Asset Management har tagit fram ett vinnande placeringskoncept som tar hänsyn till alla typer av parametrar i fråga om miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i samtliga aktivt förvaltade fonder, skriver den Londonbaserade tidskriften Capital Finance International (CFI).

Som en av de första stora bankerna i Norden att underteckna FN:s principer för ansvarsfulla investeringar arbetar Nordea aktivt för att väga in ESG-aspekter i alla analyser och vara en aktiv ägare. I fjol förde Nordea en dialog med över 150 bolag. Enligt motiveringen från CFI:s jurypanel har Nordea Asset Management fått ett "väldigt gott rykte för sin aktieägaraktivism".

- Vi känner oss hedrade och stolta över att ha fått det här priset två år i rad. Det bekräftar att vi gör rätt som låter ESG-hänsyn utgöra kärnan i vår placeringsprocess, säger Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar i Nordea. Tidskriften Capital Finance International skriver om ekonomi, finans och industri.

Det här är andra gången som CFI delar ut pris för bästa ESG-process, efter att tidigare huvudsakligen varit inriktade på bolagsstyrningsfrågor. Vinnaren utses av en särskild CFI-jury, vars medlemmar blivit nominerade till platsen. Nordea Asset Management ingår i Nordea Bank AB, som är Nordens största finanskoncern med cirka 11 miljoner kunder. 

Bäst i Norden enligt The Banker

Nordea fick ta emot en rad utmärkelser vid Global Private Banking Awards Ceremony, som anordnades i Singapore av tidskriften The Banker den 4 november.

Nordea utsågs bland annat till Best Private Bank i Norden. Det var andra gången som Nordea Private Banking deltog i tävlingen.

- Vi verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad, och vi är stolta över att allt arbete som vi lägger ner varje dag på att vinna befintliga kunders förtroende och välkomna nya kunder återigen uppmärksammas, säger Snorre Storset, chef för Private Banking Norden och biträdande chef för Wealth Management.

Global Private Banking Awards delas ut av finanstidskriften The Banker och tidskriften PWM (Professional Wealth Management), som båda tillhör Financial Times-koncernen. Utmärkelserna hör till de mest prestigefyllda inom private banking i världen. 

Bäst i Norden för sjunde året i rad

Den internationella finanstidskriften Euromoney har utnämnt Nordea till bästa Private Banking-aktör i Norden. Det är sjunde året i rad som Nordea placerar sig i topp. Dessutom vinner Nordea Private Banking landspriset för sina Private Banking-tjänster i Finland.

Euromoney är en av världens mest ansedda bank- och finanstidskrifter. Den läses av cirka 160 000 topptjänstemän inom handel och industri över hela världen.  

Gunn Wærsted, chef för Wealth Management i Nordea, säger: "Vi är stolta över att återigen vinna den här utmärkelsen. Den är en bekräftelse på vårt arbete att hela tiden förbättra våra private banking-tjänster och välkomna nya kunder".

Nordea Private Banking är störst i Norden inom Private Banking, med 82 miljarder euro i förvaltat kapital, ca 80 kontor och ca 900 medarbetare.    

Nordea Emerging Stars – årets tillväxtmarknadsfond

Privata Affärer har utsett fonden Nordea Emerging Stars till årets tillväxtmarknadsfond 2014. Dessutom har Dagens Industri utsett fondens förvaltare Jorry Rask Nøddekær till årets stjärnförvaltare på tillväxtmarknaderna. 

Fonden som visar att ansvar lönar sig.

Nordea Emerging Stars investerar i ett 50-tal bolag som utmärker sig genom de är attraktiva ur ett finansiellt perspektiv och att de hanterar risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik på ett bra sätt.

Under 2014 gav fonden en avkastning på 28 procent. Fokus har legat på en hög andel aktier från Asien och en mindre andel aktier från Ryssland. Att fonden blev vald som årets tillväxtmarknadsfond motiverar Privata Affärer genom att säga att fonden visar att etik lönar sig.

