Hållbara Finanser

Vår förhoppning är att genom att integrera hållbarhet i vår rådgivning, i våra samarbeten och i våra investeringar kan bidra till tillväxt och skapa ett ökat engagemang hos våra kunder. Vi kallar det hållbara finanser.

Om Hållbara Finanser Om Hållbara Finanser

En del av vårt ansvar

Vår värld står inför utmaningar kopplade till klimatförändringar och brist på resurser. Dessa utmaningar sätter press på våra naturliga livsmiljöer, samhällen och människor likväl som bolagens verksamheter och utgör ett hot mot vårt globala välstånd.

Genom att engagera oss tillsammans med våra kunder kan vi bidra till tillväxt och välstånd genom kapitalallokering, dialog med bolag och genom att bygga partnerskap. Det här är inte bara en möjlighet utan en del av vårt ansvar.