Äktenskapsförord - bäst som färskvara

Ett äktenskapsförord är en viktig juridisk handling. Det kan få stor betydelse för dig och din ekonomi vid en bodelning. Men det gäller att ta fram och uppdatera sina papper ibland. Nordea Private Bankings familjerättsjurist Caroline Törnquist har sett många exempel på vad ett äktenskapsförord – eller bristen på ett sådant – kan ställa till med. Läs nedan om tre olika par, som inte hade riktigt koll på konsekvenserna. 

1. Det bortglömda äktenskapsförordet

Reine och Mimmi är i femtioårsåldern. De gifte sig som unga och skrev då ett äktenskapsförord att all egendom skulle vara enskild, eftersom Mimmi precis ärvt en summa pengar från sin farmor. För pengarna köpte Mimmi en begagnad bil och resten användes till familjens semesterresor. 

Reine har under åren gjort karriär och har idag en högavlönad tjänst med ett förmånligt pensionsavtal. Mimmi har låg inkomst, hon har varit föräldraledig och jobbat deltid under flera år. Nu ska paret skiljas. Äktenskapsförordet är sedan länge bortglömt - men inte gäller väl det?   

Familjerättsjuristen svarar: I det äktenskapsförord som skrevs när de gifte sig avtalade Reine och Mimmi bort giftorätten och det gäller fortfarande. Det sker därmed ingen hälftendelning av makarnas tillgångar efter avräkning för eventuella skulder, utan var och en äger sitt. Dessvärre verkar Mimmi ha konsumerat all sin enskilda egendom på bil och gemensamma resor medan Reine har byggt upp en förmögenhet, som han nu får behålla i skilsmässan. 

Här hade man önskat att de sett över äktenskapsförordet löpande under sitt äktenskap, eftersom de förutsättningar som gällde vid äktenskapets ingång har förändrats och inte längre är aktuella.      

2. Firman som ingick i bodelningen

Roy och Roger har ett framgångsrikt företag ihop. De jobbar hårt båda två och äger hälften var av aktiekapitalet. Båda är gifta. Roy och hans fru har skrivit äktenskapsförord, där det står att aktierna i företagets är Roys enskilda egendom. Men brodern Roger har inget äktenskapsförord och nu vill hans fru skiljas. Vad kan hända med företaget? 

Familjerättsjuristen svarar: Affärspartners brukar ofta upprätta ett aktieägaravtal, där det står att respektive parts aktieinnehav i bolaget ska utgöra enskild egendom. Detta just med tanke på att bolagets ekonomi inte ska äventyras vid en skilsmässa eller dödsfall. Men för att aktierna verkligen ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförord också! Min upplevelse är att det många gånger slarvas med upprättandet av äktenskapsförordet. 

I det här fallet ska Rogers aktieinnehav i bolaget att ingå i bodelningen mellan honom och frun. Det innebär att bolaget ska marknadsvärderas och hänsyn ska tas till latent skatt. Nettovärdet av Rogers aktier kommer sedan att ingå i bodelningen mellan honom och hans fru i samband med skilsmässan. Vad som händer med företaget beror på vad Roger och hans fru äger i övrigt och vilka skulder de har. Men det kan bli så att han måste sälja eller dela med sig av värdet av aktierna. Ett äktenskapsförord hade förhindrat detta. 

3. Vem äger villan egentligen?  

För länge sedan ärvde Tjorven och hennes systrar föräldrarnas hus i skärgården. Enligt testamentet utgjorde arvet enskild egendom. Tjorven sålde ganska snart sin arvedel och köpte istället en bungalow på fastlandet. Denna har hon och maken Pelle totalrenoverat med gemensamma krafter och pengar. Nu vill Pelle skiljas. Han räknar med att få en stor summa när Tjorven löser ut honom ur boet. Men vem äger egentligen huset?

Familjerättsjuristen svarar: Vi utgår från att den bungalow som Tjorven köpte står i hennes namn och att hon betalade hela köpeskillingen själv vid förvärvet. Det innebär att huset är hennes enskilda egendom, så kallad substitutegendom, då den har trätt i stället för den egendom hon ärvde. I så fall äger Tjorven huset själv och Pelle får inte del av värdet. 

Men den fråga som uppkommer är med vilka pengar Tjorven och Pelle har renoverat huset? Är dessa pengar giftorättsgods så kan den enskilda egendomen ha ”urholkats” och då ingår villan i bodelningen. Här ser jag en stor risk för tvist mellan makarna. Mitt råd är att de redan från början skulle ha reglerat äganderätten till bungalowen, och pengarna de därefter skulle renovera med, i ett äktenskapsförord.  

Caroline Törnquist, familjerättsjurist
Ann-Sofie Hammarin, kommunikatör