2014

Bäst i Norden på Private Banking

Nordea har mottagit en rad utmärkelser vid Global Private Banking Awards Ceremony, som anordnades av tidskriften The Banker i Genève i november.

Nordea utsågs bland annat till Best Private Bank i Norden. Det är första gången som Nordea Private Banking deltar i tävlingen.

-Vi kan vara mycket stolta över dessa priser, som vittnar om vår starka ställning i Norden, säger Gunn Wærsted, chef för Wealth Management i Nordea.

Den globala finanstidskriften The Banker, som tillhör Financial Times-koncernen, ligger bakom Global Private Banking Awards.

Evenemanget anses som ett av de mest prestigefyllda i Private Banking-världen, med över 170 tävlingsbidrag från 60 länder.

Bäst i Norden

Den internationella finanstidskriften Euromoney har utnämnt Nordea till bästa Private Banking-aktör i Norden och Baltikum. Det är sjätte året i rad som Nordea placerar sig i topp. 

- Vi sätter värde på den här utmärkelsen, som utgör ännu en fjäder i hatten för medarbetarna i Private Banking. Ännu viktigare för oss är nöjda kunder och att välkomna nya kunder, säger Gunn Wærsted, chef för Wealth Management.

Att döma av den senaste kundbarometern ser det lovande ut. Private Banking välkomnade även 10 000 nya kunder under 2013.Att döma av den senaste kundbarometern ser det lovande ut. Private Banking välkomnade även 10 000 nya kunder under 2013.

Euromoney är en av världens mest ansedda bank- och finanstidskrifter. Den läses av cirka 160 000 topptjänstemän inom handel och industri över hela världen.

2013

Private Banking Magazine bästa kundtidning

23 oktober delades Svenska Publishingpriset ut och vinnare i kundtidningsklassen blev Private Banking Magazine. 

Priset delades ut under högtidliga former på Musikaliska Akademin och juryns motivering löd:

För rappa rubriker och aptitretande innehåll men framför allt för ett enastående fotoreportage där vemod, tyngd och stillhet lyfts fram med hjälp av komposition och ljus.

Klintberg Niléhn Media heter tidningsmakarna som producerar tidningen tillsammans med Nordea. Företaget har funnits i ett år och har redan vunnit flera fina tidningspriser.

Nordea utsedd till Sveriges och Nordens bästa bank

Tidskriften Global Finance har i sin årliga ranking “World’s Best Banks in Developed and Emerging Markets” utsett Nordea till Nordens bästa bank. Nordea utsågs också till bästa bank i Sverige, Finland, Norge och Litauen.

Priserna har gått till “de banker som noga bevakat sina kunders intressen på svåra marknader, och som förbättrat sina resultat samtidigt som de lagt grunden för nya framgångar”, skriver Global Finance. 

- Vi är stolta över vad vi åstadkommit  tillsammans med våra engagerade medarbetare. Vår ambition att ställa upp för våra kunder i svåra tider, tillsammans med vårt fokus på kostnadseffektivitet, är en solid grund för stabilitet och pålitlighet. En bank som inte gör sitt yttersta för kunderna kommer aldrig att vara trygg. Och en bank som inte är trygg kan aldrig vara bra för kunderna, säger Lennart Jacobsen, Sverigechef på Nordea.

Mer information om vinnarna i alla regioner och länder kommer i majnumret av Global Finance. 

Bäst i Norden

Den internationella finanstidskriften Euromoney har utnämnt Nordea till bästa Private Banking-aktör i Norden. Det är femte året i rad som Nordea placerar sig i topp.

- Vi uppskattar att återigen få denna utmärkelse av Euromoney, säger Gunn Wærsted, chef för Nordea Wealth Management.  Ännu viktigare för oss är nöjda kunder. Enligt vår senaste undersökning ökar kundnöjdheten i alla nordiska länder, vilket är en stor uppmuntran och inspiration i vår ständiga strävan att förbättra oss.

Euromoney är en av världens mest ansedda bank- och finanstidskrifter. Den läses av cirka 160 000 topptjänstemän inom handel och industri över hela världen.  The body text of the article