Stiftelser och organisationer

Varje stiftelse och organisation är unik - vilket är ert mål? Vi skräddarsyr lösningar efter era behov och arbetar inte med paketerbjudanden.

Stiftelser och organisationer Mer fakta Våra kunders erfarenheter Stiftelser och organisationer

Om stiftelser och organisationer

Efter många år som rådgivare åt några av landets främsta stiftelser och organisationer har vi förståelse för att ni ägnar mycket av er tid åt att helhjärtat driva verksamheten så att ni når era mål. Av erfarenhet vet vi också att ledare inte har tid att vara specialister på placeringar och kapitalförvaltning. 

Det är här vi kommer in. Rätt råd kan göra skillnad - både när det gäller den ekonomiska tryggheten och förmågan att skapa förtroende hos våra kunder.

Vi har rådgivare som bara arbetar med lösningar för stiftelser och organisationer. De skräddarsyr ett team av kompetenser som utgår helt och hållet från stiftelsen/organisationen, era behov och era mål.

Din rådgivare är inte bara expert på de utmaningar som din stiftelse eller organisation kan möta – vi kan också förklara olika vägval på ett sätt som gör det enkelt för dig och ledningen att fatta rätt beslut. Och tillsammans gör vi det enklare för er att nå era mål. 

Till ditt förfogande står nämligen Nordens största finansiella företag med all sin expertis inom skatt, juridik och placeringar.

Mer fakta

Om vårt erbjudande

Som kund i Nordea Private Banking får du och din stiftelse/organisation tillgång till:

  • en egen rutinerad rådgivare specialiserad på stiftelser/organisationer 
  • ett dedikerat team av specialister som plockas ihop utifrån era behov 
  • en strukturerad rådgivningsprocess 
  • portföljanalys 
  • diskretionär förvaltning 
  • exklusiva rapporter och analyser inklusive jämförelsetal 
  • Nordeas samlade expertis i hela Nordeuropa

Vi erbjuder en rådgivande covered call-depå vilket lämpar sig för stiftelser eller organisation som strävar efter en högre löpande direktavkastning.

Team av specialister

Inom Nordea är vi väl insatta i vad som krävs – vårt uppdrag är att förenkla hanteringen av stiftelsens/organisationens tillgångar på ett sätt som stöttar det långsiktiga arbetet. Varje stiftelse/organisation har ett skräddarsytt team av experter; ofta en rådgivare, en aktiemäklare, en ränterådgivare, en jurist samt administrativt stöd.

När vi inleder ett nytt samarbete med en stiftelse eller organisation börjar vi alltid med en kartläggning av den nuvarande situationen, målsättningar och ambitioner. Den analysen ligger sedan till grund för alla förslag.

Varje stiftelse och organisation har sina specifika behov. När det gäller kapitalförvaltningen analyserar vi den befintliga placeringspolicyn. Sedan kommer vi med förslag på hur portföljen kan förbättras samtidigt som vi tar hänsyn till etiska förbehåll, storleken på direktavkastningen samt om stiftelsen är skattebefriad eller ej.

Vår stiftelsetjänst bistår stiftelser inom en rad frågor som rör juridik, skatter och administration. Detta arbete innefattar allt från regler kring bokföring och årsredovisning till deklaration, kontakter med myndigheter eller hur styrelsearbetet ska bedrivas.

Våra kunders erfarenheter

Kallenbergs stiftelse

Kallenbergs stiftelse i Uppsala har varit kund hos Nordea sedan 1950-talet.

– Det är enkelt att ha med Nordea att göra. Den placeringsrådgivning och service som vi får är relevant och bra, säger Hans Årstadius på Kallenbergs stiftelse.

Den löpande avkastningen har varit bra Kallenbergs stiftelse har varit kund hos Nordea sedan i mitten av förra seklet. Den långsiktiga placeringsstrategin har inneburit att stiftelsens disponibla summa har ökat, något som leder till att fler stipendier kan delas ut till förväntansfulla studenter.

– Stipendierna gör verkligen nytta och det gläder oss. Att vi kontinuerligt kan dela ut pengar beror på att den löpande avkastningen från våra placeringar har varit mycket bra, säger Hans Årstadius som sitter i placeringskommittén för Kallenbergs stiftelse.

Långsiktiga placeringar

Kallenbergs stiftelse placerar i svenska aktier och räntepapper samt i utländska aktier genom fondplaceringar och enskilda aktier.

– Eftersom vi är en stiftelse kan vi vara långsiktiga med våra placeringar. Just långsiktigheten i kombination med aktuell rådgivning om lämpliga placeringar är viktiga förklaringar till att förvaltningen slagit väl ut, konstaterar Hans Årstadius.

Nära kontakt med rådgivare Hans Årstadius och hans kollegor i placeringskommittén har löpande kontakt med Jörgen Hasselgren, Senior Institutional Advisor för Nordea i Uppsala.

Minst en gång i månaden träffas man och kommittén är även uppkopplad mot aktiebordet i Örebro:

– Jag följer det löpande nyhetsflödet kring aktiemarknaden. Men genom att träffas och bolla idéer med Nordeas experter som sitter i marknaden får vi mycket mer kunskap än vad som annars skulle ha varit möjligt, säger Hans Årstadius.

Avgörande juridik

Hans Årstadius har även tät kontakt med Nordeas jurist som är specialiserad på stiftelsefrågor.

– Vi har bland annat fått hjälp att göra nödvändiga förändringar i stiftelseurkunden, förklarar Hans Årstadius. 

Men även det dagliga arbetet kräver tillgång till en kunnig jurist. Till exempel finns det olika upplägg för hur man som stiftelse ska hantera optionsaffärer.