Ansvarsfulla investeringar

I all kapitalförvaltning är ekonomiska nyckeltal viktiga. Men för oss är också frågor om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och affärsetik en del av det dagliga arbetet. Vi kallar det avkastning med ansvar.

Om ansvarsfulla investeringar Så går det till Om ansvarsfulla investeringar

Aktivt förvaltade fonder är ansvarsfullt förvaltade

Skälet är enkelt. Vi är övertygade om att när vi investerar i företag som aktivt tar ansvar för dessa frågor så kommer vi samtidigt att skapa mervärde för dig som kund och för samhället i stort. 

Unik kompetens

För att ansvarsfullt förvalta våra fonder har vi ett team som bara jobbar med att analysera och föra dialog med bolag med utgångspunkt i deras arbete med miljö-, sociala och ägarstyrningsfrågor. 

Så går det till

Så går det till

En gång per år granskas Nordeas fonder genom en metod som kallas normbaserad granskning. Målet med granskningen är att upptäcka företag som inte uppfyller internationella normer och överenskommelser för mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, miljö och anti-korruption.

Genom dialog skapar vi förändring

Hittar vi företag som bryter mot någon norm eller överenskommelse inleder vi en dialog med dem för att förmå dem att ändra sitt beteende. Som ett sista steg väljer vi att sälja aktierna.

Vissa verksamheter väljer vi helt bort

Inga av Nordeas fonder placerar i företag som på något sätt är involverade i tillverkningen av vapen som är olagliga enligt internationella överenskommelser.

I vissa fonder väljer vi dessutom helt bort företag vars omsättning till större del än fem procent kommer från vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Ägarstyrning i Nordeas fonder

På Stockholmsbörsen är vi en av de större ägarna. Vi vill också vara en aktiv och långsiktig ägare i de flesta bolag vi investerar i. Därför är vi med och påverkar, för att säkerställa en god långsiktig utveckling i bolagen.